5220 találat, 5000 megjelenítve (0,549 másodperc)

Találatok

1. Dr. Willibald Teichmann
[...] guter Gatte unser lieber Dr WILLIBALD TEICHMANN Staatspreisträger Pflanzenzuchtrentner jm 20 [...]
2. II. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK DOKUMENTUMAI • Október • Közös közlemény dr. Willibald Pahr osztrák külügyminiszter magyarországi látogatásáról (216. oldal)
KÖZÖS KÖZLEMÉNY DR WILLIBALD PAHR OSZTRÄK KÜLÜGYMINISZTER MAGYARORSZÁGI LÁTOGATÁSÁRÓL [...] Magyar Népköztársaság külügyminiszterének meghí­vására dr Willibald Pahr az Osztrák Köztársaság szövetségi [...] Magyarországon Púja Frigyes és dr Willibald Pahr baráti légkörben beható eszmecserét [...]
3. II. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK DOKUMENTUMAI • Április • Közös közlemény Dr. Willibald Pahr osztrák szövetségi külügyminiszter magyarországi hivatalos látogatásáról (221. oldal)
[...] biztonságának megszilárdításában KÖZÖS KÖZLEMÉNY DR WILLIBALD PAHR OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KÜLÜGYMINISZTER MAGYARORSZÁGI [...] Magyar Népköztársaság kmügyminiszterének meghívására dr Willibald Pahr az Osztrák Köztársaság szövetségi [...]
4. 1962-06-23 / 145. szám
[...] nála Ak­kor is kérdezés nélkül Willibald táncol hozta előételként az olajbogyókat [...] a kis vendéglő egyik sarká­ból Willibald és tán­colni kezdett Először zene [...] együtt lejtet­tek néhány lépést majd Willibald békésen en­gedte hogy a madame [...] németek is kiszirea tolták kicsoda Willi­bald elfogták megkí­nozták A háború után [...]
5. 1891-08-02
[...] teremben egyetlen utas volt John Willibald úr Nagy utazó bőröndje az [...] figyelmesen mondhatni áhítattal szemlélte John Willibald úr e pillanatban na­gyon boldogtalan [...] hölgyeknek szentelte lovagias szolgálatait John Wil­libald úr tehát nagyon boldogtalan volt [...] rendbe hozta Nagysádat kezdé John Willi­bald ur itt létem lígy látszik [...]
6. 1981-04-29 / 99. szám
[...] az egész magyar társadalom Dr Willibald Pahr osztrák szövetségi külügyminiszter aki [...] elnöke a Parlamentben fogadta dr Willibald Pahrt Lázár György a Miniszter [...] Köztársaság buda­pesti nagykövete is Dir Willibald Pahr a nap folyamán találkozott [...] Imre igazságügyminisz terrel is Dr Willibald Pahr a késő délutáni órákban [...]
7. 1893-03-05 / 9. szám
[...] szót a helyéből már emel­kedő Willibald urnák A német nem volt [...] benne a szenvedély Legjobban meglepte Willibald urat az az érthetetlen közönyösség [...] tört ki és tépte szét Willibald ur dédelgetve ápolt reményeit Egy [...] néven ösmerjük baka viczcz bár Willibald úr ezt szivesen elengedte volna [...]
8. 1910-05-26 / 118. szám
[...] a jámbort s mert ő Willibáld mindig jámbor vala és szorgalmas [...] képesek És nyugodt inakkal indult Willibald a viadal színterére A párbaj [...] ért Godofréd belelőtt a derék Willi­báld gyomrába ki legott elterült És [...] súlyos Mihelyt ki­szabadult feleségül vette Willibáld özve­gyét Ez elhatározását kettős szempont [...]
9. 1903-06-20 / 12. szám
[...] József köruti kávéháztulajdonos dr Ludwig Willi­bald nagymarosi pezsgő gyárába Szemben Visegrád [...] gyönyörű parkbau áll dr Ludwig Willi­bald pezsgőgyára Szép emeletes épület ez [...] a kezelés mintaszerű Dr Ludwig Willibald Rossi főköny­velővel magyaros szívességgel fogadta [...] szépjövőjü gyermekeit is Dr Ludwig Willibald szólt ezután meglepő magyarsággal köszönve [...]
10. 1957-04-18 / 91.szám
[...] patak robajlott A bekötözött fejű Willibald kezdte különösen érezni magát Hát [...] elől Allotria a nyomában eliramodtak Willibald elégedetten biccentett Jól számított A [...] parancsnokát egyébként mindig tudta hogy Willibald ellensége de aztán ml mást [...] múlva mikor alábbhagyott a köhögés Willibald valósággal toporzékolt haragjában Agyon lövetéssel [...]
