A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium és Honvédség Névkönyve 1880 (Budapest, 1880)

Honvéd-gyalogság (zászlóaljak)

138 Zászlóaljak. Főhadnagy :Bogdano vié Ha- nibal Bolun János. Hadnagy : Z d e 11 á r Antal Kovács Károly K a y s e r Sándor. HadapródPolzovic János. Hadnagy : 0 s t o i ó Vladimir K u n o v i ó Oszkár. Hadapród : A törzsnél: Pótcsapat-parancsnok:Bellovitic Emil, százados. Zászlóalj-segédtiszt: Erseg András, hadnagy. „ kezelőtiszt: Magos István, főhadnagy. 0 b t r k i c Mihály, hadnagy. „ orvos: Dr. K r á 1 y Placidus, II. oszt. ezredorvos, sz. á. Dr. König Jakab, főorvos, sz. á. 80. szám. Zágrábi honvédzászlóalj. A törzs állomáshelye : Zágráb. Felállittatott: 1869. Zászlóalj-parancsnok: Lvg. Durst Antal, alezredes. Tettleges állomány : Százados: Bach József Rónay Gusztáv Oreskovié Mihály. Főhadnagy : R a b 1 Károly V u k o v i é János (szárufelett) V e 1 j a c i c Péter S e r t i é Albin S p o lj a r i c Gergely S z t r a k a Gyula. Hadnagy : B o c á k József Sartorius Lajos S o r g a c Károly. Hadapród: Gáspár József. Szabadságolt állomány: Százados : Dutkovié Ágoston. Főhadnagy : S c h a u f f Sándor Jakopovic Vladinrr Uzorinac Győző. Hadnagy : B a r a c Milutin R a b a t i c Mihály L e p e 1-G u i t z Gerhard. Hadapród : B a r r ac Szaniszló, th.

Next

/
Oldalképek
Tartalom