Bagi Gábor: Forradalom, szabadságharc és megtorlás a Jászkun kerületben - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 11. (Szolnok, 2009)

A JÁSZKUN KERÜLET 1848/49-BEN - II. A Jászkun Kerület a forradalom és szabadságharc alatt

miért merészeltünk mi a' proclamatiókat el hozni”. Végül Pompéry kormánybiztos mindkettőt szabadon bocsájtatta, ám Tóth István kikelvén ... egy pár óra múlva még is be börtönöztettünk ... még 10-k napra a honvédelmi bizottmánytúl meg érkezett ítéletünkben is el ösmért ártatlanságunk után szabadon nem bocsájtattunk”. Bozóky ellen viszont semmi eljárás nem indult.129 Még ennél is kínosabban végződött Takács István kormánybiztos és Kálmán Sándor alkapitány konfliktusa. Takács toborzó beszédében a jelentkezőknek lelkesítés végett - meggondolatlanul - redemptusi címet és földet ígért, ami alapjaiban érintette a jászkun társadalom rendjét. A tettét tagadó Takáccsal Kálmán összeveszett, és újabb esetben lefogatással fenyegette. Erre Takács Kálmánt az OHB-nál jelentette fel, mint hazaárulót, a honvédelmi háború akadályozóját. Kossuth 23-án Újházy Lászlót bízta meg a vizsgálattal, aki a vádat alaptalannak találta. Mivel azonban Kálmánt házi őrizetbe helyezték, az ügy a nagykun városok felháborodását váltotta ki. Kossuth is jóváhagyta a felmentést, levele több megjegyzése azonban csaknem sértő volt. Végül Karcag Kálmán védelmében jegyzőkönyvben rögzítette az eseményeket.130 A Nagykunság mellett különösen nehéz terheket viselt a Kiskunság, amely már hónapok óta nemzetőrséget állomásoztatott a Délvidéken. A Bácska és a Bánát januári feladása az alsó településeket nehéz helyzetbe hozta. Az OHB január 25-én elrendelte a támadó szerbek elleni felkelést, kormánybiztosnak Balajthy Vendelt nevezve ki. A szerbek Szenttamás felett Feketehegy, Magyarbecse, Ómoravica, Pacsér stb. falvakat feldúlták, és a lakosság egy része ide menekült. A hírekre több Pest megyei várossal Fülöpszállás, Szabadszállás, Kunszentmiklós, Kiskunlacháza, Kiskunmajsa és Kiskunfélegyháza is elhatározta, hogy fegyveres erőt gyűjt és a vidék védelmét megszervezi.131 Kiskunhalas január 31-én a rácok bajai megjelenéséről kapott hírt. Előtte a helyi lovas nemzetőrök egy része Szabadkára ment le, és a vidéken 3 napig cirkált. A város Szegedről kért csapatokat a védelmére, de a szomszéd településeket is segítségül hívta. Tizedenként összeírták a fegyverfoghatókat, majd a menedéket keresett idegeneket is a város védelmére, és ezeknek megtiltották a település elhagyását. Végül a szerbek Szegednek fordultak, ám a február 11/13-i újszeged-szőregi vereség után visszavonultak.132 Februárban a Kiskunságban mozgó nemzetőrség és szabad lovasság szervezése folyt, akik ott voltak március 5-én a Szabadka elleni szerb támadás visszaverésénél.133 A központi igazgatás széthullását látva Kossuth február 5-én Illéssy Jánost nevezte ki a Jászkun Kerület kormánybiztosává. Illéssy jogot kapott a 129 JNSZML Jászkun Kerület, Főnöki ir. 179/1849. sz. 130 BARTA István 1953. 204-205. p.; JNSZML Karcag, Tanácsi jkv. 1849. febr. 1. 131 IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor 1988. 375., 388., 400-401. p. 132 Uo. 392-349. p.; HERMANN Róbert 2001. 232-233. p. 133 Ö. KOVÁCS József-SZEILERT Gábor 2001. 87. p. 52

Next

/
Oldalképek
Tartalom