11. 1981-04-29 / 99. szám
[...] fogadta az osztrák külügyminisztert Dr Willibald Pahr osztrák szövetségi külügyminiiíztej aki [...] elnöke a Parlamentben fogadta dr Willibald Pahrt Lázár György a Miniszter [...] budapesti nagykövete is 1 Dr Willibald Pahr a nap folyamán találkozott [...] Imre igazságügyminisz terröl is Dr Willibald Pahr a késő délutáni órákban [...]
12. 1977-10-26 / 252. szám
[...] Frigyes magyar kül­ügyminiszter és dr Willibald Pahr az Osztrák Köztársaság szövetségi [...] az időszerű nemzetközi kérdéseket Dr Willibald Pahr az Oszt­rák Köztársaság szövetségi [...] Frigyes magyar kül­ügyminiszter és dr Willibald Pahr az Osztrák Köztársaság szövetségi [...] és A magyar külügyminiszter dr Willibald Pahrral az Osztrák Köztársaság külügyminiszterével [...]
13. 1906-02-07 / 11. szám
[...] nagy ko­mikai erővel megteremtett epizódok Willibald herce gecske a szomszéd uralkodó [...] följárni ha a hercegnő és Willibald egybe nem kelnek Igen de [...] a szeilemruhájában s ő meg Willibald herceg és a hercegnő egybekelésében [...] megin­gott s azt szeretné hogy Willibald váltsa föl az uralkodásban A [...]
14. III. A HORTHY-KORSZAK 1920-1945 • 4. SZERKESZTŐK (255. oldal)
[...] ahonnan fütyörészve hozta már fráter Willibald a lajtokat s ráhelyezte Füllencs [...] indult haza A konyhaajtóban fráter Willibald fogadta Mielőtt levette a terhet [...] Csak egyszer feledte el fráter Willibald a dukanciát Füllencs dühbe jött [...] küldték a besnyői testvérzárdába Fráter Willibald vitte azaz vezette el a [...]
15.
[...] Dr Pákozdi Lajos Dr Wiltner Willibald 71 Dr Füsti Molnár Sándor [...] passzív dohányzásról 73 Dr Wiltner Willibald Kékestető SZERÉNY JAVASLAT az aktív [...] dr Pákozdi Lajos dr Wiltner Willibald Kékes­tető A nők dohányzásának következményei [...]
16. 1910-05-26 / 118. szám
[...] egyszer egy kisvárosban egy Dok­tor Willibald nevű orvos aki igen szelíd [...] esetről esetre Ez okból aztán Willibald pénze sohsem szaporodott ellenben az [...] csakugyan Nem sok idő múltán Willibáld rajtacsipte a fiút ós kidobta [...] pont két órakor De mert Willibáld orvos lóvén nem tudta nézni [...]
17. 1978-07-06 / 157. szám
[...] megbeszélé­sek Púja Frigyes és tír Willibald Fahr szer­dai tárgyalásának középpontjában a [...] A Púja Frigyes és dr Willibald Pahr kézje­gyével ellátott okmány rendelkezései [...] ebé det adott vendéglátója dr Willibald Pahr tiszteletére Púja Frigyes külügyminiszter [...] hivatalos látogatásra hívta meg dr Wil­libald Pahr szövetségi kül­ügyminisztert aki a [...]
18. 2004-07-07 / 134. szám
[...] rendezővel Mű­sorvezető Szalai Álmos SZENT WILLIBALD ÉS SZENT WUNIBALD jŰLIUS 7 Willibald és Wunibald testvérek voltak Willibald kora ifjúságától kolostor­ban nevelkedett ugyanis [...] és az öccsét Wunibaldot is Willibald példaadóan tanította és élte a [...] Wunibald 761 december 18 án Willibald nyolc esz­tendővel később 769 július [...]
19. 1981-04-29 / 99. szám
[...] és tech­nológiai felkészültség a ki­Dr Willibald Pahr oszt­rák szövetségi külügyminisz­ter aki [...] elnöke a Parlamentben fogadta dr Willibald Pahrt Lázár György a Miniszter [...] Köztársaság budapesti nagykövete is Dr Willibald Pahr a nap folyamán találkozott [...] Mar­kója Imre igazságügyminisz­terrel is Dr Willibald Pahr a késő délutáni órákban [...]
20. 1962-06-22 / 144. szám
[...] ebédelni menni ahol egyik sarkából Willibald és tett vele Főképpen színházról [...] dél­rengett föl A vendégek nem Willibald titkát nem illett HOiUibaUL táneöl [...] sült borjúbordát Körülnéz­tem Hol van Willibald kérdeztem Hát nem látja Körülnéztem [...] pelőtt jártam nála Akkor is Willibald küldte ma­gyarázta Madame Felin Az [...]
