Tanulmányok Pest megye múltjából V. - Pest Megye Múltjából 17. (Budapest, 2014)

Schramek László: Pestisjárvány Pest megyében 1739–1742

PESTISJÁR VÁNY PEST MEGYÉBEN... 1740/41. év Numerus Tétel Összeg 63 Bozóky Istvánnak az előző évben Pusztapéterinél felál­lított védvonal kapitányának, egy havi zsoldja: 20 Ft 70 A különböző védvonalakon szolgáló őrök húsellátására: 1763 Ft 22 krc 71 Az ellátásukra szolgáló kenyér ára: 472 Ft 30 krc 72 A fent említett kenyér sütéséhez vásárolt sóra: 26 Ft 56 krc 73 A védvonalaknál szolgáló őrök számára vett 100 öl tűzifa: 50 Ft 74 A fa kivágóinak ölenként 25 d: 25 Ft 75 Az őrök lovainak takarmányozására: 430 Ft 47 krc 76 A pestisjárvány mogyoródi kiújulása után előbb Mo­gyoródon, majd Szadán szolgáló Patonai Imre sebész­nek havi 50 Ft július 17-től november 17-ig: 200 Ft 77 Josef Hochsteinnak a püspökszilágyi vesztegzárház sebészének fizetésére (december január, február): Őneki, amikor Mogyoródon szolgált, és amit a helyiek fizettek neki, és a falunak adószolgáltatásába betudták: 62 Ft 30 krc 50 Ft 78 A különböző védvonalakon szolgáló katonáknak kifize­tett összegek: 764 Ft 79 A Váci uradalomnak az őrök javára adott 130 öl tűzifá­ért (1 Ft/öl): 130 Ft 94 Egyháza falunak a kiskőrösi védvonal mellett szolgáló őröknek még 1739-ben adott fizetésért: 34 Ft 14 krc Összesen 4029 Ft 19 krc 200

Next

/
Oldalképek
Tartalom