463 találat (0,278 másodperc)

Találatok

1. Gyalogság (74. oldal)
[...] József sz á 58 Libasinszky Sándor sz á 1873 október 1 [...] 1879 május 1 80 Barrac Szaniszló th sz
2. Honvéd-gyalogság (zászlóaljak) (138. oldal)
[...] a y s e r Sándor HadapródPolzovic János Hadnagy 0 s [...] h a u f f Sándor Jakopovic Vladinrr Uzorinac Győző Hadnagy [...] B a r r ac Szaniszló th
3. Nyomtatás alatt történt változások (222. oldal)
[...] 63 126 Lajos 198 200 Sándor alezr 47 141 Sándor hadn 71 115 Balosics Illés [...] 194 Miksa dr 111 206 Sándor 70 145 Banyik Lőrincz 191 [...] Bárczy István 8 57 103 Sándor 54 118 Bardel György 63 [...] Ákos dr 86 209 Barrac Szaniszló 74 138 Bari Miklós 201 [...]
4. Gyalogság (72. oldal)
[...] 1879 május 1 80 Barrac Szaniszló th sz á 1879 szeptember [...] 71 Oesterreicher Ignácz 45 Bogdándy Sándor 28 Kiss Sándor 2 Fehér János 87 Vrklján [...] 61 Purjesz Ignácz 74 Udvardy Sándor
5. Gyalogság (133. oldal)
[...] Ágoston Főhadnagy Schau f f Sándor Uzorin ac Győző Hadnagy Barac [...] k o v a c Sándor C u c u 1 [...] i c Mihály th Barrac Szaniszló th A törzsnél Pótcsapat parancsnok [...]
6. Nyomtatás alatt történt változások (226. oldal)
[...] 60 122 Lajos leik 197 Sándor alezrd 44 110 136 Balogh Sándor hdn 67 Balosics Illés 135 [...] 9 Miksa dr 110 203 Sándor 67 141 Banyik Lőrincz 186 [...] 198 Barac Milutin 59 133 Szaniszló th 72 133 Barák János [...] Ákos dr 83 206 Barrac Szaniszló 73 133 Barsi Miklós 198 [...]
7. Gyalogság (57. oldal)
[...] 76 Jankovics Béla 57 Zelenka Sándor 1 Rábeiy Ferencz 77 Szekeres [...] Kluge Károly sz á 60 Sándor Károly sz á 56 Bene [...] László sz á 37 Bretz Sándor sz á 12 Burger Sándor sz á 64 Fischer József [...] sz á i 80 Maurovic Szaniszló sz á 17 Geml Károly [...]
8. Nyomtatás alatt történt változások (217. oldal)
[...] Oszvald 161 Maurovic Antal 158 Szaniszló 57 123 Mayer Arthur 70 [...] 167 Megele Gyula 67 Megvery Sándor 133 Méhes Kálmán 162 Mehrbrót [...] 52 109 Mihály 114 178 Sándor 29 165 Mészey György 41 [...] 162 Mitrovicz Milutin 157 Mittermann Sándor 160 Mitterpacher Imre 45 118 [...]
9. Gyalogság (58. oldal)
[...] sz á 85 Dr Márky Sándor sz á 79 Mikic János [...] Kluge Károly sz á 60 Sándor Károly sz á 56 Bene [...] László sz á 37 Bretz Sándor sz á 63 Burger Sándor sz á 64 Fischer József [...] András sz á 80 Maurovic Szaniszló sz á 17 Gern Károly [...]
10. Honvéd-gyalogság (zászlóaljak) (142. oldal)
[...] b e 1 József Maurovic Szaniszló Batizfalvy Lajos Jan da Arnold [...] Scultéty József Bénák Vincze Bénák Sándor Hadapród Pótcsapat parancsnok Zászlóalj segédtiszt [...]
