A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és a Csendőrség Névkönyve 1885 (Budapest, 1885)

Gyalogság

58 gyalog-hadnagyok. zászlóalj. 1817. j u 1 i u s 1. 63. Wellisch Lajos, sz. á. 25. Bucher Károly, sz. á. 4. Péterdy Lajos, sz. á. 45. Rózsavölgyi Manó, sz. á. 58. Miess Rezó', sz. á. 50. Stettner László, sz. á. 78. Pauer Gyula, sz. á. 66. Breuer Miksa, sz, á. 17. Löffler Lipót, sz. á. 37. Hedri Bertalan, sz. á. 73. Fischer Árpád, sz. á. 2. Magyar Ambrus, sz. á. 83. Neumann Jakab, sz. á. 18. Keresztesi Szende Béla, sz. á. 85. Dr. Márky Sándor, sz á. 79. Mikic János, sz. á. 57. Matyuga Emil, sz. á. 46. Aiexy Húgó, sz. á. 79. Queiss Vilmos, sz. á. 6. Dobó Imre, sz. á. 47. Petzrik István, sz. á. 1877. november 1. 1. Róka Béla, sz. á. 9. Bachar István, sz. á. 9. Wéber Antal sz. á. 6. Simon Béla, sz. á. 17. Stehló Róbert, sz. á. 53. Petrovszky Gusztáv, sz. á. 48. Orosz János, sz. á. 43. Zsarnay Béla, sz á. 28. Plattner János, sz. á. 4. Sóováry Ferencz, sz. á. 60. Miklóssy Lajos, sz. á. 3. Kluge Károly, sz. á. 60. Sándor Károly, sz. á. 56. Bene Géza, sz. á. 14. Illés Aladár, sz. á 62. Wieszner Adolf, sz. á. 83. Manojlpvic Gábor, sz. á. 55. Kisjeszenei Jeszenszky Géza, sz. á. 62. Körös László, sz. á. 87. Jerkovics Mihály, sz. á. 59. Ritscher Marczel, sz. á. 6. Schelley Armin, sz. á. 34. Zaborszky Béla, sz. á. 58. Hänisch Frigyes, sz. á. 12. Gosztonyi Mór, sz á. 13. Erdélyi Mihály, sz. á. 8. Petrovics Miklós, sz. á. 56. Altdorfer István, sz. á. zászlóalj. 1877. november 1. 61. Goldstücker Márk, sz. á. 74. Bán Zsigmond, sz. á. 76. Balás Adalbert, sz. á. 57. Parasin Sándor, sz. á. 48. Péter János, sz. á. 23. Paul Vilmos, sz. á 50. Bún Gyula, sz. á. 14. Steingaszner Olivér, sz. á. 75. Capesius Vilmos, sz. á. 14. Reiner Dávid, sz. á. 20. Peiser Károly, sz. á. 43. Hiripi és ivacskói Böszörményi Sándor, sz. á 63. Burger Árpád, sz. á. 56. Holesch István, sz. á. 54. Kiszelly Gyula. sz. á. 76. Korchmáros Kálmán, sz. á. 55. Zednik József, sz. á. 52. Szonthag Manó, sz. á. 83. Pólyák László, sz. á. 37. Bretz Sándor, sz. á. 63. Burger Sándor, sz. á. 64. Fischer József, sz. á. 18. Schuller János, sz. á. 86. Rózsa Béla, sz. á. 21. Scharbergi Bedeus Károly, sz. á. 66. Papp Imre, sz. á. 51. Glatz Aurél, sz. á. 18. Sulyok Árpád, sz. á. 88. Törzs István, sz. á. 21. Domokos József, sz á. 5. Horváth Ákos, sz. á. 65. Eltér Gyula, sz. á. 7. Fay Samu, sz. á. 20. Pech Dezső, sz. á. 85. Zenker Alajos, sz. á. 3. Adorjánházi Molnár Elemér, sz. á. 40. Klein Zsigmond I., sz. á. 48. Bernáthfalvi Bernáth Zoltán, sz. á. 4L Seemann Nándor, sz. á. 25. Kovácsy Albert, sz. á. 54. Lukács András, sz. á. 80. Maurovic Szaniszló, sz. á. 17. Gern! Károly, sz. á. 17. Izsepfalvi Lavotha Albert, sz. á. 13. Márkus Ágoston, sz. á. 12. Lassner Gusztáv, sz. á. 92. Szávits János, sz. á. 66. Dr. Berger Mór, sz. á. 3. Kelő Mór, sz. á.

Next

/
Oldalképek
Tartalom