3. oldal, 103 találat (0,141 másodperc)

Találatok

41. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (377. oldal)
[...] tartotta Az ülésen dr Székely István egyetemi tanár elnökölt Jelen voltak [...] dr Bundala János dr Hanauer István Túri Béla dr Robitsek Ferenc [...] Turchányi Tihamér dr Lutter Nándor Bozóky Bona ventura Valkovics József Zipser Sándor ifj Székely István Füzér János és számos hittanhallgató [...]
42. IV. (43. oldal)
[...] 65 Boll János 40 04 Bozóky Géza 35 26 Bozsék Péter [...] 58 Fancsics Nándor 32 Gaál István 61 84 Gallovich Jenő dr [...] 64 Grossmann Antal 37 Gvürky István 69 25 Oldal 2053 32 [...] fill Áthozatal 2053 32 Halkó István 36 88 Herbszt József 32 [...]
43. 1984 / 1. szám (_5. oldal)
[...] kialakítása a plébánia életében Cselényi István Gábor 1 41 Párbeszéd az élet értelméről Cselényi István Gábor 3 45 Fiatalok szeretetszolgálata [...] eretetszolgálat idő és közösség dimenzióiban Bozóky Éva 1 63 Családi kör kialakítása az egyházközségben Cselényi István Gábor 2 51 Az egyházközség diakóniája Cselényi István Gábor 4 29 Vi lágiak
44. (_8. oldal)
[...] kiérdemült egyetemi rektor Budapest Boromisza István apát kanonok plébános Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor királyi tanácsos akadémiai [...] pápai t kamarás a Szent István Társulat vezérigazgatója Budapest
45. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (745. oldal)
[...] intézet dísz termében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt felolvasó [...] Kiss János alelnök Hanauer A István főtitkár dr Mihály fi Ákos [...] tanár dr Lutter János tanár Bozóky Bona ventura máv ellenőr Val [...] szakítani s elküldeni dr Hanauer István lelkiigaz gató főtitkárhoz IV Papnevelde [...]
46. 1984 / 4. szám (_2. oldal)
[...] egyházi szolgálata az első századokban Bozóky Éva 33 Fiatalok szeretetszolgálata Diószegi [...] KÉRDÉSEK Az egyházközség diakóniája Cselényi István Gábor 49 N osztalgia vagy [...] változások az Egyházi Törvénykönyvben Verbényi Ist­ván 62 F elelős szerkesztő Szennay [...]
47. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (183. oldal)
[...] meg Jelen voltak dr Székely István egyetemi tanár elnök dr Kiss [...] egyetemi tanár alelnök dr Hanauer István lelkiigazgató főtitkár dr Walter Gyula [...] Posch Rezső remetei lelkész Gond István stomfai esperes plébános dr Glattfelder [...] felügyelők Kador Sándor képviselőházi tisztviselő Bozóky Bonaventura máv ellenőr dr Lutter [...]
48. III. (32. oldal)
[...] Zsiska Mihály 52 04 Uhlárik István 16 68 590 Ozorai János 36 96 Uj István 14 08 Tzsóf Alajos 15 [...] Zboril Albin 25 18 Bezák István 39 78 Zclenyák János dr [...] Ziskav Imre 73 46 615 Bozóky Géza 33 96 580 Zlatos [...]
49. Bozóky Pál Gerő: Szent István jeruzsálemi alapítványairól (71. oldal)
Szent István király jeruzsálemi alapítványairól cesek levéltárában [...] Ta­kács Imre tette közzé Zadravecz István szerkesztésében megjelent Magyar Szentföld c [...] az ő bőkezűségét dicsérik 102 Bozóky Gyula A magyarok kegyelete a Szentföldön in Zadravecz István Magyar Szentföld EL 167 185 [...]
50. (_9. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Bognár István hit és bölcselettudor címz apát [...] t b elnöke Nagyvárad Boromisza István apát kanonok lelkész Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...]
51. IX. (89. oldal)
[...] 670 Adamovich Imre 48 Uhlárik István 43 28 Anderka Nándor 32 [...] Béla 81 08 Avar Libor István 32 635 Várady Béla 32 [...] Vargyas Tivadar 41 04 Bartos István 21 84 Vermes Gyula 35 [...] 48 Wiedermann Károly 50 82 Bozóky Géza 35 26 Wiedermann János [...]
52. Pap József: A magyar egyházirodalmi iskola története 1874-1900 (259. oldal)
[...] Vucskics Qyula Wagner József Gyárfás István Bozóky Alajos Ruschek Antal Matunák Mihály Bilkei Ferenc Dudek János Székely István Kaposi József Walter Gyula Mihályfi [...]
53. III. (28. oldal)
[...] János Bieliczky Jusztin 15 Springer István 75 Szűcs József 95 44 [...] 88 Ronclietti Antal 250 Bezák István 39 78 Wlassics Grúza 50 [...] évre Boll János 40 04 Bozóky Géza 35 26 25 Bakics [...] Etele Károlv 47 44 Novák István 302 24 Fába Simon 46 [...]
54. V. (70. oldal)
[...] Zboril Albin 36 92 Torna István 580 Zelenyák János 73 50 [...] János 47 84 550 Uhlárik István 36 72 Uhrik Mihály 20 [...] Bauer Antal 36 565 Vörös István 20 Baumann Károlv 35 27 [...] János 40 04 Witz Béla Bozóky Géza 35 26 Wlassics Géza [...]
55. (20. oldal)
[...] tanulmányhoz Teológia 1971 1 4 Bozóky Éva A keresztény család tartóereje [...] Teológia 1979 2 7 Cselényi István Gábor Célcsoportok kialakítása a plébánia [...] Diagnózisok Gondolat 1984 10 Kamarás István Hitek nézetek és tornyok Nagyhajtáson [...]
56. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (175. oldal)
[...] intézet dísztér mében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt rendes [...] egyetemi tanárok dr Hanauer A István lelkiigazgató főtitkár dr Turchányi Tihamér főgimnáziumi tanár Bozóky Bonaven túra máv ellenőr Túri [...]
57. VII. (79. oldal)
[...] 36 Összesen 23596 04 Uhlárik István 42 30 Uhrik Mihály 32 [...] 1887 36 52 Avar L István 32 Vargha János 32 Bakics [...] 48 Witz Béla 17 72 Bozóky Géza 35 26 Wlassits Anasztáz [...] 84 Zelky Károly 20 Burundik István 13 17 Zelliger Alajos 44 [...]
58. 1979 / 3. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Paleta Éva: Kismamák, nagymamák (_11. oldal)
[...] Szeged Belon Gellért apátplébános Jánoshalma Bozóky Éva író Budapest Böröcz Enikő ev lelkész Kisbabot Cselényi István Gábor gk lelkész Újfehértó Gál [...] Die salbenbringenden Frauen unserer Zeit István Gábor Cselényi THEOLOGISCH SEELSORGLICHE FRAGEN [...]
59. 1981 / 1. szám (_1. oldal)
[...] krisztusi élet Szorongás az egyházban Bozóky Éva Bührer Maria Cselényi István Gábor György Attila Hajdók János [...]
60. 1984 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Verebényi István: Liturgikus változások az Egyházi Törvénykönyvben (_4. oldal)
[...] in den ersten Jahrhunderten Éva Bozóky Der Dienst der jungen Leute [...] SEELSORGLICHE FRAGEN Diakonie der Kirche István Gábor Cselényi Nostalgie oder Caritas [...] Liturgische Änderungen im kirchlichen Gesetzbuch István Verbényi TEOLÓGIA negyedévi folyóirat megjelenik [...]