Tóth G. Péter szerk.: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 25 (Veszprém, 2008)

CHATEAUBRIAND, Fr. R: Oeuvres Completes. Jelze­te: 51355­KOLINOVICS Gábor: Chronicon militaris [...] templariorum. Jelzete: G 41 /3/429 PAGET, John: Ungarn und Siebenbürgen. Leipzig, 1842. Jelzete: 6009, 6010. VIRÁG Benedek: Magyar századok 1-2. 1808, 1816. Jelzete: 23649, 23650 KOSZTOLÁNYI Sándor: Négy esztendőbéli [...] böjti beszédek. 1798. Jelzete: 4307. NAGYVÁTHY János A szorgalmatos mezei gazda. 1791. Jelzete: 55274, 55275­SZILÁGYI Ferenc: Klio. História zsebkönyv. 1832. Jel­zete: 5854. LÖVENSTEIN: Etats Units. Jelzete: 5967. BORGELAT, CL: Elemens de l'art vétérinaire [...] Exerieure du Cheval. 1808. Jelzete: 53535. GARAY János: Szent László. Eger, 1851. Jelzete: 61104, 62505 BERTALANFFY Pál SJ: Keresztyén bölcsesség. 1775. Jelzete: 8028. i860 PILGRAM, F.: Physiologie der Kirche. Mainz, i860. Nyolcadrét kötet fényes fekete bastarde félbőr kötés­ben, gerincén aranyozva. Berlini-kék, könyvkötő vá­szonhatású préselt papírral borított táblák. A gerincen fölragasztott narancssárga papír címmező. KKvt. Jel­zete: 9453. Bélyegzők: 6, 26, 37, 38, 42, 77. SZANISZLÓ Ferenc: Manuale Sacerdotum [...] Nagy­várad, i860.165 x 250 mm táblán fekete bastarde fél­bőr kötés, bordázott kékesszürke borító-, világos-zöld előzékpapír, halványkék márványozott metszés, pi­ros fényes papírral burkolt oromszegő. KKvt. Jelzete: 3166. Bélyegzők: 33, 37, 56,77, 82. 1861 PALÁSTHY Pál: Theologia morum Catholica I. Ratisbona (Regensburg), 1861. 135 x 215 mm méretű táblán fekete bastarde félbőr kötés, préselt kékesszür­ke borító-, rózsaszín előzékpapírral. Matricás márvá­nyozott metszés, csíkos vászonborítású oromszegő. KKvt. Jelzete: 3718. Bélyegzők: 26, 42, 56, 77, 81. WESTERMAYER, A.: Das Alte Testament und seine Bedetung. Schaffhausen, 1861. 140 x 210 mm mére­tű táblán fekete bastarde félbőr kötés, zöldes-fekete szemcsés borítópapírral, gerincen narancs-szín címke, márványos metszés, barna oromszegő, zöld jelzősza­lag. KKvt. Jelzete: 8481. Bélyegzők: 37, 38, 56, 57, 82. 1862 BAJZA [József] összegyűjtött munkái. II. Pest, 1862. 120 x 180 mm méretű táblán bordó félvászon kötés ké­kes-fekete márványos borítópapírral, fehér előzékkel, halványan márványozott metszés. Oromszegő nincs, zöld jelzőszalag. KKvt. Jelzete: 8725. Klisék: 72,100. 1863 MARSHALL, L. W. M.: Die christlichen Missionen. Mainz, 1863. Nyolcadrét táblán bordó, mintázott nyo­mású félvászon, márványos borítópapírral. Előzékpa­pírja fehér, metszése márványozott, oromszegő nincs. Gerincdíszítésének felső kliséje megőrződött a Georgi családban. ÉKvt. Jelzete: 4682. Klisék: 70, 73. 1864 FREPPEL, Károly: Kritikai bírálata a Renan Ernő által írt Jézus életének. Fordította Gyarmathy János. Pest, 1864.120 x 190 mm méretű táblán piros egészvászon kötés klisés aranyozással, az arctábla keretén vak­nyomással. Veszprém. EKMKvt Helytörténeti gyűjte­mény. Jelzete: 280.F.92. Bélyegző a gerincen: 14. Arc­tábla középen szereplő klisé: 80. GRUBE, A. W.: Geographische Charakterbilder. Leipzig, 1864. 140 x 215 mm méretű táblán sötét zöl­des-szürke félvászon kötés, márványozott borító-, fe­hér velin előzékpapír, matricás márványozású met­szés. Oromszegő nincs. A nagyobbik klisé megőrződött a Georgi családnál. KKvt. Jelzete: 4277. Klisék: 72,100. 1865 Szent írás. Eger, 1865. 200 x 230 mm méretű táblán sötétbarna juh egészbőr kötés aranyozva. Szent István vértanú Plébánia, Pápa. Bélyegző: 35. Klisék: 66, 111. 1866 MENNYEI József: Nevelés- és tanítástan [...] Kalocsa 1866. 145 x 215 mm méretű táblán kék félvászon kö­tés színes borító-, fehér előzékpapírral. Márványozott metszés, a borítópapírral burkolt oromszegő. KKvt. Jelzete: 7871. Klisék: 69, 70. 1871 EPLÉNYI Márton: Szellemi szórakozás az irodalom terén. KRAUSZ Ármin gyorssajtóján Veszprém, 1871. 130 x 210 mm méretű táblán vaknyomott egészvászon kötés. Figyelemreméltó, hogy a kiadó és könyvkereske­dő Krausz Ármin (Hermann Krauss) eredetileg szintén könyvkötő, de ezt a kötést Georgi készítette. A gyenge minőségű arany-utánzó rézfólia lenyomat kékes-zöld színre korrodált. EKMKvt. Helytörténeti gyűjtemény. Jelzete: E.63, B.7345. Sarokdíszítő klisé: 66. DUPANLOUP, B. Irányeszméi a gyermeknevelés körül. Pest, 1871. Veszprémi Növendékpapság Pázmányköre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom