9. oldal, 180 találat (0,143 másodperc)

Találatok

161. 8. szám • Winter János: A rövid időtartamú, nagy intenzitású csapadékok valószínűségi jellemzése (354. oldal)
[...] OMI ban az adatgyűjtést Micheller István osz­tályvezető irányította A számítógépes feldolgozást Bozóky Szeszich Károly adjunktus végezte Dr [...]
162. 1. szám • Bozóky-Szeszich Károly: A csörgedeztető öntözés hidraulikai vizsgálata (26. oldal)
[...] Hidrológiai Közlöny 1960 1 sz Bozóky Szeszich K A csörgedeztető öntözés [...] Endre tanszékvezető egyetemi tanárnak Oroszlány István tanszékvezető egyetemi docens­nek és Salamin [...] IRODALOM 1 Marjai Gyula Oroszlány István és Wellisch Péter A barázdás [...]
163. 7-8. szám • Értekezések • Györke Olivér: Az Olt folyó hidrológiai viszonyai a tusnádi szorosban való vízerőhasznosítás szempontjából (279. oldal)
[...] elhangzása után elnök fekéri Pap István titkárt hogy ismertesse a dr [...] ünneplése után elnök felkéri Pap István titkárt jelentésének megtételére A titkári [...] titkárt a Limnológiai Szakosztály jelentésének Bozóky Szeszich Károlyt a Hidraulikai Szakosztály [...] Józsefet a Gyógyvízbizottság jelentésének Pap István titkárt a Hallépcsőbizottság és az [...]
164. 5. szám • Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve (272. oldal)
[...] 1937 38 ill 1950 Vágás István az árhullámok vízgyűjtő karakterisztikán egyúttal [...] vízugrás energiavesztc­ségében betöltött szerepét tisztázta Bozóky Szeszich Károly a hengeres tározó [...] mérésére is alkal­massá tették Ijjas István részletesen foglalkozott az ön­töző csatornák [...]
165. 8. szám • Egyesületi és műszaki hírek (384-1. oldal)
[...] február 13 i előadó ülésén Bozóky Szeszich Károly a vízellátási körhálózatok [...] vitaülést rendezett amelyen dr Fekete István és Budavári Kurt a II [...] mezőgazdasági problémáiról szólottak Dr Fekete István előadása kifejezésre juttatta hogy a [...]
166. Jegyzőkönyvi kivonat a Hidrológiai Szakosztály 1949. évi évzáró és a Magyar Hidrológiai Társaság alakuló közgyűléséről (27. oldal)
[...] dr meg­ható emlékbeszédet mondott Vitális István dr ról Szaküzléseinken sorrendben a [...] A bátyai artézi kút Pap István Ta­pasztalatok az 1948 januári felsőtiszai [...] Schulhof Ödön dr Bokor Mihály Bozóky Szeszich Károly Györké Olivér Harsányi [...]
167. 2. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (94. oldal)
[...] műszaki hitek Rovatvezető Dr VÁGÁS ISTVÁN A Vízrendezési Árvízmentesítési és Öntözési [...] mérnöki geológiai térképezés Dr Kárpáti István A Balaton hidrobiológiái kutatása különös [...] konferencián a következő előadásokat tar­tották Bozóky Szeszich Ádám Vízellátási hálózatok számítá­sának [...]
168. 5. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (240. oldal)
[...] Imre foglalta össze Hozzászóltak Vágás István Az átfolyási módszerek alkalmazható­sága Körösmezey [...] A vízmű tervezés alapvető szempontjai Bozóky Szeszich Károly Vízhálózatok hidraulikai méretezése [...]
169. 7. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (312. oldal)
[...] vízellátására célszerű tervet készítenie Balla István OVH az árvízzel kapcsolatos vízinűve­sítést [...] az ártéri falvak közművesítéséről Király István A Borsodi Csoport Hidrogeológiai Szakosztálya [...] előadó ülést rendezett amelyen dr Bozóky Szeszich Károly a vízszállító hálózatok [...]
171. 4. szám • Bozóky-Szeszich Károly: Hengeres tározó medencék áramlástani vizsgálata (157. oldal)
Bozóky Szeszic h K Hengeres tározó [...] sóoldattal való vizsgá­latát hazánkban Vágás István és Muszkalay László 2 vezette [...]
172. 3. szám • Könyvismertetés (120. oldal)
[...] Hidrológiai Közlöny 1966 3 sz Bozóky Szeszich K Vízellátási csőhálózatok számítása [...] Csabát Muszkalay Lászlót és Vágás Istvánt említi a mű Természetes hogy [...]
173. 3. szám • Bozóky-Szeszich Károly: Vízellátási csőhálózatok hidraulikai számításának néhány kérdése (118. oldal)
[...] Hidrológiai Közlöny 1966 3 sz Bozóky Szeszich K Vízellátási csőhálózatok számítása [...] Kiadó Budapest 1954 6 Holló István Vízellátás és vízkezelés II Szak­mérnöki [...]
174. 1. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (40. oldal)
[...] halastavi műtrágyázás néhány termelésbiológiai vonatkozása Bozóky Szeszicli Ádám Vízellátási hálózatok számí­tásának [...] fázisszétválasztás néhány gyakorlati kérdése Licsbó István Szépkiiti Istvánné A koaguláció ellen­őrzése [...]
175. 6. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (275. oldal)
[...] tartott előadást Fel­kért hozzászóló volt Bozóky Szeszich Károly A Mezőgazdasági Vízgazdálkodási [...] tartott előadó ülésén dr Zsuffa István a dombvidéki tározók vízgazdálkodásban ill [...]
176. 5. szám • Egyesületi és műszaki hírek (219. oldal)
[...] és műszaki hírek Rovatvezető VÁGÁS ISTVÁN A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály [...] Tan­székén követett új útjait 2 Bozóky Szeszich Károly Hidraulikai vizsgálat Az [...]
177. 6. szám • Könyvismertetés (523. oldal)
[...] hidraulikájának tárgyalásánál legfrissebb használható eredménynek Bozóky Szeszich Károly munkáját említi ós [...] földrajzi ismeretek széleskörű összefoglalása Zsuffa István
178. 4. szám • Egyesületi és műszaki hírek (359. oldal)
[...] a jövőben még erőteljesebb lesz Bozóky Szeszich Károly Könyvismertetés fí M [...] még nem került sor Holló István
179. 2. szám • Illés István: Radioaktív szennyvizek tisztítása (64. oldal)
[...] ma még nincsen IRODALOM 1 Bozóky L Védekezés az atomsugárzás ellen [...] gefasst werden konnte HOZZÁSZÓLÁSOK Varró István A tanulmányához kapcsolódva elsősorban hangsú­lyozni [...]
180. 4. szám • Dr. Vágás István: Az átfolyás általános elmélete (240. oldal)
[...] Az átfolyás általános elmélete Vágás István 7 Patakok vízhozamának mérése sózással [...] tárgykörhöz kapcsolódó szakirodalmi áttekintés 17 Bozóky Szeszich Károly Hengeres tározó meden­cék [...]