10 találat (0,247 másodperc)

Találatok

1. Jankó-Szabó Sándorné, Kiss Leona: Veszprém megye gyógyszertárai történetének rövid áttekintése különös tekintettel Pápa városára (261. oldal)
[...] Rezner Károly Stehling Antal Ettl Szaniszló Ettl Friderica Zierczen Mihály Zierczen [...] Lajos Földes Lajos özvegye Szabó Sándor 1910 1928 Ince Kálmán 1927 [...]
2. Bődi Erzsébet: A szatmári svábok kötődése lakóhelyükhöz (253. oldal)
[...] egyik főszerepet betöltő személy Károlyi Sándor 1669 1743 dolgozott ki és [...] története 2005 4 Gróf Károlyi Sándor 1669 1743 után az idegen [...] dokumentumait 5 Csanálos Mezőfény Csomaköz Szaniszló Mezőpetri Mezőterem Kisdengeleg Tasnád Tasnádszántó [...]
3. Tanulmányok • Könyvkötők és könyvkötéstörténet (232. oldal)
[...] 1816 Jelzete 23649 23650 KOSZTOLÁNYI Sándor Négy esztendőbéli böjti beszédek 1798 [...] 26 37 38 42 77 SZANISZLÓ Ferenc Manuale Sacerdotum Nagyvárad 1860 [...]
4. Papp Jenő: Beszámoló „A Bakony természeti képe” c. kutatási programról (400. oldal)
[...] környékének mik­roszkopikus gombái Dr Priszter Szaniszló Almádi László A Keszthelyi hegység [...] és kultúrtörténeti jelentősége Dr Tóth Sándor A Bakony mikroszkopikus gombái Dr [...]
5. Papp Jenő: Beszámoló „A Bakony természeti képe” c. kutatási programról (402. oldal)
[...] Agrártudományi Főiskola Keszthely Dr Priszter Sza­niszló Allatorvostudományi Egyetem Parazitológiai Intézete Budapest [...] Megyei Tanács VB Veszprém Baski Sándor Bajczy József Móra Ferenc Múzeum [...] adták idén végzett munká­jukkal Baski Sándor a Veszprém Megyei Tanács VB [...]
6. Papp Jenő: Beszámoló „A Bakony természeti képe” c. kutatási programról (408. oldal)
[...] mik­roszkopikus gombái 408 Dr Priszter Szaniszló A Keszthelyi hegység déli részének [...] Bu­dapest 6 kutató Dr Tóth Sándor A Bakony mikroszkopikus gombái Dr [...]
7. Nádasdy Lajos: A pálosok iskoladrámái és iskolai színjátszásuk Pápán (450. oldal)
[...] vegyes anyakönyv 21 Idézi MÔCS Szaniszló Gyula Kézirati pálos iskola­drámák az [...] Győrött én 11 26 NAGY Sándor Hazai tanodái drámák Adalék a [...]
8. Szántó Imre: A balatoni várak övezete a dunántúli védemi rendszerben (1541–1690) (292. oldal)
[...] 1561 okt 31 117 TAKÁTS Sándor A magyar erősségek In Rajzok [...] é n 40 129 TAKÁTS Sándor Régi magyar kapitányok és gene­rálisok [...] Pápa 1936 30 136 VILLÁNY Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...] a generalutus vicegenerálisa 138 VILLÁNYI Szaniszló i m é n 42 [...]
9. (186. oldal)
[...] 1816 Jelzete 23649 23650 KOSZTOLÁNYI Sándor Négy esztendőbéli böjti beszédek 1798 [...] 26 37 38 42 77 SZANISZLÓ Ferenc Manuale Sacerdotum Nagy­várad i [...]
10. Hadikrónika • Vizi László Tamás: A végvári rendszer kiépülése a Győri Főkapitányság területén (Különös tekintettel az 1568–1593 közti időszakra) (77. oldal)
[...] 37 Lásd erről részletesebben TAKÁTS Sándor Thengöldi Bornemissza Já­nos HK 1914 [...] SZEKFÜ op cit 124 TAKÁTS Sándor Rajzok a török világból I [...] op cit 147 85 VILLÁNYI Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...]