2. oldal, 29 találat (0,049 másodperc)

Találatok

21. 1868-08-20 / 34. szám
[...] Luchkovits Arnold 1 ft Lesneki Szaniszló 1 ft Telek Fe renez [...] 868 sz végzése alapján Petőfi Sándor koszorús költőnk országos emelendő szobrára [...] Végh József 1 ft Pólyák Sándor 1 ft j 8 Detken [...]
22. 1886-12-28 / 52. szám
[...] könyörületet gyakorlók mindegyike részére Szőke Sándor egri cist r főgymnásium tudós [...] Messiásáéból for­dítván egy pár töredéket Szaniszló lapjának küldé azokat meg Schedel [...]
23. 1867-07-25 / 30. szám
[...] 1868 évre megjelent Ezen Stephanovszky Sándor által szerkesztett s igen ol­csó [...] Pestre Heckenast Gusztáv kiadóhoz intézendők Szaniszló Ferencz nagyváradi 1 sz püspök [...]
24. 1881-11-09 / 45. szám
[...] alelnök Schneider Antal és Kökényesy Szaniszló főjegyző Iby Henrik aljegyző Morzsányi Sándor Választmányi tagok Burián János Bodola [...]
25. 1911-11-22 / 93. szám
[...] az Uránia szin házat Abonyi Sándor dr értékes darabja volt műsoron [...] Gábor Fiai gyöngyösi cégnél Barna Sándor és Barna Lipót cégjegyzési jo­gosultsága [...] K Goldman Jenő 1 K Szaniszló József 18 hsz 10 K [...]
26. 1892-06-07 / 23. szám
[...] A többi szereplők közül Szerdahelyi Szaniszló Halmay Csörsz Kantai Te­réz Adelaide [...] Emerenczia vala­mint kisk Sebestény Anna Sándor és Já­nos nevein b 6 [...]
27. 1913-06-25 / 51. szám
[...] Men­tusz József olvasta fel Fekecs Sándor egri ta­nítónak A részvét érzelem [...] Polieh Lipót Krausz Bernát Bende Szaniszló Kopilovics Ivó Szent Ferencrendi szerzetes [...]
28. 1869-02-04 / 5. szám
[...] közoktatás ügyi magyar minisztere előterjesztésére Szaniszló Ferencz nagyváradi latin szertartásu püspöknek [...] 6 aranyból álló jutalmat Szabó Sándor magyar korcsolyázó nyerte el A [...]
29. 1912-06-08 / 46. szám
[...] Pil linger Lajos napszámos Bernát Sándor Ferenc kőműves Béla Szarvas Bernát [...] mester Mária Bordás Zsu­zsanna bejárónő Sándor Pánczél Árpád gyógy­szerész György Gyulai [...] Raab Mária hajadon egri Szabó Sán­dor földműves és Szeredi Mária dohánygyári [...] szül Vass Mária 52 éves Szaniszlói Anna magán­zónő 70 éves korában [...]

 

  • 1
  • 2