9. oldal, 180 találat (0,268 másodperc)

Találatok

161. 6. szám (_2. oldal)
[...] ÁRPÁD BOGÁRDI JÁNOS BORZA DEZSŐNÉ BOZŐKY SZESZICH KÁROLY BÖZSÖNY DÉNES CSANÁDY [...] GABOS GYÖRGY GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HAJDÜ GYÖRGY HERÉDY SÁNDOR HOLLÓ ISTVÁN HORTOBÁGYI TIBOR HORVÁTH JÓZSEF IHRIG [...] NÁVRÁDY HUGÓ NÉMETH BERTALAN OROSZLÁNY ISTVÁN PAP ISTVÁN PAPP SZILÁRD RÁCZ TAMÁS SALAMIN [...]
162. 7. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (336_1. oldal)
[...] ÁRPÁD BOGÁRDI JÁNOS BORZA DEZSŐNÉ BOZŐKY SZESZICH KÁROLY BÖZZSÖNY DÉNES CSANÁDY [...] GABOS GYÖRGY GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HAJDÚ GYÖRGY HERÉDY SÁNDOR HOLLÓ ISTVÁN HORTOBÁGYI TIBOR HORVÁTH JÓZSEF IHRIG [...] NÁVRÁDY HUGÓ NÉMETH BERTALAN OROSZLÁNY ISTVÁN PAP ISTVÁN RÁCZ TAMÁS SALAMIN PÁL SELLYEY [...] ZIEGLER KÁROLY ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN
163. 5. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (240. oldal)
[...] Imre foglalta össze Hozzászóltak Vágás István Az átfolyási módszerek alkalmazható­sága Körösmezey [...] A vízmű tervezés alapvető szempontjai Bozóky Szeszich Károly Vízhálózatok hidraulikai méretezése [...]
164. 2. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (94. oldal)
[...] műszaki hitek Rovatvezető Dr VÁGÁS ISTVÁN A Vízrendezési Árvízmentesítési és Öntözési [...] mérnöki geológiai térképezés Dr Kárpáti István A Balaton hidrobiológiái kutatása különös [...] konferencián a következő előadásokat tar­tották Bozóky Szeszich Ádám Vízellátási hálózatok számítá­sának [...]
165. 7. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (312. oldal)
[...] vízellátására célszerű tervet készítenie Balla István OVH az árvízzel kapcsolatos vízinűve­sítést [...] az ártéri falvak közművesítéséről Király István A Borsodi Csoport Hidrogeológiai Szakosztálya [...] előadó ülést rendezett amelyen dr Bozóky Szeszich Károly a vízszállító hálózatok [...]
166. 3-4. szám • Vízgazdálkodási Tervezés Fejlesztése Konferencia • 2. Ülésszak • Dr. Dévényi József: Új módszerek a tervezés előmunkálatainál, a számítógépek szerepe a vízgazdálkodási létesítmények tervezésében (123. oldal)
[...] 12 víz­hozamsor vizsgálatára került sor Bozóky Szeszich Károly és Derekas József [...] azok gazda­ságos méretezését Dr Ijjas István két dolgozattal szerepel Mindkettő az [...]
167. 1. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (48_1. oldal)
[...] ÁRPÁD BOGÁRDI JÁNOS BORZA DEZSŐNÉ BOZŐKY SZESZICH KÁROLY BÖZSÖNY DÉNES CSANÁDY [...] GABOS GYÖRGY GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HAJDÚ GYÖRGY HERÉDY SÁNDOR HOLLÓ ISTVÁN HORTOBÁGYI TIBOR HORVÁTH JÓZSEF IHRIG [...] NÁVRÁDY HUGÓ NÉMETH BERTALAN OROSZLÁNY ISTVÁN PAP ISTVÁN PAPP SZILÁRD RÁCZ TAMÁS SALAMIN [...] ZIEGLER KÁROLY ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN
168. 4. szám • Bozóky-Szeszich Károly: Hengeres tározó medencék áramlástani vizsgálata (157. oldal)
Bozóky Szeszic h K Hengeres tározó [...] sóoldattal való vizsgá­latát hazánkban Vágás István és Muszkalay László 2 vezette [...]
