13 találat (0,392 másodperc)

Találatok

1. 1947-02-18 / 40. szám
[...] napokban tömegesen érkeztek fel jelentések Feuer Sándor péksegéd ellen aki a csalások egész soro­zatát követte el Feuer a napokban megjelent dr Soós [...] a fizetésre került a sor Feuer nem találta pénz­tárcáját Megkérte a [...] A megindított nyomozás meg­állapította hogy Feuer a szökése előtti napon Dekter István vendég­lőjében mulatott A reggeli órákig [...]
2. 1947-09-19 / 212. szám
[...] elmondta hogy a nagymennyiségű dióbelet Feuer László kocsordi la­kostól vásárolta Feuer kihallga­tása során zavaros hallomásokat tett A rendőrség feltevése szerint Feuer egy titokzatos csempészban­dával áll összeköttetésben [...] és fáj­dalmunkat részvétükkel enyhítet­ték Király István és neje Hirdetmény A Nyírtéti [...] Já­nos püspökhelyettes esperes Köz­reműködik Sonkoly István áll tkp int tanár hegedűművész [...]
3. 2002-07-13 / 162. szám
[...] Ennek okai felől érdeklődünk Szepesi István dandártábornok­nál a Nyírbátori Határőr Igaz­gatóság [...] állomás a dandártábor­noki előléptetés Szepesi István A firka elárul Feuer Mária pszichopedagógus húsz éven át [...]
4. 1994-04-30 / 101. szám
[...] a Műve­lődési és Közoktatási Mi­nisztériumtól Feuer And­rás a TV 3 Budapest [...] vezető Szabó Albert és Györkös István előzetes letartózta­tását Balatoni István ezredes az ORFK bűnügyi főigaz­gató [...] válaszolt aztat nem tudom Balatoni István hangsú lyczta hogy a közösség [...]
5. 1980-04-03 / 79. szám
[...] Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészének Avar Istvánnak a Nemzeti Színház Kossuth díjas [...] Magyar Népköztársaság ér­demes művészének Molnár István koreográfusnak a Bu­dapest táncegyüttes nyugal­mazott [...] Ferenc díjas vezetőjének Bo zóky Istvánná Barta Máriá­nak a Szegedi Nemzeti [...] At­tila költő ERKEL FERENC DlJ Feuer Mária a Muzsika c folyóirat [...]
6. 2005-03-05 / 54. szám
[...] és a megújulás ötvöződik Komáromi István 11 mány és a megújulás ötvöződik jegyezte meg Komáromi Ist­ván iskolaigazgató Az elmúlt harmincöt év [...] jelenthetünk tette hozzá végezetül Komáromi Ist­ván amit alátámaszt hogy ki­lenc esztendeje [...] kü­lönféle színpadi produkciók nélkül A Feuer frei elején még csak a [...]
7. 1988-03-29 / 75. szám
[...] A KNEB EmlékpLa kettjét Ari István Ferenci János Szováti Gusztáv és [...] Vajda András Csehy Ferenc Puskás István dr Gáthy Zoltán Feuer László Pénzes Kálmán Mol­nár József [...] előadása melynek oká rói Horváth István ügyveze­tő igazgatót kérdeztük meg Egy [...]
8. 1978-08-19 / 195. szám
[...] al­kalmazott mindketten könyv­tárosi munkájukért Peres István nyíregyházi MÁV mű­szaki ellenőr Rutkai [...] megyei könyvtár osztályvezetője Szi lasy Istvánná újfehértói könyvtáros Szövördi János­né a [...] a kitüntetettek munkájáról amelyért Dobó Istvánná könyvtáros és Tóth Istvánná népdalénekes mon­dott köszönetét ménjeit majd [...] Félegyházi Gábor kisvárdai járási hivatal Feuer László mátészalkai járási hiva­tal Pásztor [...]
9. 2005-05-09 / 107. szám
[...] 15 20 15 22 15 FEUER ZAJ 21 45 GORILLA BÁCSI [...] Múzeum Damjanich u 75 Kiss István grafikusművész tárlata 8 00 44 [...] Milliomos Magyarország legnépszerűbb kvízjátéka Vágó Istvánnal melyben akár 40 millió forintot [...] 2933 Rend Ardai Tamás Labana István Márton István Rozgonyi Ádám Fsz Szőke Zoltán [...]
10. 1967-12-28 / 305. szám
[...] mondani Fodor Zsig mond Takács István Jakab F Endre Feuer Lászlóné Gergely Lajos Takács Sán­dor [...]
11. 1970-08-30 / 203. szám
[...] akad volna bizonygatja dr Szendrei István igazgató Az érték és az [...] szöveg állt Hergestellt in der Feuer Werkanstalt Berlin Span­dau A lelet [...] nyír­egyházi járásbíróság A tet­tes Kendi István 36 éves hat elemit végzett [...]
12. 1991-01-30 / 25. szám
[...] a levél amelyet Pálfy G István a Hét fő szerkesztője kedden [...] foglalja majd el A váltásra Feuer Andrásnak a Hirháttér felelős szer­kesztőjének [...]
13. 1979-09-19 / 219. szám
[...] Magyar Fe­kete A Rapid csapata Feuer Krauss Persidis Weber Lefar Sallmayer [...] Kozma József Reményi Gye nes István dalaiból 18 15 Hol volt [...] 14 00 Kettőtől négyig Bogár István fúvósműveiből 14 25 Néhány perc [...]