4. oldal, 186 találat (0,155 másodperc)

Találatok

61. 1904-09-01 / 70. szám
[...] a maga bér­lőjét Földvári Farkas szaniszlói lakos bérelte ki ugyanis elsőnek [...] amikor is a bérle­ményre Weisz Sándor pusztalaki és Schwarcz Mór adtak [...] Schönpflug László kard 4 Benedek Sándor Debreczeni Sándor kard 5 N Szabó Albert [...] kard 9 Móricz István Debreczeni Sán­dor tőr 10 Benedek Sándor Ko­váts László kard Csendőrségi szolgálat [...]
62. 1918-01-30 / 26. szám
[...] 50 16 Szakaszi 50 17 Szaniszlói 160 18 Szatmári 36 19 [...] jegyzői hivatal 40 15 Szontiványi Sándor Aranyosmegyes 20 16 Stranzl Imréné [...] K f Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór Zsürger [...]
63. 1916-05-28 / 147. szám
[...] egyhangú lelkesedéssel elfogadta Breb n Sándor nagybányai g k esperes indítványát [...] szül Kányahá­zán 1881 Itasdolnojeban Obis Sándor szül Börvelyben 1889 Tjumenben Osán [...] Miklós szül Felsőbányán 1889 Peíruska Sándor szül Mikolában 1893 Pintye János [...] Kisvárdán 1886 Popomajer Antal szül Szaniszlón 1888 3 oldal Popomajer Elemér [...]
64. 1913-10-28 / 248. szám
[...] esküvőjét Kálmán Auróliáva néhai Kál­mán Sándor törzsőrmester leányával Bu dapesten Dr [...] lapunk felelős szerkesz tőjét Dénes Sándort is felléptettük a harmadik kerület [...] Jó­zsef Unger István dr Jordán Sándor főrabbi és Szabó Balázs személyében [...] ököritó mátészalkai Nyirparasznya nagy károlyi Szaniszló szatmárnémetii Nagype leske Nagybánya Takonykór [...]
65. 1914-01-17 / 13. szám
[...] art Menuett Hegedűn elő­adja Halász Sándor zongorán kiséri Krassó Edith 3 Felolvasás Tartja Dénes Sándor 4 Staas visit Szatíra egy feivo násban Irta Halász Sándor rendezi Vár nay László Személyek [...] törvényszék tegnapi tárgyalásán Longyel János szaniszlói illetőségű gazdálkodót aki a múlt [...]
66. 1909-07-15 / 158. szám
[...] a felügyelő bizottság elnöke Dunay Sándor tagjai pedig Zsolnai Ármin és [...] Dr Vajay Imre Andrejkovics József Szaniszló Llwy Miksa 5 5 K [...] Olcsó árak Hol Budapest Főherceg Sándor utca 30 Üvegáruk vásárlására leg­melegebben [...] fj Litteczky Endre Segédszerkesztő Dénes Sándor Munkatárs Dr Nagy Vincze Takarítónőt [...]
67. 1909-08-20 / 189. szám
[...] iskola gondnok­ságának kiküldöttjei jelenlétében Szieber Sándor állami iskoiai igazgató adott lelkes [...] Macák Érdemes tisztessé­gesen élni Betörés Szaniszlón Szauisulón 16 ára virradóra ismeretlen [...] Olcsó árak Hol Budapest Főherceg Sándor utoa 30 Air állást keres [...] Ifj Litteczky Endre Segédszerkesztő Dénes Sándor Munkatárs Dr Nagy VinCZB­Gabona piacról [...]
68. 1904-11-20 / 93. szám
[...] ös merteti Továbbá tudatja Krérner Sándor szatmári programmjál mely valóban élvezetes [...] beszéljenek az ő sorai Krémer Sándor tekintve Szat niíír és Eperjes [...] e t e rd y Sándor a vidéki színészet általáno­san elismert [...] Bódy László oki jegyzőt a szaniszlói anya­könyvi kerületben anyakönyvi helyet­tessé nevezte [...]
69. 1905-01-05 / 2. szám
[...] Tordai Imre és dr Miskolczy Sándor a felsőbányá­iban Baumerth Károly Dióshalmon [...] Weisz Jenő Fekete falun Kováts Sándor Misztótfalun Szimon Béla és Fülöp [...] Ignácz uj a gencsiben Elekes Sán­dor uj Néma Lajos Srádi Márton [...] és Szepáher Ferencz uj a szaniszlóiban Szakáll János uj id Kovács [...]
