Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1880-1881 (1. évfolyam)

2. rész - Lak-jegyzék - S

Schweriner —Sebők 245 Sebők—Seidner n. = utcza = 1 körút = SJoulcüarb rakp. = Duai tér = Spiafc Rövidítések magyará­zatát lásd V-ik lapon. grltcirung ber ülbfilrjungen Seite V, Ueberfeíjung fíimmtlidjer ©affennamen ©eitel, (CfficieUe Sejeicfynung nur ungarifd)). Schweriner Francziska, özv., Wwe, posztónyiró, Tuchsche­rerin, VI, király-u. 14. Schwertschig F., kőnyomdatulajdonos, Lithografie-Besitzer, IV, Ferencz-József-rakp. 18. Schweiz Ján., Joh., szabó, Schneider, VI, Szondy-u. 25. — Mili., 3fich., kocsmáros, Gastwirth, IV, borz-u. 1. Schwicker J. H., tanár, Professor, IV, szervita-tér 4. Schwiedland Frigy., Friedr., tanár, Professor, V, sétatér-u. 5. Scliwieger Tiv., Theod., hivataln., Beamter,VT5A, stáczió-u. 36. Schwimm László, Ladisl., nyug. huszárőrnagy, pens. Hu­saren-Major, IV, reáltanoda-u. 8. Schwimmer Ernő, dr., Ernst, orvostanár, Prof. der Medicin, V, József-tér 11. -— Pál, Paul, kereskedő, Kaufmann, V, Béla-u. 4. — Simon, kereskedő, Kaufmann, V, Ferencz-József-tér 5/6. — Zsigm., Sigm., kereskedő, Kaufmann YH, külső dob-u. 14. Schwindler Istv., Stef., aranyműves, Goldarbeiter, VI, ki­rály-u. 86. — Jos. A., czukrász, Zuckerbäcker, VII, n.-diófa-u. 9. Schwindt Adolf, majoros, Milchmeier, VH/kült., Extrav., Eákosfalva 91/a. — Flóris, Florian, fakeresk., Holzhdl., VIH, kerepesi út 51. -— Sofia, fürdőpénztárn., Bad-Cassierin, V, Margitsziget. Schwingenschlögl Jos., háztulajd., Hausbes.,VII, király-u. 93. Schwinger Lip., Leo háztulajd.,Hausbes., DI,zöldfa-u.215. Schwitzer Jak., magánzó, Privatier, VIH, új vásártér 25. — Joachim, gyapjúkereskedő, Wollhdl., VII, dohány-u. 12. Schwott Lénárd, Leonhard, kárpitos, 'Tapezierer, V,hold-u. 13. Scliystra Istv., Stef., min. titkár, Min.-Secretär, II, fő-u. 60. Scipiades Betti, főv. tanítónő, hauptst. Lehrerin, I, úri u. 28. — Ján., Joh., nyug. tanító, pens. Lehrer, I, úri u. 28. Scitovszky Ján., Joli., orsz. képviselő, Reichstag-Abgeord­neter, IV, vámliáz-körút 14. Scodly Gyula, Julius, kőműves, Maurer, VII, hársfa-u. 10. Scotti Marg., nyelvtanítónő, Sprachlehrerin,IV,magyar-u. 18. Scserbovszki Szaniszló Ágost, Stanislaus Aug., tüzoltó-al­parancsnok, Vice-Feuerwehr-Commandant,TV, lakatos-u. 4. Scuffert Szilárd, Constantin, távirdatiszt, Telegr.-Official, I, szt-György-tér 4. Sczypta Andr., órás, Uhrmacher, X, kápolna-út 1583. Sebald Jos., id., sen., kocsmáros, Gastwirth, VB, Klauzi 1-u. 5. Sebastian Kár., Carl, majoros, Milchmeier, VIB, Madách-u.40. Sebastiani Frigyes, Friedr., magánzó, Privatier, VB, Károly­körút 13. — Jenő, Eugen, magánzó, Privatier, VB, Károly-körút 13. — Zsigm., Sigm,, főv. liiv., hauptst. Bmt., B, csónak-u. 161. Sebecsek Mill., Micli., majoros, Milchmeier, VIH/kült., Ex­trav., pékerdő-út 1582/c. Sebecsics Jos., czipész, Schuhmacher, VI, dalszinház-u. 2. Sebes Emiiné, özv., EmiVs Wwe, magánzó, Privat., VHI, főhg-Sándor-u. 12. — Kár., dr., Carl, orvos, Arzt, IV, zsibárus-u. 2. — Pál, Paul, min. titkár, Min.