A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1887 (Budapest, 1887)

Gyalogság

148 HON VÉD-G YALOG-FÉLD ANDÁROK. Felállittatott: 1886. (Alakult: a 80-ik, 83-ik és 90-ik honvéd-zászlóaljakból.) A törzs állomáshelye: Zágráb, Féldandár-parancsnok : Pavich Károly, őrnagy, idg. ,, kiegészítési tiszt: lovag Bogdánovic Hanibal, szds. „ segédtiszt: Matiasevic Pál, fhdgy. „ orvosfőnök : Dr. Spanner Ignácz, ezredorvos. „ kezeló'-tiszt: Schiniedler Ferencz, szds-kt. 25. számú honvéd gyalog-fél dandár. 1. sz. Zágrábi honvéd zászlóalj. (80.) Állomáshelye: Zágráb. Zászlóalj-parancsnok: Nemiíic Sándor, szds. „ segédtiszt: K u n s t Ferencz, hdgy. „ kezeló'-tiszt: Öuckovic János, hdgy-kt. Százados : F a b i a n e c József. Főhadnagy : R u k a v i n a Gergely (a VII. kér. par. idg. se­gédtiszt -helyettes.) Sztraka Gyula. É r s e g Andrá«. Molnár Dávid. S o r g a c Károly. Markovié György. (nyilv. t.) H a n z é í y Ferencz. Horváth László. Schröder Győző. Thom as Emil Antal H e i s i n g e r György Hadapród: Povrzanovic Kálmán, th. Tettleges állomány: Hadnagy: Szabadságolt állomány Százados: Dutkovic Ágoston. Főhadnagy: K önig Vilmos Hadnagy: M auroviő Szaniszló. J n d a Arnold. Hadapród: Főorvos: Alorvos: Százados­kezelőtiszt : Hadnagy- kezelőhszt: P e r ó k Fülöp. Dr. Hofgräff Art. Kopp Ede. V u 1 e t i c András. P a v i n János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom