Szamos, 1906. október (38. évfolyam, 79-86. szám)

1906-10-04 / 79. szám

6-ib oldal SZAMOS 79. szám. szabott árak! Értesítés I O »1 H* $>' m <4 P ©­& § I S? © © ©< © § ZKt X Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy a közelgő idényre cserép-, porcellán- színes és majolika kályhákhoz takaréktüzhelyek, fürdő­kádak és porcellán fayans falburkolatokhoz szükséges lemezekkel raktáramat gazdagon berendeztem és pedig azért, hogy a késő őszi sürgetéseket, halasztásokat és panaszokat kikerülhessem. Elvállalok bármily nagyszabású ópületberendezéseket ; jó, olcsó és kellő szakértelemmel előállított munkáimért felelős­séget vállalok. Üzletem 10 évi fennállása és fokozódó fejlő­dése e tekintetben biztosítékot nyújt. Kazinczy-utca 10. sz. a. levő és ugyancsak 10 éve fennálló bazár üzletemet minden kigondolható áruval dúsan beren­deztem úgy, hogy a mélyen tisztelt közönség nálam minden szükségletét a legolcsóbb árban beszerezheti. A t. közönség pártfogását kérve vagyok teljes tisztelettel: X Blatniczky István. * 55­55 © © * I >© 55 4 3 © * 5» $ Fötal! kautschuk-vulkanit, aranylemezzel, áthidalások,, (szájpadlás nélküli műfogak,) arany koro­nák, csaposfogak, tartós fogtömések, fog­húzás fájdalom nélkül ‘‘^0 Dr. Fodor Operateur s •x: Ócsí{a KátyháH átrakása $s javítása cWállaüatiK. _X® Költségvetések díjmentesen. MEDGYESI FERENCZ villamvilágitási vállalata Szatmáron, Kazinezy-uteza 11-ik szám alatt. «sár Villamos berendezések. Városok, kastélyok, szállodák, mal­mok, magánházak és gyárak berendezése világításra és erőátvételre. Speczialitás: önálló kis tglepek (elektrogének.) Csekély befektetéssel mindenkinek lehet villamos világítása. Motorok, benzin, gáz, stb-re. Üzembiztos, tartós, kevés kezelést igénylő, legolcsóbb gépek. Költségvetések díjmentesen Q 3 0 0 0 fogorvosi rendelő-intézetében Szatmáron, Hám JánOS-utca 6. SZ. a. (a színházzal szemben.) Rendelés: Délelőtt 9 —12-ig; délután 2—6-ig. ■■ -=:: 3oseee®seo©9®£38e •KSKKKKKK« Óvakodjunk a mesterségesen szénsavval telitett ásvány-vizek használatától és igyunk természetes Bikszádi vizet, a mely orvosi szakvélemények sze­rint többféle bajok bántalmainál ajánlva van. Kapható mindenütt. Árjegyzéket kívánatra bérmentve küld a Bikszádi gyógyfürdő és ásványvíz források igazgatósága. X X X X S3 II X X Gyomorbajban szenvedők figyelmébe. Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ulrich lubert-féle emésztési- és vértisztitó gyógyfübont, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerűi bizonyult: gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emész tés és elnyálkásodás ellen. Ezen gyógyüfbor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készitve es bár nem hajtószer, erő­siti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépésüknél elnyomják- Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészség rontó szert. A fejfájás, fel­böfögés, gvomorhév, szelek, émelygés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi korjelei, már nébány- szori bevétel után eltünek. Székrekedés és annak következményei: szorongatás, vértódulás a máj-, lép-és verő ezerben (Hämorroidailenden) bélgörcs, szívdobogás, álmatlanság gyorsén hatva eltávohttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészhetetlenséget, serkenti az emésztési szervezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot, A soványság, sápadt arezszin, vérszegénység, erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkoros állapotnak a következményei. Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság lankadtság, lehangoltság, gyakori fejfájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógyfübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javitja a vérképződést, csilla­pítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerezvén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fent mondottakat. A gyógyfübor 3 koronás, 4 koronás üvegpalalaczkokban kaphatók a következő gyógyszertá­rakban: Szatmáron az összes gyógyszertárakban, Berencze, Ar.-Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmárbegy, Erdőd. K.-Darócz, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váralja. N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Farkasaszó, Zeles- tye, N.-Nyires, N.-Somkut, Sz.-Cseh, Szamos-Ujvár, Zsibó, Zilah, Pere csen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kémer, Sz.-Somlyó, Ér-Mibályfal va, Piskolt, Szaniszló, Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujlak, N.-Szöllős, Huszt, Visk, Técső, Traczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Kovás, Szurdok, N.-Károly valamint Magyaror­szág kisebb községeiben is. A szatmár-nemeti-i gyógyszertár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osz- trák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. Óvakodjanak az utánzásoktól ! Tessék Ullrieh Hubertféle gyógyfübort kérni! UR8US boFsajtó a legtökéletesebb, szabadalmazott aeélgerenda­szerkezettel. Felső nyomással. 3 áttétellel. Honi gyártmány! A legmagasabb nyomásképesség­gel. — A törköly egy darabban távolítható el. A must a vasrészekkel nem érintke­zik, ez által a bor megfeketedóse ki van zárva. Könnyű Wb mnnKacroVel. Tóth Gyula, pebreczen. Árlap ingyen és bérmentve. Képviselet és raktár Szatmár es vi­dékére: Melchner Testv. Szatmar. Joó Sándor elismert elsőrendű mű-ruhafestő vegyészeti tisztitó intézete: Deák-tér 2. ..Szadsajtó“ könyvnyomda Szatmár, 1906.

Next

/
Oldalképek
Tartalom