-Secretär, V, Wurm-u. 3. Sebesi Béla, mérnök, Ingenieur, VIB, muzeum-körút 10. Sebessy Istv., Stef., kertész, Gärtner, VI/kült., Extrav., Er­zsébet-iít 35/A. — Jos., pénztárnok, Cassier, X, gyömrői út 1748. Sebestény Géza, háztul., Hausbes., VI, király-u. 10. Sebestyén Dániel, lakatos, Schlosser, IX, soroksári u. 45. — Ernő, Ernst, pénzügyi fogalmazó, Finanzconcipist, IX, Kinizsy-u. 13. — Gyula, Julius, tanár, Professor, VI, gyár-u. 5. — Istv., Stef., postatiszt, Postofficial, VI, Eákosárok-u. 49. — Ján., Joli., kőműves, Maurer, VIE/kült., Extrav., kőbá­nyai út 1582/jE. [u. 24. — Jos., államhivatalnok, Staatsbeamter, VIH, Eszterliázy­— Jos., cselédszerző, Dienstvermittler, VIH, Eákóczy-tér 1. — Jos., min. számtiszt, Min.-Rechnungsoff., I, Attila-u. 361. — Laj., Ludw., színész, Schauspieler, VIH, vas-u. 5. — Pál, Paul, kir. táblai biró, Richter der kön. Tafel, IV, magyar-u. 46. Sebetseg Mih., Mich., majoros, Milchmeier,IX, védgát-u.22. Sebő Ant., megyei árvasz. ügyész, Com.-Waisenstuhl-Fiscal, IV, granátos-u. 7/8. Sebők Béla, ügyvéd, Advocat, VB, király-u. 11. — Imre, Emer., magánzó, Privatier, IV, Lipót-u. 48. — Jos., fővárosi hivatalnok, hauptst. Beamter, B, fő-u. 6OV2. Sebők Sam., irodafőnök, Kanzleileiter, IV, aranykéz-u. 6. Sedlacsek Fer., Franz, pipametsző, Pfeifenschneider, IV, molnár-u. 26. Sedlák Ant., fuvaros, Fuhrmann, VB, szövetség-u. 44. Sedlakovits László, Ladisl,, czukrász, Zuckerbäcker, B, fa­zekas-u. 461. Sedlatsek Jos., vasúti hivatalnok, Bahnbeamter, I, Attila-u. 5. Sedlmayer Fer., Franz, lisztker., Mehlhdl., VI, szív-u. 23. — Ign., magánzó. Privatier, VI, szív-u. 23. See Kár., Carl, mérnök, Ingenieur, I, Döbrentey-u. 549. Seebauer György, Georg, asztalos, Tischler, IV, szerb-u. 17. Seeberg Adolf, nyug. pénzügyi igazg., pens. Finanz-Director, I, dísz-tér 17. [na-u. 16. Seefelilner Jos. L., papírkereskedő, Papierhändler, IV, Du­Seel Fer., Franz, gépész, Maschinist, I, horgony-u. 418. Seeler Sánd., Alexand,, min. hiv., Min.-Bmt., IV, bécsi u. 2. Seemann Ign., páliilkamérő, Branntweinsch., VIII, kerepesi út 55. [trav., városliget, tűzijáték-tér 12. — Jeromos, körjátékos, Ringelspicl-Inliaber, VI/kült., Ex­— Jos., postahivatalnok, Postbeamter, VIII, Práter-u. 17. — Kár., Carl, kávés, Cafetier, IV, magyar-u. 6. — Kár., Carl, hivatalnok, Beamter, VI, ó-u. 43. — Prokop, asztalos, Tischler, H, gyorskocsi u. 502. [5. Seemüller Bern., Bernli., vasúti hív., Bahnbmt.,Y,akadémia-u. Seenger Béla, kőfaragó, Steinmetz, VIH, tavaszmező-u. 6. Seewald Henr., Heinr., órás, Uhrmacher, B, Döbrentey-u. 51. Seffcsik Ján., Joh., távirdatiszt, Telegr.