8. oldal, 231 találat (0,869 másodperc)

Találatok

141. (117. oldal)
[...] dr Szily Jenő prefect Olay István Bakky János Halász János Sz [...] el K Egri Székesfőkáptalan Pl Bozóky János kér jegyző Le Noszvaj [...] János Eperjessy Dénes Htó Erős István Htr Páll Ferenc Int i pref Gecse István htó Sz Jézus Társasága Isteni [...] el K n Pl Sáray István Le Kács
142. Az Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának jegyzőkönyvei, Pécs • 1935/36. tanév (219. oldal)
[...] Magyar Irodalomtörténeti Intézethez dr Csapiáros István és az Olasz Intézethez dr [...] Bank Rt felügyelőbizottsági tagjává dr Bozóky Géza egy ny r tanár [...] 8 Elnöki jelentés a Szent István Emlékév Országos Bizottságába való meghívásról [...] jelentés a dr vitéz Horváth István volt főispánnak távozása alkalmából személyesen [...]
143. A JÁSZKUN KERÜLET 1848/49-BEN • II. A Jászkun Kerület a forradalom és szabadságharc alatt (52. oldal)
[...] mindkettőt szabadon bocsájtatta ám Tóth István kikelvén egy pár óra múlva [...] ártatlanságunk után szabadon nem bocsájtattunk Bozóky ellen viszont semmi eljárás nem [...] ennél is kínosabban végződött Takács István kormánybiztos és Kálmán Sándor alkapitány [...] 179 1849 sz 130 BARTA István 1953 204 205 p JNSZML [...]
144. Politikai küzdelmek Zala megyében 1932–1945 • 2. A nyilas mozgalom (18. oldal)
[...] országot a nemzetiszocialista állam Árvay István szerint a nemzeti szocialista állam [...] a híve A Meskót képviselő Bozóky Lajos a nemzetiszocializmus által meghirdetett [...] létre A települé­sen az Árvay István vezette gyűlésen 300 fő vett [...] részére akarjátok újból elfoglalni Szent István király Magyarországát akkor tömörüljetek Ti [...]
145. Levéltári Szemle, 29. (1979) 3. szám • IRODALOM • Gyarmathy Zsigmond: Találkozás Bereggel / 701–705. o. (30_704. oldal)
[...] 14 Jegyzetek 1 Dr Balogh István a történelemtudományok kandidátusa ny levéltárigazgató [...] 1965 6 sz 968 976 Bozóky Éva írók a Tiszánál Könyvtáros [...] kiadó meg­bízásából 4 Dr Orosz István a történelemtudományok kandidátusa egyetemi tanár [...]
146. TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL • Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története (362. oldal)
[...] Berzsenyi Dániel 39 230 Bezerédj István 41 42 376 bibliográfia 35 [...] Jenő 40 P 85 Borzsák István 36 226 Bozóky Géza 37 1 111 38 [...] Costa Giovanni 37 VI Csapláros István 37 7 1 38 363 39 104 105 Csapody István 43 174 Császár Elemér irodalomtörténész [...]
147. Levéltári Közlemények, 43. (1972) 2. • Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselői II. Józseftől a polgári forradalomig, 1780–1848 / 327–395. o. (43_2_377. oldal)
[...] utóbb indicans Jett Aba Baranthal István 1784 1785 utóbb indicans lett [...] 1801 1807 levéltári írnok lett Bozóky András 1801 1803 Barankovics András [...] 1829 levéltári írnok lett Turcsányi István 1828 1831 levéltári írnok lett [...]
148. (315. oldal)
[...] 1992 1 130 131 Pilismaród Bozóky Dezső főtörzsorvos hajóorvos világutazó 1871 [...] 1875 193 1 339 Rácz István mérnök egyetemi tanár 1922 1991 [...] 1907 1973 1 515 Balsay István kohómérnök címzetes egyetemi tanár 1907 [...]
149. Házi Jenő élete és munkássága — Kéziratos műveiből • Varga Imréné: Házi Jenő hagyatéka a Soproni Levéltárban (35. oldal)
[...] Bp 1956 BottlóBélaBp 1949 1964 Bozóky Gyula Felsőgöd 1947 1948 Brabenetz [...] Brezovská Helena Bratislava 1967 Breyer István Győr 1939 Budapest Székesfővárosi Levéltár [...]
150. Név- és tárgymutató (készítette: Oross András) (295. oldal)
[...] 150 Bidischini iratok 58 Bikszegi István 22 Biliing Ferdinánd 97 Binder [...] 26 Boér András 283 Bogdán István 278 279 Bogdanovics család 281 [...] J 94 Bozóki András 290 Bozóky András 290 Bögöthi Sámuel 24 [...]
