2. oldal, 84 találat (0,045 másodperc)

Találatok

21. 1912-08-11 / 32. szám
[...] Taub Géza helyettesül dr Yetzák Sándor helybeli ügyvédet nevezte ki a [...] mind­annyian kenyér nélkül maradtak Veress Sándor körjegyző az azonnali segély adása [...] az alispánhoz előterjesztést tett Bö­szörményi Sándor ős Helmeczy József pety tyéni [...] szatmárudvari ál­lami elemi néptanitónőt a szaniszlói Kara bélyos Andor és neje szaniszlói állami elemi iskolai tanítót illetve [...]
22. 1909-06-13 / 24. szám
[...] zártkörű juniálist rendez Állami iskola Szaniszlón A kir tan felügyelő Szaniszló községgel egy állami iskola létesítése [...] Jánost aki beismerte hogy Görög Sándort volt ápo­lónőjének Galgóczi Józsefnénak rokonát [...] A nyomozás során kihallgatták Görög Sándornak Mármarosszigeten lakó atyját aki azt [...]
23. 1912-08-04 / 31. szám
[...] Domahida Genes Kismajtény Nagykároly Reszege Szaniszló Érdengeleg Érendréd Mezőterem Portelek Vezend [...] az avasi járásba dr Somló Sándort járásorvossá nevezte ki Összpontosítás A [...] vette pártfogásába Öngyilkosság Freund Adolf szaniszlói lakos elmezavarában az udvaron levő [...]
24. 1908-07-12 / 28. szám
[...] Kallós Tivadar Nagymáté Albert Végh Sándor dr Böszörményi Lajos Uray Géza [...] Margitnak Kinevezés A király Fekete Sándor szatmári törvényszéki aljegyzőt a borosjenöi [...] sínekre feküdt ön­gyilkossági szándékból A Szaniszló felől jövő 6 órai személyvonat [...]
25. 1910-05-29 / 22. szám
[...] helyi­ségben c a III előtt Szaniszló Erkörtvélyes Er endréd Penészlek Csomaköz [...] csak gyönyörködni lehet Pénteken Dénes Sándor szatmári hírlapíró és Somogyi Károly [...] tüdő gyulladásban elhunyt Dr Aáron Sándor vár­megyei főorvos és Neupauer Jáuosné [...]
26. 1907-03-20 / 23. szám
[...] Penyige Kö­mörő Istvándi Cseke Kapnikbánya Szaniszló Botpalád Nagypeleske Sárköz Sárközujlak Csomaköz [...] módosítása III 302 Dr Aczél Sándor érendrédi körorvos oklevelének kihirdetése III [...] László főszolgabíró K majtény Sepsy Sándor tb főszolg Domahida Jeszenszky Béla [...]
27. 1906-09-08 / 36. szám
[...] tszéki h elnök ifj Jákó Sándor kir alügvész Korányi János ügyvédi [...] Nagy­károly Kemény Kálmán urad intéző Szaniszló Madák Mihály iparos Nagykároly dr [...] Kaufman Adolf gőz­malomtulajdonos Nagykároly Jeney Sándor földbirtokos Zsarolyán Jakab János bádogos [...] nagykárolyi lakos megvette ifj Sternberg Sándor nagykárolyi lakosnak a gencsi 228 [...]
28. 1911-12-10 / 50. szám
[...] Érendréd Fény Csanálos Csomaköz és Szaniszló községekbő Dr Adler Adolf a [...] Dezső dr Marián Ferenc Stenberg Sándor és Vetzák Ede dr kiknek [...]
29. 1912-03-17 / 11. szám
[...] h é vasút segélyezése tár­gyában Szaniszló község határozata állami iskola építésére [...] a rendezőség Gyászeset szunyogi Szunyoghy Sán­dor kir tanácsos f évi március [...]
30. 1906-05-05 / 18. szám
[...] becsületsértés vétsége miatt vádolt Lebovits Sándor elleni bűnügyben a Botiinger János [...] Ítélt A kir járásbíróság Lebovits Sándor vád­lottat aki 1872 junius 15 [...] vagyonnal bir ir olvas fakereskedő szaniszlói lakos bűnösnek mondja ki a [...] évi ápril 3 án a szaniszlói vasúti állomáson Botiinger Jánost vén [...]
