A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és a Csendőrség Névkönyve 1885 (Budapest, 1885)

Honvéd-gyalogság (zászlóaljak)

142 HOA'VED-ZASZLOALJAK. Szabadságolt állomány : Százados: Dutkovie Ágoston. Főhadnagy: König Vilmos. Kamen ár György. Hadnagy : V r a b e 1 József. Maurovic Szaniszló. Batizfalvy Lajos. Jan da Arnold. Bencic Adolf. Hadapród : G o 1 u b i c Mihály. P e r ó k Fülöp. Sladovic Slavolyak. Tettleges állomány: Százados: Hegedic József. Pokrajac Vazul, <v- iU-) Denkstein Alfons. Főhadnagy: Sztraka Gyula. Bocak József. Br a telje vie Lázár. Molnár Dávid. S o r g a c Károly. Matiasevic Pál. Hadnagy : Q u i n c z Károly. Fér Ián Frigyes. Gáspár József. Kunst Ferencz. Kindl Adolf. Hadapród : M á 1 y Pál. A törzsnél: Pótcsapat-parancsnok: Fabianic József, szds. Zászlóalj-segédtiszt: » kezelötiszt: S eh mi edler Ferencz, szds. Vuletic András, szds., sz. á. > orvos: Dr. Spanner Ignácz, ezredorvos, sz. á. Dr. Winkler Jenő, főorvos, sz. á. Dr. Hofgräff Arthur, segéd-orvos, sz. á. Dr. Klatrobecz Gyula, segéd-orvos, sz. á. 81. szám. Slavoniai honvédzászlóalj. A törzs állomáshelye: Veröcze. Felállittatott: 1869. Zászlóalj-parancsnok : Milánovic István, őrnagy. Tettleges állomány : Százados: Zubovic Mihály. Főhadnagy: Hadnagy: Momcillo Tamás' Aschenbrier László. Szűts Vilmos. Hadapród: Schannen Virgil, th. Duronelly Károly. Szabadságolt állomány: Százados: Főhadnagy: P a u 1 i k József. Oszvald: János. Hadnagy: Scultéty József. Bénák Vincze. Bénák Sándor. Hadapród: Pótcsapat-parancsnok: Zászlóalj segédtiszt: » kezelő tiszt: » orvos: A törzsnél: Dívják Miklós, szds. König Jakab, hdgy Prica László, hdgy. Dr. Loeszl Jenő, főorvos, sz. á. Dr. Iván us Adolf, főorvos, sz. á.

Next

/
Oldalképek
Tartalom