169. 3. szám • Bozóky-Szeszich Károly: Vízellátási csőhálózatok hidraulikai számításának néhány kérdése (118. oldal)
[...] Hidrológiai Közlöny 1966 3 sz Bozóky Szeszich K Vízellátási csőhálózatok számítása [...] Kiadó Budapest 1954 6 Holló István Vízellátás és vízkezelés II Szak­mérnöki [...]
170. 1. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (40. oldal)
[...] halastavi műtrágyázás néhány termelésbiológiai vonatkozása Bozóky Szeszicli Ádám Vízellátási hálózatok számí­tásának [...] fázisszétválasztás néhány gyakorlati kérdése Licsbó István Szépkiiti Istvánné A koaguláció ellen­őrzése [...]
171. 6. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (275. oldal)
[...] tartott előadást Fel­kért hozzászóló volt Bozóky Szeszich Károly A Mezőgazdasági Vízgazdálkodási [...] tartott előadó ülésén dr Zsuffa István a dombvidéki tározók vízgazdálkodásban ill [...]
172. 5. szám • Egyesületi és műszaki hírek (219. oldal)
[...] és műszaki hírek Rovatvezető VÁGÁS ISTVÁN A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály [...] Tan­székén követett új útjait 2 Bozóky Szeszich Károly Hidraulikai vizsgálat Az [...]
173. 6. szám • Könyvismertetés (523. oldal)
[...] hidraulikájának tárgyalásánál legfrissebb használható eredménynek Bozóky Szeszich Károly munkáját említi ós [...] földrajzi ismeretek széleskörű összefoglalása Zsuffa István
174. 3. rész (3_19. oldal)
[...] a Sebes Kőrös völgyében á Bózóky Szeszich Károly 1957 3 284 [...] fej­lődése á k kiv Binnyei István 1954 4 483 341 A [...] helyzete hazánkban á kiv Holló István 1958 1 8 2
175. 4. szám • Egyesületi és műszaki hírek (359. oldal)
[...] a jövőben még erőteljesebb lesz Bozóky Szeszich Károly Könyvismertetés fí M [...] még nem került sor Holló István
176. 3. szám • Könyvismertetés (120. oldal)
[...] Hidrológiai Közlöny 1966 3 sz Bozóky Szeszich K Vízellátási csőhálózatok számítása [...] Csabát Muszkalay Lászlót és Vágás Istvánt említi a mű Természetes hogy [...]
177. 2. szám • Illés István: Radioaktív szennyvizek tisztítása (64. oldal)
[...] ma még nincsen IRODALOM 1 Bozóky L Védekezés az atomsugárzás ellen [...] gefasst werden konnte HOZZÁSZÓLÁSOK Varró István A tanulmányához kapcsolódva elsősorban hangsú­lyozni [...]
178. 4. szám • Dr. Vágás István: Az átfolyás általános elmélete (240. oldal)
[...] Az átfolyás általános elmélete Vágás István 7 Patakok vízhozamának mérése sózással [...] tárgykörhöz kapcsolódó szakirodalmi áttekintés 17 Bozóky Szeszich Károly Hengeres tározó meden­cék [...]
179. (_6. oldal)
[...] helyzete hazánkban á kiv Holló István 1 8 A hazai vízkutatási [...] Románia vízgazdálkodásának időszerű kérdései á Bozoky Szeszich Károly 2 260 A [...]
180. (_2. oldal)
[...] Ldszlóffy Woldemár á 4 411 BOZŐKY SZESZICH KÁROLY Vízerőhasznosftás a Sebes [...] Pál á 3 282 HOLLÓ ISTVÁN A Nemzetközi Vízellátási Szövetség kongresszusai [...]