Találatok rendezése
Találatok szűkítése Forrás mind
3 Balassa Bálint Múzeum 49 Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 75 Békés Megyei Könyvtár 97 Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 7 Budapest Főváros Levéltára 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 5 Budapesti Történeti Múzeum 1 Csíki Székely Múzeum (Csíkszereda, Románia) 109 Csorba Győző Könyvtár 3 Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 3 Dobó István Vármúzeum 1 Dornyay Béla Múzeum 1 Egyetemi Könyvtár (ELTE, Budapest) 9 Első Lánchíd – Mérnöki és Szolgáltató Bt. 1 Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 2 Erzsébetváros Önkormányzata 3 Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára 6 Evangélikus Országos Könyvtár 1 Evangélikus Országos Levéltár 2 Ferenczy Múzeum 151 Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 385 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1 Göcseji Múzeum 4 Gödöllői Városi Múzeum 1 Hajdúsági Múzeum 91 Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 3 Herman Ottó Múzeum 1 Horvát Állami Levéltár 2 Iparművészeti Múzeum 14 Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 5 Jósa András Múzeum 60 József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 62 Katona József Könyvtár (Kecskemét) 1 Kecskeméti Katona József Múzeum 5 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 48 Külügyminisztérium Könyvtára 3 Laczkó Dezső Múzeum 1 Magyar Ferences Levéltár 6 Magyar Levéltárosok Egyesülete 14 Magyar Nemzeti Galéria 2 Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 1 Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 1 Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 1 Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 3 Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 1 Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 1 Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 14 Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 1 Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 2 Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 4 Magyar Nemzeti Múzeum 19 Magyar Természettudományi Múzeum 5 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 6 Mátra Múzeum 2 Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 2 Móra Ferenc Múzeum 27 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 8 Országgyűlési Könyvtár 39 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1 Országos Széchényi Könyvtár 57 Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 3373 Osztrák Állami Levéltár 4 Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 9 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 74 Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 8 Petőfi Irodalmi Múzeum 1 Savaria Múzeum 2 Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 10 Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 6 Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 5 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 2 Szabadtéri Néprajzi Múzeum 4 Szépművészeti Múzeum 84 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 1 Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen) 92 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 2 Újpest Önkormányzata 98 Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 11 Xantus János Múzeum
Találatok szűkítése Sorozat mind
3 Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 1 Archivalische Beilagen der Historischen Blätter 1 Arhivski Vjesnik 5 Arrabona 1959-2007 2 Ars Decorativa 1973–2012 3 Ausstellungskataloge des ÖStA 1 Baranya - Történelmi és honismereti folyóirat 1 A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 1 Bács-Kiskun megye múltjából 1-23 3 A Bencés rend adattárai 2 Békés 1869-1937 72 Békés Megyei Hírlap 1971-2010 2 Békési Élet 1966–1981 4 Buda és vidéke 1893-1904 2 Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 2 Budapest Régiségei 1-41 4 Budapest története képekben 2 Budapest Történetének Forrásai 168 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 1 A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 4 A Budapesti Orvostudományi Egyetem jegyzőkönyvei 15 Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 53 Címjegyzékek 1712-1868 29 Címjegyzékek 1867-1942 2 Credo. Evangélikus Műhely. 