10 találat (0,913 másodperc)

Találatok

1. Bevezető (3. oldal)
BEVEZETŐ Ecsedi István 1935 ben adta ki A [...] számára meghirdetett közművelődési vetélkedő egyik kérése az volt hogy írják le [...] ismeretében nyilvánvalóvá vált hogy Ecsedi István írása több kiegészítést és módosítást [...]
2. TÖRTÉNELEM — GESCHICHTE • Nyakas Miklós: A hajdúkerületi székház építésének megszervezése (157. oldal)
[...] Inspector Igazságos lévén az esedező Kérése titulo Remunerationis az Épittető Cassából [...] és Nagy János és Veres István ácsok szerződése a kerületi székház [...] Septemb 812 Nagy János Veres István Áts Mesterek Coram Nobilis Michaele [...]
3. Függelék • II. Adattár (178. oldal)
[...] 1777 május 22 bátyja Mezei István szegődtette 2 Tíz év múlva [...] bemutatja remekrajzát de kisebb remek kérése végett hamarosan július 13 án [...] 1799 június 17 én Kardos István nagy rajzának bemutatásakor látja el [...]
5. Nagy Sándor: A hajdúkerületi törvényszék ítélkezési gyakorlata az ember élete elleni bűncselekményekben 1757-1850 (22. oldal)
[...] 7 2 Ifj nemes Kéki István 1816 március 27 én kocsmai [...] nem akadályozta meg Az asszony kérése ellenére sem seborvosnak sem másnak [...] szekérre Az erdőben összetalálkoztak Szikszai Istvánnal aki azt állította hogy a [...]
6. XIII. Újabb mesterremek váltás. Az íróalmárium (73. oldal)
[...] első értékes levéltári forrás Nagy Istvánnak 1780 ból való remekrajza Időrendben [...] ban három panasztevő asztaloslegény Oroszi István Veres Mihály Simon György beadványa [...] két hét elteltével kisebb remek kérése végett jelentkezett a céhnél Kérését [...] ábrázolja ezt a változatot Nagy Istváné 1780­ ban 39 kép Zetz [...]
8. Módy György válogatott tanulmányai • III. Történettudomány • Sámson története a XVI. század közepéig (562. oldal)
[...] a váradi káptalannak hogy Debreceni István leányának Ilonának a férje Domoszlói [...] Szécsi Miklós és Héderváry Imre kérése alapján az őket meg­illető leánynegyed [...]
9. I. Debrecen XVIII-XIX. századi festészetéről a portréművészet tükrében (9. oldal)
[...] képéről gondosan ügyelve ez Kazinczy kérése volt hogy fiatalítsa derültebbé tegye [...] 1976 89 109 p Balogh István A debreceni Református Kollégium gyűjteményei­nek [...]
10. Függelék (330. oldal)
[...] lenni véli ezen a Könyörgök Kérésének el intézésére ki rendelt Deputatio [...] Küldésére biztuk az witezleő Eghri Istvánt es Jote Gergeli Uramékatt az [...]