6 találat (0,052 másodperc)

Találatok

1. 1887-09-25 / 39. szám
[...] dol gozó társainak névsorát Bajza István Bran k o vics György llucsek István Fi n d ura Imre [...] Pivár Ignácz Reiser Béla Révész István Szentkirályi Albert Várady János V [...] Ítéletek végrehaj­tása okából segítség adassék kérése meg nem halgattatott íme mondja [...]
2. 1891-01-18 / 3. szám
[...] közgyű­lést bankett követte melyen Majthényi István orsz gy képv is jelen [...] és a tűzifát elepen Szent István Fókusz tér Pápa féle mag­tár [...] történt visszavétele és ünnepélyes bocsánat kérése folytán elintézést nyert Kelt Váczon [...] főalapitója 40 000 forinttai Széchenyi István gróf telte az első a [...]
3. 1894-04-15 / 15. szám
[...] Gyula 3 kanonok és Mlinkó István kéretvén fel a közgyűlés az [...] látszol bizonyítani hogy az ifjúnak kérése Ugkevésbbé sem annyira merész hogy [...] kar 8 Záróbeszéd tartja Kanda István elnök Ezen ünnepélyre meghívók nem [...] alapítványi helyre a törvényhatóság Szilágyi Istvánt és Ilorák Jánost jelölte ki [...]
4. 1889-11-03 / 44. szám
[...] a megtört sugár szemedben szeretetteidet kérésé A végsóhajtásban melyet felénk pillegtél [...] egyleti könyvtárnok szavalta el Révész István dunakeszi lelkésznek ez alkalomra irt [...] előléptetve Gratulálunk Fiók üzlet Reitter István cs és kir udvari kocsigyáros [...]
5. 1890-07-20 / 29. szám
[...] a kik között láttuk Tahy István és Be niczky Lajos m főjegyző urakat Majthényi István orszgy kér képv urat Heidrich [...] plébániai épületeket a hozzá folyamodók kérése szerint azonnal kijuttatni rendelt 1890 [...]
6. 1891-05-17 / 20. szám
[...] váczi kir siketnéma intézethez Scherer István Együd Lajos é Berinza János [...] és ennek kapcsán oly kormányrendel­kezések kérése a hogy az összes állami [...] utazóknak legmelegebben ajánlhatjuk Chindel Jários István loherczeg szállodáját hol a legszigo­rúbb [...]