A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1884 (Budapest, 1884)

Gyalogság

gyalog-hadnagyok. 5 7 1877. november 1. 53. Szalay János. 63 Pencz Andor. 8. Dóczy Antal. 48. Orosz János, sz. á -18. Szabó Endre. 22. Jakab Antal. 85. Virter Kálmán. 71. Pál János. 18. Pucs Frigyes. 50. Répás Mihály, sz. á. 80. Sorgac Károly. 26. Pál Joachim. 4. Somoskeőy Aladár. 47. Temesváry László. 43. Zsarnay Béla. sz. á. 48. Nemessányi Ágoston. 14. Annau Ádám. 51. Bagotai Ferencz 60 Simnovánszky Károly. 13. Szabó János. 76. Jankovics Béla. 57. Zelenka Sándor. 1. Rábeiy Ferencz. 77. Szekeres János. 00. Matiasevic Pál. 64. Macher Gyula. sz. á. 28. Plattner János, sz. á. 4 Soóvari Ferencz. sz. á. 60. Miklóssy Lajos. sz. á. 3. Kluge Károly, sz. á. 60. Sándor Károly, sz. á. 56 Bene Géza, sz. á. 14. Illés Aladár, sz. á. 62. Wieszner Adolf, sz á. 7. Seitz Ferencz, sz. á. 68. Moldoványi István, sz. á. 83. Manojlovic Gábor. sz. á. 55. Kisjeszenei Jeszenszky Géza.sz. á. 90. Schúbert Húgó. sz. á. 62. Körös László, sz. á. 87. Jerkovics Mihály, sz. á. 7. Cerno Bolium il. sz. á. 59. Ritscher Marczel. sz. á. 25. Koch Ferencz. sz. á. 6. Schelley Armin, sz. á. 34. Zaborszky Béla. sz. á. 58. Hönisch Frigyes, sz. á. 12 Gosztonyi Mór, sz. á 13. Erdélyi Mihály, sz. á 8. Petro vies Miklós, sz á 56. Altdorfer István, sz. á. zászlóalj. | zászlóalj. 1877. november 1. 61. Goldstücker Márk, sz á. 74. Bán Zsigmond. sz. á. 76. Balás Adalbert, sz. á. 57. Parassin Sándor, sz. á. | 36. Péter János. sz. á. 23. Paul Vilmos, sz. á. | 50. Bún Gyula. sz. á. 77. Steingaszner Olivér, sz. á. 75. Capesius Vilmos, sz á. 14. Reiner Dávid. sz. á. 20. Peiser Károly, sz. á. 43. Hiripi és ivacskői Böszörményi Sándor, sz. á. 12. Burger Árpád. sz. á. 56. Holesch István, sz. á. | 54. Kiszelly Gyula, sz. á. 76. Korchmáros Kálmán, sz. á. j 47. Krompaszky Adolf. sz. á. ' 55. Zednik József, sz. á. 52. Szonthagh Manó, sz. á. 83. Polják László, sz. á. 37. Bretz Sándor, sz. á. 12. Burger Sándor, sz. á 64. Fischer József, sz. á 18. Schuller János. sz. á. 86. Rózsa Béla. sz. á. 21. Scharbergi Bedeus Károly, sz. á. 66. Papp Imre. sz. á. 51. Glatz Aurél. sz. á. 85. Sulyok Árpád. sz. á. 88. Tirscher István, sz. á. 21. Domokos József, sz. á. 5. Horváth Ákos. sz. á. 65. Eltér Gyula, sz á. 7. Fay Samu. sz. á. 20. Pech Dezső. sz. á. 85. Zenker Alajos, sz. á. 3. Adorján házi Molnár Elemér, sz. á. j 40 Klein Zsigmond. sz. á. 48. Bernátfalvi Bernáth Zoltán, sz. á. 41. Seemann Nándor, sz. á. ! 25. Kovácsy Albert, sz. á. 54. Lukács András, sz. á. i 80. Maurovic Szaniszló, sz. á. 17. Geml Károly, sz. á. 17. Izsepfalvi Lavotha Albert, sz. á. 47. Fügi Károly, sz. á. 13. Márkus Ágoston, sz á. 12. Lassner Gusztáv, sz. á. 92. Szavits János. sz. á. 66. Dr. Berger Mór. sz. á.

Next

/
Oldalképek
Tartalom