6 találat (0,199 másodperc)

Találatok

1. 1914-12-17 / 51. szám
[...] Zoltán Syntenisné néhai özv Kossné Farkas Angela hagyatékából sok ruha Stoll [...] Jancsovils Józsefné Mikes Jánosné Novelly Sándorné 2 2 K Kovács Lajosné [...] el nagy hatással Révai Károly Vitézek czimü bensőséges versét Utána Zavilla [...] Egy­szerre nagy lelkendezve egy nuLik vitéz is rohan be kapkod rakja [...]
2. 1916-07-27 / 30. szám
[...] haza érkezett Katonai kitüntetés Iíj Farkas Jenő m kir honvéd tüzérzászlós Farkas Jenő felsőbányái polgármester fia az ellenség előtt tanúsított vi­téz magatartásáért a II oszt ezüst [...] honvéd­hadnagy az ellenség előtt tanúsított vitéz ma­gatartásáért legfelsőbb dicsérő elismeréssel sig­num [...] Róni 8 28 Özv Csikós Sándorné Wein Antónia gyermekei Antika Margit [...]
3. 1915-08-19 / 33. szám
[...] H Szalontai Etelka No velly Sándorné Dobró József Müller Sándor Tar [...] Izsák Widder Samuné Gitta Jusztin Farkas Herman 50 50 f Walter [...] halált halt A honáért halt vitéznek dicső emlékét szeretettel fogjuk megőrizni [...] több csatában Hazájáért és Királyáért vitézül harcolt megsebesültén a galíciai tancuti [...]
4.
[...] bete­gebbé tegye őt aki annyi vitéz katonánkat ápolta önfeláldozással Juttassunk adományokat [...] ezzel sem volt megelé­gedve Schiller Sándorné cukrász üzletéből ugyané cimre ismét [...] meri kinyitni a száját Pesten Farkas Giziké eljegyzésére Ki lett uj mátka Farkas Giziké És kik ösmerík vajon [...]
5. 1917-06-07 / 23. szám
[...] Ákos L 66 f Szentpétery Sándorné 70 f Kálmán Herman 270 [...] Margit Jól érettek Dávidovits Pál Farkas Ernő Frenkel Lajos Platthy György [...] súlyos de nem életveszélyes A vitéz ka­tonának ki az iskola padjait [...]
6. 1918-06-06 / 23. szám
[...] Kálmán 20 K özv Nyirő Sándorné 10 K Fülep Imre 4 [...] K Török Sándor 2 K Farkas István 1 K Olvashatatlan 5 [...] had­nagynak az ellenség előtt tanúsított vitéz maga­tartásáért a legfelsőbb dicsérő elismerés [...]