1230 találat (0,374 másodperc)

Találatok

1. Egyéb tanulmányok • Lengyel Béla: Timár Szaniszló. (A marxista szemlélet korai megjelenése a magyar regényirodalomban) (201. oldal)
TÍMÁR SZANISZLÓ A marxista szemlélet korai megjelenése [...] ragadni a méltatlan feledésből Timár Szaniszlót művészi alkotóereje nem emeli a [...] egy tagja Ambrus Zoltán Bródy Sándor Gárdonyi Géza Herczeg Ferenc jóval [...] helyét a szá­zadforduló irodalomtörténetében Timár Szaniszló 1859 március 22 én született [...]
2. II. Egyetem- és felsőoktatástörténet, történettudomány • Farkas Gábor Farkas: Mohács legendája (153. oldal)
[...] mohácsi veszedelem okairól 1838 Töltényi Szaniszló szintén négy felvonásban dolgozta fel [...] nem jelent meg Aranyosrákosi Székely Sándor Mohács című eposzát még az [...] 1908 kivételével drámák mint Baksay Sándor Dáma 1899 Bartók Lajos Mohács [...]
4. IV. Könyvtörténet, könyvtártörténet, művelődéstörténet • Tardy Lajos: A „budai Orosz Könyvtár" és az ürömi mauzóleum orosz leírói (432. oldal)
[...] Bent lapos kupola ikonosztáz Heppe Szaniszlo József nádor udvari építésze tervezte [...] építette 4 1883 ban 77 Sándor cár renováltatta A koporsó a [...]
5. I. Az OSZK 1968-1969-ben • Az Országos Széchényi Könyvtár 1968—1969. évi működése (33. oldal)
[...] Pelejtei Tibor Szabados László Szabó Sándor Szilágyi Tibor 1969 7022 Tarr [...] 19 i 9 Somogyi Anna Szaniszló Mihá yné 1969 Urosevic Danilo [...]
6. I. Az OSZK 1973-ban • Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár 1973. évi működése (34. oldal)
[...] Molnár Béla Molnár János Nagy Sándor 1973 nyugd B KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI Igazgató [...] Dr Károlyi Zsigmondné 1973 Katsányi Sándor Dr Kövendi Dénes Pálinkás Istvánné [...] Körtés Júlia Nyakó István Szabó Sándor 7024 Főkönyvtárosok Benkő Attiláné Bokorné [...] Attila Pintér Márta Sonnevend Péter Szaniszló Mihályné Török Sarolta 34
7. 1981 / 12. szám • SZEMLE • Szekér Endre: Kálnoky László: Egy hiéna utóélete és más történetek (87. oldal)
[...] a modern líra történetében Weöres Sándor Psychéje volt e vállalkozás egyik [...] városát Egert Amikor Ho málynoky Szaniszló kedvelt alakját félreérthetet­lenül dunántúlinak nevezi [...]
8. 1984 / 12. szám • Lovász János: A tatai mintajárás és a tatai népfőiskola (36. oldal)
[...] többi előadók közül Elek Péter Szaniszló József és Lo­vász János ugyancsak [...] Sipos Gyula Komló László Mészáros Sándor Szűcs Gábor 15 36
9. 1984 / 12. szám • Lovász János: A tatai mintajárás és a tatai népfőiskola (39. oldal)
[...] gyorsan elfogadott Lásd bővebben Dr Szaniszló József A közigazgatás oktatásának és [...] az emberek 369 oldal 3 Szaniszló József Tatai modell a magyar [...] László Imre Komló László Mészáros Sándor Sipos Gyula részvétele az 1940 [...] 20 23 oldal 16 Győrffy Sándor A magyar népfőiskolák szerepe az [...]
10. 2013 / 9. szám • Tóth László: „Régi ember új környezetben...”: Közelítések, futamok (10. oldal)
[...] is Amire leginkább egyfelől Weöres Sándor Psychéje másfelől Kálnoky László Homálynoky Szaniszlója irányította rá a figyelmet a [...] Kovács András Ferenc Lázáry René Sándorét S ha itt tartunk miért [...]
11. Névmutató (121. oldal)
[...] János 34 Szalay László 23 Szaniszló Szent 37 Szanthai János 47 [...] 63 Szilágyi Mihály 65 Szilágyi Sándor 10 80 Szilvásy András 32 [...] Zsigmond 105 106 109 Thurzó Szaniszló 37 Timár Kálmán 11 14 [...]
12. III. Levelezés (112. oldal)
[...] Memorandum a moldvai fejedelemnek Ghica Sándor 1834 nov Deáky Károlynak 1834 [...] Istvánnénak 1850 okt 9 Albach Szaniszló levele megnevezetlen Excellenznek Eisenstadt 1850 [...]
13. III. Levelezés (179. oldal)
[...] 1832 máj 10 65 Prónay Sándornak Pest 1832 máj 11 66 [...] 1834 máj 24 81 Albach Szaniszlónak Pest 1834 máj 24 82 [...]
14. III. Levelezés (180. oldal)
[...] 1834 aug 92 Bölöni Farkas Sándornak Orsova 1834 szept 10 93 [...] Pest 1835 jul 15 134 Sándor Móricinak Pest 1835 jul 28 [...] 1835 aug 5 141 Albach Szaniszlónak Pest 1835 aug 12 142 [...] 1835 szept 5 153 Ságody Sándornak
15. Névmutató (242. oldal)
[...] NÉVMUTATÓ Abaffy Vendel 180 Aczél Sándor 181 Adamich A 113 Adler [...] 183 Akantisz Viktor 210 Alagovich Sándor 113 Albach Szaniszló 49 112 113 179 180 [...] 115 Arold Nicolaus 54 Asbóth Sándor 42 Aspre Constantin d 115 [...]
16. Névmutató (343. oldal)
Priszter Szaniszló 32 Próbáld Ferenc 61 Prohászka [...] 201 Raics Jenő 267 Rajki Sándor 33 Rajki Sándorné Cicer Erna [...]
17. XV. Műszaki tudományok (84. oldal)
[...] mell Dokt D 7497 SZALAI SÁNDOR Razrabotka i primene­nie avtomatizirovannüh szisztem [...] 152 p Kand D 7527 SZANISZLÖ MIHÁLY Városi villamos el­osztóhálózati rendszerek [...]
18. Névmutató (146. oldal)
[...] 115 Sulyok István 66 Surányi Sándor 52 Sutka Pál 9 Sutus [...] 43 Szakály Ferenc 123 Szakály Sándor 68 Szakonyi László 47 Szalai [...] 84 Szalai Pál 83 Szalai Sándor 84 Szalay István 60 Szalay [...] Tibor 43 Szammer János 43 Szaniszló Mihály 84 Szántó András 111 [...]
19. Névmutató (418. oldal)
[...] Szádeczky Lajos 296 361 Szakács Sándor 296 Szál Antal 296 Szalai [...] Erzsébet 298 Szana Tamás 298 Szaniszló Albert 298 Szannacs János 298 [...]
20. Névmutató (421. oldal)
[...] 315 Teleki Pál 315 Teleki Sándor 315 Temesváry Erzsébet 316 Temesváry [...] 319 Tímár László 319 Tímár Szaniszló 319 Tinódy Sebestyén 54 Tisza [...] 52 Topiczer Béla 320 Torda Sándor 320 Torkos László 320 Tormássi [...]