1995–2009 1 A Csíki Székely Múzeum Évkönyvei 2004-2008 1 A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 109 Dunántúli Napló 1944-2004 2 Eger - hetilap 1863-1914 1 Eger - napilap 1915-1944 1 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 8 Eintheilungs-Liste 1894-1914 1 Erzsébetváros 1993- 2017 60 Esztergom 1895–1932 23 Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 1 Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei - Filozófia 2 Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei - Politológia és társadalomelmélet 1 Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 2 Evangélikus Evangélikus Egyház és Iskola 1883–1905 1 Evangélikus Élet 1 Északkeleti Újság 1909-1919 2 Fejér Megyei Levéltár közleményei 1 Fejér Megyei Történeti Évkönyv 2 Felsőbányai Hírlap 1896-1918 1 A Felvidék történelme 3 Folia Archaeologica 1 Folia Historica 2 Fővárosi Hírlap 1912-1938 17 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1 Független Budapest 1906- 1938 9 Gazdasági címtárak 1842-1932 8 Geistlichkeit 1877-1916 3 Gödöllői Múzeumi Füzetek 1-12 1 Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 1 Gyulai füzetek 1 Harangszó 1918–1939 1 A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 1 Heti Szemle 1899-1914 12 Heves megyei aprónyomtatványok 82 Heves Megyei Hírlap 1953-2017 7 A Hét 1957-1996 2 Hídlap 2003-2011 4 Hídmérnöki konferenciák 6 Hölgyek és urak naptára 1892-1897 2 Inventare 1 Irodalmi Múzeum 1 Irodalmi Szemle 1958-2014 2 Iskolai Értesitők - Kolozsvár 2 Iskolai értesítők - Aszód 11 Iskolai értesítők - Budapest 1 Iskolai értesítők - Eperjes 1 Iskolai értesítők - Esztergom 5 Iskolai értesítők - Győr 3 Iskolai értesítők - Igló 2 Iskolai értesítők - Keszthely 1 Iskolai értesítők - Komárom 2 Iskolai értesítők - Kőszeg 1 Iskolai értesítők - Miskolc 1 Iskolai értesítők - Pápa 1 Iskolai értesítők - Pécs 1 Iskolai értesítők - Sárospatak 3 Iskolai értesítők - Selmecbánya 2 Iskolai értesítők - Sopron 1 K. K. Central-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 1-8. (1888-1911) 3 Képviselőházi naplók (1861–1918) 10 Klasszikus orvosi könyvek 60 Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 6 Könyvek Esztergomról 1 Körösvidék 1920–1927 1 Közérdek (Tolna megye) 2 Külpolitikai adatok 1929-1939 7 Külügyi Szemle 1973-2014 354 Landwehr 1871-1914 5 Lánchíd füzetek 1 Levéltári Közlemények 1923–2015 1 Levéltári leltárak 1-89 6 Levéltári Szemle 1951–2016 39 Magyar Külpolitikai Évkönyv 1968-2010 1 A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 12 A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 53 Magyar Színpad 1903-1907 1 A Magyar Természettudományi Múzeum évkönyve (Annales) 1903-2010 9 A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 5 Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 6 Mátrai Tanulmányok 1993-2005 2698 Militär Almanach und Schematismus 1791-1914 8 Mitteilungen des K.K. Archivrates 1-3. (1914-1919) 17 Mitteilungen des k.u.k. Kriegsarchivs 46 Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs (MÖStA) 1 MÖStA Ergänzungsbände 1 A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 3 A MTA Könyvtár Közleményei 6 MTI - Magyar Országos Tudósító 6 MTI - Napi hírek 5 Muzeális könyvek 1 Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004 4 Művészettörténet – műemlékvédelem 1-12 3 Nagybánya 1903-1931 1 Nagybánya és Vidéke 1899-1918 3 Nagykálló és Vidéke 1913-1920 1 Nagykároly és Vidéke 1899-1919 2 Nemzet, egyház, művelődés 1 A Nemzeti Szalon kiállításai 1894-1960 1 Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 49 Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 1 Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 2 Nyírvidék 1882–1942 1 Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 6 Orvostörténeti Közlemények 1 A Pannonhalmi Főapátsági Főiskola évkönyvei 1910-1943 1 Pápai Hirlap 3 Pápai Közlöny 1892–1921 4 Pápai Lapok 1874–1919 74 Pest Megyei Hírlap 1982-1994 1 Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 1 A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága kiállítási katalógusai 2003-209 6 A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 1 A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1-12 62 Petőfi Népe 1950-2011 26 Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6 Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 73 Rang- und Einteilungsliste Marine 1876-1918 116 Ranglisten Heeres 1914-1918 32 Ranglisten Landwehr 1916-1918 50 Rákos Vidéke 1901-1937 84 Somogy Megyei Hírlap 1951-2017 24 Sorozaton kívüli 5 Szamos 1899-1919 2 Szatmár-Németi 1899-1912 1 Szatmár 1899-1911 2 Szatmár és Vidéke 1899-1919 1 Szatmármegyei Hírmondó 1913-1917 1 Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 4 A Szépművészeti Múzeum közleményei (Bulletin) 2 Színháztörténeti könyvtár – Új sorozat 1-29 2 Színháztudományi Szemle 1978-2009 1 Szolgálat 98 Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 3 Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 7 Teológia 1 Theologia 86 Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 1 Tolnamegyei Közlöny 2 Tolnamegyei Ujság 1 Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 1 Tudományszervezési Tájékoztató – Kutatás-Fejlesztés 1 Uj Budapest 1921-1938 1 URBS Várostörténeti Évkönyv 2006-2013 2 Új Kelet 1994-1998 116 Új Szó 1948–1999 2 Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 18 Vadász- és Versenylap 1857-1919 1 Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1 Várostörténeti Tanulmányok 1-13 24 Vendéglősök Lapja 1896-1940 2 A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 1 A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 1 Veszprémi Független Hirlap 1 Zala 1948-1953 1 Zalai Múzeum 1-19 1 Zalamegye 1882–1910 1 Zalamegyei Ujság 1920-1944