31. 1909-07-04 / 27. szám
[...] koronás kölcsönre vonatkozó kötelezvényét Kovács Sándor erdődi főszolgabírónak 2 heti szabadságot [...] Papp Elek és társainak a Szaniszló községben tervezett állami elemi iskola [...]
32. 1909-05-10 / 19. szám
[...] Béla tb fő­szolgabíró b Kováts Sándornak a járás uj főszolgabirájának Az [...] Papolczy László Domahidy István Szeőke Sándor Világossy Gáspár Járrny And­rás Luby [...] ki­siklott Emiatt az esti gyorsvonat Szaniszló a személyvonat pedig Nagykároly állomáson [...]
33. 1912-04-07 / 14. szám
[...] 000 koronáért Községi elöljáróság választása Szaniszló községben a múlt hó végén [...] bíróvá Heinrich Jakab pénztárnokká Kosa Sándor közgyámmá Gnándt János albiróvá pedig [...]
34. 1909-02-14 / 7. szám
[...] azt is hogy néhai Domahidy Sán­dor már foglalkozott egy vármegyénkben fel­állítandó [...] a gróf Károlyi uradalom másrészről Szaniszló Pis kolt Vasad Gálospetri és [...]
35. 1911-04-09 / 15. szám
[...] ítélet jogerős ínyenc cigányok A szaniszlói csendőr­ség hivatalos statisztikája szerint 95 [...] el az elmúlt télen a szanisz­lói cigányok a falubeliek majorságából Vegye­sen [...] lefülelni őket A tettesek mind szaniszlói vályogvető cigányok KÖZGAZDASÁG A Triesti [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...]
36. 1911-12-24 / 52. szám
[...] Krúdy Gyula Fáik Rikárd Tímár Szaniszló érdekfe szitő elbeszélésein kívül pompás [...] és törhetetlen szószólója Főszerkesztő Braun Sándor Felelős szerkesztő Hacsak Géza Munkatársai [...]
37. 1912-12-01 / 48. szám
[...] erdődi lakost tagokul dr Rőth Sándor körorvos károlyierdődi Nagy Miklós szőlész [...] földbir­tokos nagydobosi lakost tagokul Jeszenszky Sándor földbirtokos mátészalkai ős dr Csathő Sándor járási orvos mátészalkai lakosokat 5 [...] borellenőrző bizottságba elnökül gróf Teleki Sándor nagybirtokos nagysomkuti lakost tagokul Brunner [...] lelnökül Garző János uradalmi tiszttartó szaniszlói lakost tagokul dr Czukor Lajos [...]
38. 1911-10-07 / 41. szám
[...] és felügyelet tekintetében ismét a szaniszlói posta éstávirda hivatalhoz tartozik és összeköttetését a Mező petriről Szaniszlóra és vissza naponkint egy­szer közlekedő gyalogküldönczjárat utján a szaniszlói posta és távirda hivatal fogja [...] Pásztor József és gróf Vay Sándor neveit A Pesti Hírlap speciális [...]
39. 1912-01-28 / 4. szám
[...] teszi hogy Dr Y etzák Sándor ügyvéd Nagykároly dr Ádám István [...] Vajthó Lajos jogszigorló dr Szűcs Sándor szatmárnőmeti i lakos ügyvéd Chereches [...] to­vábbá Mezőpetri községet ideiglenesen a szaniszlói posta és távirda hivatal postai [...] febr hó 1 től kezdve Szaniszlóról Mezőpetribe és vissza naponkint egyszer [...]
40. 1910-11-13 / 46. szám
[...] egyik a zsarolyáni hol Jeney Sándor és a másik a batizi [...] N Szabó Pál helyébe Becsky Sándor uj a kismajtényiban Bodoky Béla [...] és Egli Mihály helyébe A szaniszlói ban Gurber Márton uj Zahoránszky [...] Kun István uj Dr Sulyok Sándor uj a tyukodiban Hadady Jó­zsef [...]