11. Nyomtatás alatt történt változások (249. oldal)
[...] 122 Makrai Aladár 153 169 Sándor 155 172 Malatinszky József 69 [...] Manojlovic Gábor 58 143 Marcziariu Sándor 183 Marcsiss János 57 132 [...] Gábor 62 János 69 145 Sándor 58 145 227 Markos György [...] József 180 Maurovic Antal 180 Szaniszló 58 142 Maurovich Fábián 71
12. Gyalogság (56. oldal)
[...] Kluge Károly sz á 60 Sándor Károly sz á 56 Bene [...] Zsigrnond sz á 57 Parasin Sándor sz á zászlóalj 1877 november [...] Manó sz á 37 Bretz Sándor sz á 63 Burger Sándor sz á 64 Fischer József [...] sz á I 80 Maurovic Szaniszló sz á 17 Geml Károly [...]
13. Nyomtatás alatt történt változások (236. oldal)
[...] 106 182 József 57 109 Sándor 150 Matanovics Adolf 70 Maltyasovszky [...] Jczsef 169 Maurovic Antal 169 Szaniszló 56 134 Maurovich Fábián 63 [...] 81 Medgyesy Lajos 176 Medgyessy Sándor 69 101 Medve Pál 176 [...] Meissl György 58 91 Meiszner Sándor 59 99 Meixner Vilmos 52 [...]
14. Gyalogság (57. oldal)
[...] 1876 november 1 15 Grünenwald Sándor sz á 9 Fischer Miklós [...] Miklóssy Lajos sz á 14 Sándor Károly sz á 15 Bene [...] Manó sz á 9 Bretz Sándor sz á 1 Burger Sándor sz á 13 Fischer József [...] András sz á 25 Maurovic Szaniszló sz á 7 Geml Károly [...]
15. Gyalogság (148. oldal)
[...] Állomáshelye Zágráb Zászlóalj parancsnok Nemiíic Sándor szds segédtiszt K u n [...] önig Vilmos Hadnagy M auroviő Szaniszló J n d a Arnold [...]
16. Nyomtatás alatt történt változások (258. oldal)
[...] 108 205 Józ ef 72 Sándor 27 212 Matanovics Adolf 7 [...] 130 Mauró József 193 Maurovic Szaniszló 57 148 Maurovich Fábián 68 [...] 45 Medgyesy Lajos 199 Medgyessy Sándor 69 112 Medveczky Béla 31 [...] 53 Meinzl József 193 Meiszner Sándor 60 142 Meixner Vilmos 54 [...]
17. M. kir. honvéd gyalogság (89. oldal)
[...] 12 Hiripi és ivacskói Böszörményi Sándor sz á 1 Burger Árpád [...] Manó sz á 9 Bretz Sándor sz á 1 Burger Sándor sz á 24 Fischer József [...] Albert sz á 25 Maurovic Szaniszló sz á 17 Dr Berger [...] Gedeon sz á 20 Plachner Sándor sz á 2 Schön Rezső [...]
18. M. kir. honvéd gyalogság (184. oldal)
[...] járás Állomáshelye Zágráb Parancsnok Nemicic Sándor őrnagy Segédtiszt Renc Aurél hdgy [...] Emil Antal Seholtz Frigyes Pandic Sándor th Szabadságolt állomány Százados Főhadnagyok [...] König Vilmos Simonovic Gyula Maurovic Szaniszló Devidé Ferencz Krsnjavi Ignácz Fink [...]
19. Betürend szerinti névmutató (312. oldal)
[...] Mátrai Izsák dr 147 248 Sándor 166 250 Mátray Arnold 83 [...] Miksa dr 251 Ágoston 104 Sándor 57 254 János 88 Matskásy [...] 239 279 Oszkár 91 168 Sándor 98 153 Mátyás Miklós 177 [...] Marsó György 274 280 Maurovié Szaniszló 89 184 Lőrincz 274 280 [...]
20. M. kir. honvéd lelkészek (220. oldal)
[...] 1 Pelczer Béla 4 Urai Sándor 9 jungburgi Kern Gyula II [...] 9 Juhász József 25 Abodic Sándor 7 Lazareszku Lukács 4 Székely [...] 4 Richter Pál 4 Imrik Sándor 14 Gaudnik Szaniszló 1 5 Stubendek József 2 [...] Miklós 21 Deli Ignácz 6 Sándor József 6 Bászler István 6 [...]