A Farkasréti Temető 2. - Budapesti Negyed 41. (2003. ősz)

1-123: Singhoff er Géza /Martos/ (grafikus, iparművész) 1893-1976. 1-126: Nádrai Andor (gyermekgyógyász, egyetemi docens, főorvos, alezredes) 1904-1965. 1-128: Szirbik Ferenc (közgazdász, egyetemi docens) 1912-1992. 1-130/131: Pilismaród Bozóky Dezső (főtörzsorvos, hajóorvos, világutazó) 1871-1957. 1-207: ZUnszky László (jogász, Pest vármegye főügyésze) 1914-1982. 1-210: Mag Bertalan (író, rendőrnyomozó) 1911-2001. 1-229: Sulica Szilárd (irodalomtörténész, nyelvész, romanista, egyetemi tanár; a Ma­gyar Nemzeti Múzeum levéltárának vezetője, a szegedi Egyetemi Könyvtár igazgatója) 1884-1948 [Csúcs Ferenc]. Sírfelirata: „En vagyok a jeltámadás és az élet, aki énbennem hisz ha meghal is él. " (Ján 11,25) 1-257: Divéki és kisbossányiDivéky Adorján (történész, egyetemi tanár, dékán, műfor­dító; a varsói Magyar Intézet igazgatója, a Lengyel Tudományos Akadémia és az MTA tagja) 1880-1965. 1-286: Kelly Anna /Vasilopolné/ (sanzonénekesnő) 1919-1965 [fotográfiával]. Sírfelira­ta: „Minden elmúlik egyszer. " 1-324: Harkányi József (népjóléti és munkaügyi miniszteri tanácsos) 1875-193^. 1-339: Rácz István (mérnök, egyetemi tanár) 1922-1991. 1-361: Túry Séindor (kúriai tanácselnök, jogi író) 1856-1941. Vele: Túry Pál (villamosmérnök) 1894-1975. 1-371: Bary Zoltán (jogász, kúriai bíró) 1892-1986. 1-385: Szakács Sándor (színművész, színházi rendező) 1917-1965. 1-418: Bába Mihály (író, műfordító, publicista) 1922-2001. 1-445: Cser Imre (sebész, ortopédorvos, egyetemi tanár) 1928-1992. 1-472: Méhes Miklós 1935-1944 [Nyíró Gyula]. 1-479: Haraszti Bernolák Nándor (jogtudós, akadémiai és egyetemi tanár, dékán, a deb­receni Tudományegyetem első rektora; bíró, ügyvéd, nemzetgyűlési képvise­lő, népjóléti és munkaügyi miniszter) 1880-1951. 1-490: Baránszky László /Baránszky-Jób/ (költő, művészettörténész; Baránszky-Jób László esztéta fia) 1930-1999. 1-492/493: Varsányi Emil (gépészmérnök, egyetemi magántanár, a Felsőház tagja; az Első Gazdasági Gépgyár műszaki igazgatója) 1871-1938. 1-494/495: Krúdy Adám (százados, pilóta, a kassai repülőtér parancsnoka; grafikus) 1907-1973. 1-515: Balsay István (kohómérnök, címzetes egyetemi tanár) 1907-1984. 1-541: Osvéith Béla (irodalom- és színháztörténész, műkritikus, dramaturg, színházi ren­dező; a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója) 1926-1965. 1-565: Szenczei László (író, műfordító, publicista, műkritikus) 1909-1980. 1-569: Madarassy Walter /Machovits/ (szobrász- és éremművész, főiskolai tanár, restau­rátor) 1909-1994.

Next

/
Oldalképek
Tartalom