70. Gazdák Lapja, 1903-05-28 / 22. szám
[...] földmunkás aratásra 40 60 pár Szaniszlóról aratásra 40 pár Úgy a [...] Jánk 2 2 205 Nagy Sándor N Károly 4 Összesen 300 [...] Szatmár 1903 május 26 Domaindy Sándor egyl elnök Üzérkedés a kivándorlással [...]
71. 1902-10-26 / 86. szám
[...] K hektoliterenként A mustot a szaniszlói vasúti állomásra én szállíttatom Halmi [...] Katóm József Bánk bánját Kisfaludy Sándor Himfy szerelmét remek albumba foglalva [...]
72. 1913-07-01 / 149. szám
[...] múlik az egyesület igazgatóján Demkő Sándor uron a titkárán Zoltán Imre [...] megjelentek névsora a kö­vetkező Tóth Sándor igazgatófőmérnök Királyhelmecz Zahoray Pál plébános [...] Láng Pál s lel kész Szaniszló Kürthy Kálmán bizt intézeti tisztviselő [...] Lehóczky József Fásztus Élek Kőszegy Sándor Bagossy Bertalan Erdélyi Imre Itten [...]
73. 1918-12-22 / 304. szám
[...] Róth Simon borkereskedő és Szekeres Sándor gyógyszerész aki most jött haza [...] az elhalt lelkész testvéröcscsét Mogyorós Sándor szalmán segéd elkészt hivta meg [...] lalja Segédlelkész kinevezés A Mogyo­rós Sándor távozásával megüresedő szat­mári segédlelkészi ál [...] Fridát Szat­máron eljegytzte Schwarcz Samu Szaniszló ról Minden külön értesítés helyett [...]
74. 1900-09-30 / 79. szám
[...] 200 koronára Rendkívüli államsegélyből Anderkó Sándor Csiszár István Csorba Barnabás Nagy [...] Fekete József Szabó Lajos Szabó Sándor Bernáth Ká­roly Erdélyi Gusztáv Vágó [...] között közlekedő éjjeli vonat nál Szaniszló állomásról kiindulva egy kocsi kigyuladt [...] megszüntetésére Születtek Lisuczán Érzsébet Juhász Sándor Bichl er Elek Czeizler Szeréna [...]
75. 1918-04-04 / 81. szám
[...] dr Láng György körorvos a Szaniszlói Hitel szövetkezet elnöke Papp József [...] a kis diák társuk Schwartz Sándor halála alkalmából írott hangulatos meleg [...] Márián Lőrinc Juhász István Balku Sándor Kuky István Markó István és [...] Horváth József Perényi Kálmán Sáfár Sándor és Sugár József szin­tén teljes [...]
76. 1899-05-14 / 39. szám
[...] 13 án Csanáloson 14 én Szaniszlón 15 én Fé­nyen 16 án [...] a németi egyház részéről Bőd Sándor és Kölcsey János a város [...] választást elrendeli Jegyzőül megvá­lasztatott Saja Sándor kántor tanitó a segéd lelkészi [...] és Biró Terézia dr Orosz Sándor és Bartha Anna Ozsváth Sándor és Fcriáu Katalin Görbe György [...]
77. 1901-01-31 / 9. szám
[...] mérnököt hasonminősógben a pécsihez Mutiu Sándor szatmári s Csömör Elemér kassai [...] Pál gazdálkodó Szatmár Ká vási Sándor földbirtokos Sziuérváralja Németh Ignácz földbirt [...] földbirt Vámos Oroszi ifj Böszörményi Sándor földbirtokos Pettyén Hunyadi Kálmán földbirt [...] földbirt Géberjón Szilágyi György földbirtokos Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
78. 1916-06-09 / 156. szám
[...] Farkasaszó 1883 Botár Zsigmond szül Szaniszlón 1889 Cseleszky József szül Csegöldön [...] János szül Nagykáilóban 1893 Kovács Sándor szül Nyirbogáton 1889 Kovács Fe­renc [...] Jan kovich Béla Ghillány Imre Sándor János és Harkányi minisztereknek az [...]
79. 1903-06-28 / 52. szám
[...] menyei Dr Szilágyi István Kálmán Sándor Pálos Konrád vejei Rényi Mária [...] czimen 10 kor Csengeri Mayer Sándor ur mint minden évben úgy most is 5 kor Bartók Sándor ur 3 kor Peleskey Pál [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
80. 1913-06-21 / 141. szám
[...] a holoapi naptól kezdve Grósz Sándor a Viktória kávéház előzékenységé ról [...] következő bejegyzések történtek Születtek Molnár Sándor Biró Antal Herskovics Dezső Komáromy [...] Szerencsétlen végű rókavadászat Stigler János szaniszló lakos tegnap este szomszédja fiával [...] postája Dr P K Dénes Sándor lapunk felelős szerkesztője már öt [...]