AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1965-1966. Budapest (1967)

IV. Könyvtörténet, könyvtártörténet, művelődéstörténet - Tardy Lajos: A „budai Orosz Könyvtár" és az ürömi mauzóleum orosz leírói

1801. márc. 8-án Alexandra Pavlovna leánygyermeket szült, aki azonban alig néhány óráig élt. A boldogtalan fiatal anya egy héttel később halt meg, való­színűleg gyermekágyi lázban. A halottakat a budavári királyi kápolna kriptájában kellett volna örök nyugalomra helyezni. Azonban Alexandra Pavlovna görögkeleti vallású volt, és még a nádorhoz közelálló körök is tiltakoztak ez ellen. A gyermeket már édesanyja halála előtt a kapucinusok budai kriptájába temették; Alexandra Pavlovna holt­teste egy ideig a várkertben nyugodott, és csak 1803-ban szállították el a bécsi és pétervári udvarok között létrejött megegyezés értelmében az Óbuda szomszéd­ságában fekvő Üröm falu szélén külön e célra épített orosz mauzóleum-templom kriptájába. A nádor feleségének szívét a budavári királyi kápolna kriptájában, «gy szépmívű hamvvederben helyezték el. 3 Az épületről, annak festményeiről s egyéb műkincseiről, valamint a kriptáról művészettörténeti szakmunkáink eléggé bőségesen szólnak. Mint Genthon István leírja: copfstílű görögkeleti templom, homlokzati toronnyal, triglifes párkánnyal, vörösmárvány díszekkel. Bent lapos kupola, ikonosztáz. Heppe Szaniszlo, József nádor udvari építésze tervezte és építette. 4 1883-ban 77. Sándor cár renováltatta. A koporsó a templom alatti kriptában látható. A templomot övező kis pravoszláv temető legkorábbi sírkövei a múlt század első évtizedeiből származnak; az utolsó Alekszandr Demidovics Poviszjma szov­A sírkamra. Kőrajz. 1860 432

Next

/
Oldalképek
Tartalom