151. Szőllősy Ferenc: Visszapillantó tükör (bevezetőt és jegyzeteket írta, a szöveggondozást végezte: Csóti Csaba, a kéziratot átírta: Domokosné Szalai Zsuzsanna) (95. oldal)
[...] Jenő nyomdai vezérigazga­tónak dr Simon István téglagyárosnak Molnár László fűszer és csemegekereskedőnek Geiszler István vaskereskedőnek vitéz dr Fazekas Péter rendőrfogalmazónak Jovánczai István kisgazdának dr Szerényi Jenő rendőrkapitánynak [...] Lajos dr Raáb Lajos dr Bozóky Károly dr Albert János dr [...] nagyon hosszú a felsorolás Androsits István Bakonyi Lajos Bálint Hugó Bertalan [...]
152. Hely-, név- és tárgymutató (247. oldal)
[...] 123 Bocskay Cserkészcsapat 30 Boda István 191 Bódis Gábor 77 Bodnár [...] Barna 60 Bourget Pál 124 Bozóky Ferenc 71 Bőr Erzsébet 79 [...] 14 134 Cserkészkert 35 Cserni István 29 Csernik József 57 58 [...]
153. NAPTÁR • Évforduló 1994-1995 (Horváth Eszter) (319. oldal)
23 Bozóky Géza születésének 120 éve A [...] Társaság elnöke AUGUSZTUS 4 Késmárky István születésének 130 éve A pécsi [...]
154. Bibliográfia • Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2002 (379. oldal)
[...] I sz 11 p Bocskai István végrendeletéből Egy örökifjú levéltáros beszélgetés [...] sz 25 26 p Pilismaród Bozóky Ferenc A közgazdász statisztikus Hajnal [...] köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt Db Nyíregyháza 2002 113 134 [...]
155. Az Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának jegyzőkönyvei, Pécs • 1924/25. tanév (91. oldal)
[...] átengedése tárgyában 14 Jelentés Berényi István az Evangélikus Hittudományi Karhoz beosztott [...] ismertetése 3 Jelentés a Tisza István Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának megnyitó ünnepségéről [...] felajánlott pénzösszeg tárgyában 9 Dr Bozóky Géza ny r tanár kérelme [...]
156. Munkások, parasztok, értelmiségiek - Az 1956-ot követő megtorlás társadalmi méretei • Németh László: A Zala megyei bíróságok ítélkezési gyakorlatának kialakulása és az ügyvédi védelem az „ellenforradalmi" bűncselekményekben (206. oldal)
[...] egyik megyei büntetőtanács vezetőjét Szokoly Istvánt pedig 1957 közepén a Legfelsőbb [...] júliusában történt kirendeléséig dr Szokoly István vezet­te őt dr Farkas József [...] amikor is nyugdíjból visszahívták dr Bozóky Ká­rolyt aki az ügyek megnövekedett [...] Török Ferencet ugyanis dr Szokoly István továbbra is a Legfelsőbb Bíróságra [...]
157. A. Sajti Enikő: Az SZDP és a jobboldal küzdelme az 1939-es választások előtt Szegeden (82. oldal)
[...] nagyobb nyomás ne­hezedett Ladvánszky József Bozóky József ifj Gyulai István Csúri Mihály Széli Mihály ellen [...] Nemzedék szerkesztőségének volt tagja Fehér István újságíró lett 1938 ra a [...]
158. (23. oldal)
[...] szül 1817 febr 16 1 István szül 1842 Sarkadon l Gábriella [...] 1869 ben Linde Márta 2 István 3 Béla 2 Albert szül [...] neje lett 1869 szept 8 Bozóky Kornélia 5 János I szül [...]
159. FORRÁSOK • A MEGTORLÁS ÉS AZ ÖNKÉNYURALOM KEZDETEI (357. oldal)
[...] folytonos hű szolgálatokban meg élemedett Bozóky András akkori Nádor Tábla Bíró [...] akkori Bírót s Tanátsnok Papp Istvánt a Városházánál nyilvánosan megtámadta egész [...] ki tsapjuk Kend sem Papp István Uram na nem tsak Papp [...] szint Fazekas József és Papp István volt 352 Azaz Táncsics Mihálynak [...]
160. Személy- és helynévmutató (206. oldal)
[...] valószínűleg Békés m 38 Borsi István fia Miklós 38 Borsodbóta BAZ [...] ma Bzovík SK 67 159 Bozóky András 124 186 Boztelek ma Kishartyán része 52 Bőgér István 101 Bősárkány GYMS m 110 [...]