10 találat (0,232 másodperc)

Találatok

1. 1918-02-28 / 9. szám
[...] közelebbről érint a nagy­bányai festőiskola kérése ösztöndíj irányában s báró Syntinis [...] tartott üléséből Váradi Albert Rozsos István titkár elnök A gyűlés tárgyai [...] yiségébcn közszemlére kitétetett MEGHÍVÓ Az István Király Szálló Bérlő R Társaság az István Király Szálló I emeleti 22 [...] Alapittatott 1893 ban Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán Telefon 43
2. 1904-06-30 / 26. szám
[...] kézizálog üzlet biztosítéka ügyében vélemény kérése Karczag város polgármesterének 3 Jászberény [...] kamatláb és biztosíték ügyében vélemény kérése Jász Nagy Kun Szolnok vármegye [...] IX Társ­kamarák megkeresései 1 Szent István napi munkaszünet ügye Az aradi [...]
3. 1931-07-26 / 30. szám
[...] A Nagy Gábor ur januári ké­rése az volt hogy ne szállítsák [...] 30 éves volt Boldán j István kereszthegyi vájár Kedden délelőtt 11 [...] j robbanás halálorditás Boldán j István nyak és hátgerince ősz j [...]
4. 1918-07-25 / 30. szám
[...] a Ganz villamossági r t kérése a villanyáram fogyasztási dijának 14 [...] a főmérnöki állásra nem­csak latorján István jónevü szatmári építész adta be [...] Kornreich Manó Boda Gyula Virágh István Heilbrunn Jakab Felügyelő bizottsági tagok [...]
5. 1928-04-01 / 14. szám
[...] bukaresti mun­kás szindikátus ügyvédjének tá­virati kérése és néhány tanú elmaradása miatt [...] Pincértanulónak ügyes fiú felvétetik az István kávé házba Műkedvelő szinielőa dás [...]
6. 1915-09-16 / 37. szám
[...] ápolás alatt Egy rokkant katona kérése Egy 37 ezred beli tizedes [...] lakosok Kihirdetés alatt állanak Rézműves István és Markovics Róza Velker Sándor [...]
7. 1929-06-23 / 25. szám
[...] valakinek bármilyen panasza vagy utólagos kérése volna az kedden reggel 9 [...] án nyitottam meg táncisko­lámat az István nagy éttermé­ben Délután 5 7 [...]
8. 1905-01-26 / 4. szám
[...] magát illetékesnek a város közönségének kérése Felséges Urunkhoz lesz megfelelő alakban [...] Karnis Ernő Bálint Imre Bonis István Smaregla János Petky Gyula Révész [...]
9. 1903-02-26 / 3. szám
[...] Kezével int és környezetének izgalmas kérése daczára újra visszahozzák a trónra [...] vette föl a polémiát Farbaky István nyug m kir főbányatanácsos volt [...]
10. 1914-02-05 / 6. szám
[...] Simon Ferenczné Révész Jánosné Valent Istvánná Virág Istvánná özv Vásárhelyi Gyuláné dr Wagner [...] állást hogy a két igazgató kérése teljesittessék főként Heves Bélára tekintettel [...]