56 találat (0,222 másodperc)

Találatok

1. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (451. oldal)
[...] Péter szepesi 463 László fia Sándor edelényi karászi 429 László fia Sándor rápolti 392 László fia Szaniszló mester bátori 300 472 László fia Szaniszló lónyai naményi 322 László fia [...] 370 László fiai György és Szaniszló bátori 114 László fiai Péter [...]
2. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (435. oldal)
János Sándor bán fia karászi 304 440 455 540 János Sándor fia paposi 350 János Sándor fia petri 106 533 János [...] 94 448 a 472 János Szaniszló fia bátori 370 János Szaniszló fia kallói 226 347 357 423 János Szaniszló fia madai pazonyi 282 János [...]
3. Adattár (186. oldal)
[...] érintkezik Mezőpetrivel és Kisbesenyővel 1316 Szaniszlóval is határos 1338 1366 ban [...] Csomaközi György fia Jánosé míg Szaniszló felé eső fele a Károlyiaké [...] Piskolt Bihar m Ny ról Szaniszló és Részege Szirmay II 28 [...] birtokosztás eredményeképp 1327 ben Mezőreszegei Sándor fia Sándor Vezend perében esküt tevő tanú [...]
4. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (417. oldal)
[...] szennyesi 460 György szatmári szolgabíró Sándor fia részegei 401 György Sebestyén [...] 316 317 327 437 György Szaniszló fia szaniszlói 229 György Tamás fia csarnavodai [...] 322 442 György fia Mihály szaniszlói 91 229 444 György fia [...] Pócs piskárkosi 375 György fia Szaniszló jobbágy kishódosi 237 György fiai [...]
5. Új sváb községek keletkezése az 1790-es években (165. oldal)
[...] 1712 ben telepített ide Károlyi Sándor sváb gazdá­kat akiknek összes száma [...] 42 Nagykárolyból 14 Mezőpetriből 12 Szaniszlóról 1 Tusnádról 2 Kálmándról 1 [...] községnek 1800 tól fogva pedig Szaniszló községnek volt fiókegyháza Az első [...] 1800 tól 1802 ig ter­jedő szaniszlói keresztelési anyakönyveket 57 1 Szátmármegyei [...]
6. Adattár (196. oldal)
[...] felébe is ennek viszont nagybátyjuk Szaniszlói György fia Mihály ellentmondott 1361 ben a Szaniszlón lakó György fia Mihály fia [...] a Károlyiak kezén találjuk Részben Szaniszló Pesty 1864 Nagy Karoj Hnt [...] cs őse fiainak Sebesnek és Sándornak visszaadott Kékes és Fentős erdők [...]
7. AZ ECSEDI URADALOM ÉS NYÍREGYHÁZA • AZ ECSEDI URADALOM MEGSZERZÉSE (11. oldal)
[...] is szólította a vételre Ká­rolyi Sándort de az nem nagy kedvet [...] rám az ecsedi jószágbeli portióját Szaniszlót Szent Miklóst Tagyát Gyülváczot Dobot [...] mint mások 1 Miután Károlyi Sándor gróf visszautasította Bánffy ajánlatát ez [...] Mihály báró kamarai tanácsos Károlyi Sándornak igenis kívánja a Mlts Bánffy [...]
8. (147. oldal)
Jékey Sándor 101 Jeney Ferenc 34 Jiraszek [...] Kállay Zoltán 107 109 Kálli Sándor 39 Kálmán Frigyes 9 11 [...] Keresztes Fischer Lajos 86 Kereszti Sándor Dr 106 Keresztszeghy Sándor Dr 83 84 87 107 [...] Gábor 25 26 30 Korvin Szaniszló 97 Kosarik Sándor 66 Kovács Ferenc 39 Kovács [...]
9. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (440. oldal)
[...] beregszászi plébános 453 477 Károlyi Sándor gr 113 114 k 213 [...] Domokos fe­lesége 31 Katalin kallói Szaniszló leánya Sápi Péter fe­lesége 357 [...] Zarándi Péter felesége 319 Katalin szaniszlói Mihály leánya 119 444 Katalin [...]
10. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (385. oldal)
[...] 512 András jobbágy Péter fia szaniszlói 444 András Sándor fia részegei 401 András Ördög [...] 196 András pap Tamás fia szaniszlói 444 András Vid fia börvelyi [...]
11. Történelem • C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei. I. közlemény 1387–1399. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár I. kötetéhez) (332. oldal)
[...] a mondott Balk vajda fia Sándor Demeter uterinus testvére a mondott [...] consuetos ab eisdem iobagionibus id Sándor existum non permisisset Konventi fogalmazvány [...] e célra kirendelt nádori emberrel Szaniszló fráter subdiaconus t küldték ki [...] hogy mivel Balk vajda fia Sándor Demeter testvére a bírónak járó [...]
12. (119. oldal)
[...] 1437 dec 11 Kallo i Szaniszló fia János fiát Istvánt és [...] Kallo ex scitu Pethry i Sándor fia Miklós fia Mátyás és [...] auditu vallották hogy Kallo i Szaniszló fia János fia István és [...]
13. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (425. oldal)
[...] 334 358 381 555 István Sándor fia részegei 401 István mester [...] 445 480 488 529 István Szaniszló fia bátori 17 27 8 [...] 360 439 472 515 István Szaniszló fia pilisi 198 373 István [...]
14. Adattár (246. oldal)
[...] Péter testvére fia Pál illetve Sándor fia Sándor részegei nemesek az elődeik által [...] és Pálé a D i Sándoré lett ezen állt Szent Margit [...] Szentmiklós birtok domb 1320 ban Sándort Részege faluban idézték meg a [...] XIX sz ban É ról Szaniszló K ről Mezőpetri D ről [...]
15. Adattár (297. oldal)
[...] a rohodi nemesektől Fodor fiaitól Sándortól és Jakabtól akik anyjuk Erzsébet [...] 1385 ben Bátori László fia Szaniszló mester tagyi jobbágyait Dománhidai Miklós [...] Bátori György fia János és Szaniszló fia István Tagy birtokától elhatárolták [...]
16. Adattár (333. oldal)
157 Pál fia János és Sándor fiai János és Miklós birtoka [...] Csomaköz földjével másrészt az ő Szaniszló földjei zárják közre 40 ezüst [...] a várcsomaközi birtokuk felét a Szaniszló felé eső részét amelyhez 8 [...]
17. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (450. oldal)
[...] Pongrác fia fülpösi 141 László Sándor fia jánoki 142 László Sándor fia karászi 39 90 204 [...] Ládi Domokos leánya 455 László Sándor fia solymosi jánoki 250 429 László Sándor fia tákosi 350 László Sandrin [...] Simon fia szennyesi 460 László Szaniszló fia madai pazonyi 282 László [...]
18. Történelem • C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei – II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár II. kötetéhez) (387. oldal)
[...] meg Balk fiai Demeter és Sándor a napokban missis Boryna filio [...] quartalis pu­ellaris condam domini filie Sándor de dicta Myssethe matris et [...] et filie eiusdem amely nekik Sándor birtokaiból iure nature et de [...] a panasz szerint történt és Szaniszló nap utáni szerdán máj 11 [...]
19. (97. oldal)
[...] Kiiment Rezső ezredorvosok dr Omaszta Sándor Dr Kovács István Gyula föállatorvos [...] Cajetán Schenker György lovag Korvin Szaniszló Pongrácz Aladár Fáy Jenő Joannovits [...] Vétsey Ede br But tier Sándor ezredsegédtiszt Hoffman Gusztáv Patzak Ferenc [...]
20. I. Altalános történeti rész. 1. lap • 2. A ruthén nép és papjok sorsa az Unió előtt (9. oldal)
[...] Plávián Janovics Vaszil Malmoson Sztrojna Sándor Péter Melnicsnán Hriczikovics György Nagybisztrán [...] Mihálv és András Sztánfalván Pap Szaniszló és János Závidfalván Oláh Miklós [...] Pap Demeter Hátmegen Pap Koszty Sándor Péter és Márton Lá­zár Feketepatakon [...]