-Offic., VB, síp-u. 13. Seffer Jos., szállító, Spediteur, VIH, kerepesi út 51. Seger Jos., kocsmáros, Gastwirth, IH, pacsirtamező-u. 570. Segesváry Bálás, Blasius, rézműves, Kupferschmied, VB, síp-u. 24. Sehfelner Gyula, Julius, mérnök, Ingenieur, IX, soroksári u.49. Seliwald Mátyás, órás, Uhrmacher, VI, király-u. 52. Sehr Fer., Franz, szőlőműves, Weingärtner, H, oszlop-u. 245. — Jos., cs. kir. udv. hivatalnok, k. k. Hofbmt.,1, palota-u. 3. — Jos., szőlőműves, Weingärtner, H, oszlop-u. 245. Seih Borbála, Barbara, özv., Wwe, kalapkereskedő, Hut­händlerin, IV, Deák-Ferencz-tér 4/5. Seiben Ján., Joh., majoros, Milchmeier, X, ligettelek 1753 8. Seiber Márt., kocsmáros, Gasttv.,VIH, Kemény-Zsigmond-u.l. Seich Ján., Joh,, csapláros, Gastwirth, VH, Kazinczy-u. 21. Seiclil Fer., Franz, műkertész, Kunstgärtner, I, Attila-u. 364. Seidel Benedek, könyvvezető, Buchhalter, VI, váczi körút 35. — Ján., Joh.,gÖ7Ai.hiy.,Dampfsch.-Bmt.,JÍI,ez.-endiei u. 141. — Keresztély, Christian, kávés, Cafetier, H, fő-u. 1. Seidenfeld Armin, Herrn., czipész, Schuhmach., VI, liajós-u. 4. Seidenleder Ign., vendéglős, Gastw., VIII, Magdolna-u. 14. Seidenschnur Kár., Carl, vasúti hivatalnok, Bahnbeamter, VI, Izabella-u. 81. Seidl Ádám, háztulajdonos, Hausbesitzer, VI, liajós-u. 23. — Amália, özv., Wwe, magánzó, Privat,, VIII, Illés-u. 34. — Ambrus D., Ambrosius D., vasutigazg. titkár, Bahndir.­Secretär, V, akadémia-u. 14. — Anna, sütőmester, Bäckermeisterin, IH, korona-u. 78. — Ede, Ed., vászonker., Leinwandhdl., VH, akáczfa-u. 59. — György, Georg, molnár, Müller, VI, Bulcsu-u. 7. — Gyula, Julius, főv. hiv., Hauptstadt.Bmt.YI, aréna-u.88. — Jos., háztulajdonos, Hausbesitzer, IH, bécsi út 244. — Jos., kútmester, Brunnenmeister, VH, Miksa-u. 23. — Jos., füszerkeresk., Spezereihdl.,TV, koronalierczeg-u. 18. — Kár., Carl, cziteratanító, Zithermeister, VH, sip-u. 17. — Kár., Carl, könyvvezető, Buchhalter, VI, n.-mező-u. 45. — Kár., Carl, magánzó, Privatier, IV, koronaherczeg-u. 17. — Mili., Mich,, tejárús, Milchverschi,, IX, Márton-u. 17. — Sam., szabó, Schneider, VI, szerecsen-u. 29. — Zsembera Bóza, szatócs, Greislerin, IX, bokréta-u. 20. Seidler Ede, magánhivat., Privatbmt., VI, n.-mező-u. 10. — Ján., Joh., nyug. cs. kir. százados, pens. k. k. Hauptmann, B, k.-medve-u. 272. — Lip., Leop., háztulajdonos, Hausbesitzer, HI, fő-út 330. — Marc., zsibárus, Trödler, VIH, új vásár-tér 25. Seidling Ján., Joli., majoros, Milchmeier, VIH, gólya-u. 6. Seidner Jos., szabó, Schneider, VI, n.-mező-u. 4. — Manó, Eman., ruhakeresk., Kleiderhdl,, V, fő-út 31. — Miksa, Max, hivatalnok, Beamter, VH, István-tér 15. — Mór, Moritz, szabó, Schneider, VB, István-tér 8. — Eóza, özv., Wwe, magánzó, Privat., V, Kálmán-u. 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom