45 találat (0,204 másodperc)

Találatok

1. 1979 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Bacsóka Pál: Az új papi lelkiség felé (_3. oldal)
[...] Bacsóka Pál ak parochus Budapest Bozóky Mária író Budapest Cselényi István Gábor gk lelkész Űjfehértó Fülöp [...] magántanára főiskolai tanár Eger Vas István író Budapest Az illusztráció Fritz [...] Welt GESPRÄCH DER TEOLÓGIA MIT ISTVÁN VAS Grenzen des Humanismus M [...] sein ist Mensch sein Mária Bozóky Im Schutz des Humanismus Béla [...]
2. 1980 / 3. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Meves, Christa: Az egészséges nemi nevelésről (_11. oldal)
[...] a Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva író Budapest Dr Buda Béla főorvos szexuálpszichológus Budapest Cselényi István Gá­bor gk lelkész Újfehértó Gáncs [...] tanár szerk munkatárs Budapest Thiry István lelkész Budapest Tompa Nándor lelkész [...] Grundfeste der christlichen Familie Éva Bozóky Mein Herr lehre uns lieben [...]
3. 1984 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Verebényi István: Liturgikus változások az Egyházi Törvénykönyvben (_3. oldal)
[...] Péter Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva író Budapest Csetényi István Gábor paróchus Nyírszőlős Diószegi László [...] Margit tanár szerkesztő Budapest Verbényi István a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia [...] Eglise des premiers siécles Éva Bozóky Le service des jeunes László [...] La diaconie de l Eglise István Gábor Cselényi Nostalgie ou service
4. 1981 / 1. szám (_5. oldal)
[...] Az egyház küldetése 65 ELŐD ISTVÁN Schütz Antal teológiája 70 SZÉLL [...] Az egyház missziós küldetése 203 BOZÓKY ÉVA Példaképünk testvérünk kortársunk Árpádházi [...] TÁVLATOK Szentírás és igehirdetés Cselényi István Gábor 26 Gondolatok a pap [...] FÓRUM Aszkézis életöröm szerzetesi életforma Bozóky Éva 30 Teológiai vélemények a [...]
5. 1981 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Tomka Ferenc: Izgalmas lehet-e a krisztusi élet (_7. oldal)
Számunk írói Bozóky Éva író Budapest Maria Bührer pszichiáter Burgdorf Svájc Cselényi István Gábor gk lelkész Üjféhértó György [...] DURCHBLICKE Heilige Schrift und Verkündigung István Gábor Cselényi FORUM Askese Lebensfreude Ordensleben Éva Bozóky Theologische Meinungen über die Sexualität [...]
6. 1981 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Nagy József: A papi lelkiség néhány vonása a "Redemptor Hominis" enciklika alapján (_21. oldal)
Számunk írói Bozóky Éva író Budapest Fülöp Béla [...] Nagy József plébános Győr Pákozdy István a PMI ösztöndíjasa Róma Ratzinger [...] Missionarische Sendung der Kirche ÉVA BOZÓKY Unser Vorbild Schwester Zeitgenosse die [...] verschiedene Dienste iKor 12 5 István Pákozdy Manche Charakterzüge der priesterlichen [...]
7. 1992 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Lukács László: Egyházunk lelkipásztori terve (_11. oldal)
[...] Róma Bittsánszky Géza kutatómérnök Budapest Bozóky Éva ev lelkészi munkatárs Fries [...] O Praem lelkész Szombathely Nemeskürthy István író Budapest Pásztor János református [...] der Ökumene Ágnes Zimányi UMSCHAU ISTVÁN NEMESKÜRTY Die Ökumene und die [...] die Herausforderung unserer Zeit ÉVA BOZÓKY Leben im Zeichen der Einheit [...]
8. 1978 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Kerekes Károly: Egy szentírási szakasz értelmezése katekézisünkben (_11. oldal)
[...] a Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva újságíró Buda­pest Cselényi István Gábor gk lelkész Budapest Gál [...] bis zur Spiritualität des Dienstes István Gábor Cselényi FORUM Die selbstzerstörerische [...] GESPRÄCH DER TEOLÓGIA MIT ÉVA BOZÓKY Brennpunkt der Liebe die Familie [...]
9. 1983 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Schuster, Heinz: A világiak kora (_7. oldal)
[...] a Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva író Budapest Cselényi István Gábor parochus Nyírszőlős Dabóci Mária [...] la formation chrétienne des adultes István Gábor Cselényi Protection de l [...] protection de l homme Éva Bozóky La charisme de l áge [...]
10. 1979 / 1. szám (_1. oldal)
[...] felé Karol Wojtyla Bacsóka Pál Bozóky Mária Cselényi István Gábor Fülöp Béla Gál Ferenc [...] Széli Margit Tomka Ferenc Vas István írá­sai Xin évf 1979 I [...]
11. 1980 / 3. szám (_9. oldal)
[...] egészséges nemi nevelés­ről Boda László Bozóky Éva Buda Béla Cselényi István Gábor Gáncs Péter Görres Albert [...] Szántó Konrád Széli Margit Thiry István Tompa Nándor írásai XIV évf [...]
12. 1984 / 4. szám (_1. oldal)
[...] könyvben Belon Gellért Boda László Bozóky Éva Cselényi István Gábor Diószegi László Gál Ferenc [...] Szennay And­rás Széli Margit Verbényi István írása XVIII évi 1984 4 [...]
13. 1980 / 3. szám (_10. oldal)
[...] Szempontok a szexuális neveléshez Cselényi István Gábor 153 KÖRKÉP Lélektani észrevételek [...] 160 A keresztény család tartóereje Bozóky Éva 166 Uram taníts szeretni [...] 173 Társas kapcsolataink próbatételei Thiry István 178 TEOLÓGIAI LELKI PÁSZTORI KÉRDÉSEK [...]
14. 1986 / 2. szám (_9. oldal)
[...] BODA LÁSZLÓ BOLBERITZ PÁL CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR HELLER GYÖRGY KEREKES KÁROLY KOCSIS IMRE KORZENSZKY RICHÁRD PÁKOZDI IST­VÁN TOMKA FERENC ZAUNER WILHELM ÍRÁSA AGÁRDY GÁBOR ALFÖLDY BORUSS CSILLA BOZÖKY ÉVA DR FRENKL RÓBERT LUKÁCS [...]
15. 1979 / 1. szám (_2. oldal)
[...] 12 A TEOLÓGIA BESZÉLGETÉSE VAS ISTVÁNNAL A humanizmus határai Sz M [...] TÁVLATOK Üdvösség és emberség Cselényi István Gábor 24 KORKÉP KAROL WOJTYLA [...] lenni annyi mint embernek lenni Bozóky Mária 38 A humanizmus védelmében [...]
16. 1984 / 4. szám (_2. oldal)
[...] egyházi szolgálata az első századokban Bozóky Éva 33 Fiatalok szeretetszolgálata Diószegi [...] KÉRDÉSEK Az egyházközség diakóniája Cselényi István Gábor 49 N osztalgia vagy [...] változások az Egyházi Törvénykönyvben Verbényi Ist­ván 62 F elelős szerkesztő Szennay [...]
17. 1984 / 1. szám (_5. oldal)
[...] kialakítása a plébánia életében Cselényi István Gábor 1 41 Párbeszéd az élet értelméről Cselényi István Gábor 3 45 Fiatalok szeretetszolgálata [...] eretetszolgálat idő és közösség dimenzióiban Bozóky Éva 1 63 Családi kör kialakítása az egyházközségben Cselényi István Gábor 2 51 Az egyházközség diakóniája Cselényi István Gábor 4 29 Vi lágiak
18. 1979 / 3. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Paleta Éva: Kismamák, nagymamák (_11. oldal)
[...] Szeged Belon Gellért apátplébános Jánoshalma Bozóky Éva író Budapest Böröcz Enikő ev lelkész Kisbabot Cselényi István Gábor gk lelkész Újfehértó Gál [...] Die salbenbringenden Frauen unserer Zeit István Gábor Cselényi THEOLOGISCH SEELSORGLICHE FRAGEN [...]
19. 1981 / 1. szám (_1. oldal)
[...] krisztusi élet Szorongás az egyházban Bozóky Éva Bührer Maria Cselényi István Gábor György Attila Hajdók János [...]
20. 1984 / 1. szám (_1. oldal)
[...] plébánia lelkipásztori feladatai A szeretetszolgá­latról Bozóky Éva Csanád Béla Cselényi István Gábor Gál Ferenc Gyulay Endre [...]
21. 1978 / 2. szám (_9. oldal)
[...] életkora Derűs keresztények Boda László Bozóky Éva Cselényi Ist­ván Gábor Gál Ferenc Gyűrű Géza [...]
22. 1983 / 1. szám (_1. oldal)
[...] kora Barsi Balázs Boda László Bozóky Éva Cselényi István Gábor Dabóci Mária Döpfner Julius [...]
23. 1984 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Verebényi István: Liturgikus változások az Egyházi Törvénykönyvben (_4. oldal)
[...] in den ersten Jahrhunderten Éva Bozóky Der Dienst der jungen Leute [...] SEELSORGLICHE FRAGEN Diakonie der Kirche István Gábor Cselényi Nostalgie oder Caritas [...] Liturgische Änderungen im kirchlichen Gesetzbuch István Verbényi TEOLÓGIA negyedévi folyóirat megjelenik [...]
24. 1981 / 4. szám (_19. oldal)
[...] lelkiség és a Redemptor Hominis Bozóky Éva Fülöp Béla Gál Ferenc [...] Lotz Antal Nagy József Pákozdy István Ratzinger Joseph Schmatovich János Sólymos [...]
25. 1995 / 4. szám • Somorjai Ádám (összeáll.): Repertórium 1983-1995 (282. oldal)
[...] 169 Bemolák Éva 61 Edelényi István 171 587 Berta Ferenc 62 [...] Bogyay Mária 97 Fehér M István 182 Bolberitz Pál 98 102 [...] 171 Fila Béla 185 197 Bozóky Éva 105 108 501 Filthaut [...] 132 Geffré Claude 240 Cselényi István Gábor 133 149 Gerhartz Johannes [...]
26. 1979 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Bacsóka Pál: Az új papi lelkiség felé (_4. oldal)
[...] sanctifié ENTRETIEN DE TEOLÓGIA AVEC ISTVÁN VAS Les limites de l [...] face au probléme du salut István Gábor Cselényi PERSPECTIVES KAROL WOJTYLA [...] c est étre hőmmé Mária Bozóky Le christianisme piáidé en faveur [...]
27. 1979 / 3. szám (_9. oldal)
[...] Udvardy József püspök Belon Gellért Bozóky Éva Böröcz Enikő Cseiényi Ist­ván Gábor Gál Ferenc Goják János [...]
28. 1981 / 1. szám (_2. oldal)
[...] TÁVLATOK Szentírás és igehirdetés Cselényi István Gábor 26 FÓRUM Aszkézis életöröm szerzetesi életforma Bozóky Éva 30 Teológiai vélemények a [...]
29. 1978 / 2. szám (_10. oldal)
[...] támadó szellemtől a szolgálatig Cselényi István Gábor 87 FÓRUM Az önpusztítás [...] Tamás 92 A TEOLÓGIA BESZÉLGETÉSE BOZÓKY ÉVÁVAL A szeretet tűzhelye a [...]
30. 1984 / 1. szám (_2. oldal)
[...] kialakítása a plébánia életében Cselényi István Gábor 41 Az első magyar [...] Szeretetszolgálat idő és közösség dimenzióiban Bozóky Éva 63 XVIII ÉVFOLYAM 1 [...]
31. 1981 / 4. szám (_20. oldal)
[...] Az egyház missziós küldetése 203 BOZÓKY ÉVA Példaképünk testvérünk kortársunk Árpádházi [...] 247 A szolgálatok különfélék Pákozdy István 250 A papi lelkiség néhány [...]
32. 1983 / 1. szám (_2. oldal)
[...] és a keresztény felnőttképzés Cselényi István Gábor 52 A környezetvédelem embervédelem Bozóky Éva 56 A hajlott kor [...]
33. 1979 / 3. szám (_10. oldal)
[...] A nők a történelem útjain Bozóky Éva 165 az üdvösséget az [...] 181 Korunk kenethozó asszonyai Cselényi István Gábor 184 TEOLÓGIAI LELKI PÁSZTORI [...]
34. 1992 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Lukács László: Egyházunk lelkipásztori terve (_12. oldal)
[...] Ágnes Zimányi TOUR D HORIZON ISTVÁN NEMESKÜRTY L oecumenisme et la [...] époque le New Age ÉVA BOZÓKY Un exemple de la pratique [...] Nyomda Kft Felelős vezető Fekete István ügyvezető igazgató Index szám 25 [...]
35. 1995 / 4. szám • Somorjai Ádám (összeáll.): Repertórium 1983-1995 (270. oldal)
[...] kérdése mint isten­kérdés ford Szász István 24 1990 195 201 496 [...] É Saáry É Frenkl R Bozóky É Vélemények és vallomások az [...] 1990 123 123 508 Kamarás István Bensőséges bázisok rec 29 1995 [...]
36. 1978 / 1. szám (_5. oldal)
A TEOLÓGIA BESZÉLGETÉSE BOZÓKY ÉVÁVAL A szeretet tűzhelye a [...] Vélt és valódi keresztjeink Cselényi István Gábor 38 Vallásos motivációk Hegyi [...]
37. 1980 / 3. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Meves, Christa: Az egészséges nemi nevelésről (_12. oldal)
[...] cohésion du foyer chrétien Éva Bozóky Seigneur apprends nous ä prier [...] de partenaires et leurs épreuves István Thiry QUESTIONS THÉOLOGICO PASTORALES LÁSZLÓ [...]
38. 1992 / 1. szám (_5. oldal)
[...] magyarországi szerzetes­képhez 1 054 NEMESKÜRTY ISTVÁN Az ökumené és az Ige [...] a New Age 2 112 BOZÓKY ÉVA Élet az egység jegyében [...]
39. 1983 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Schuster, Heinz: A világiak kora (_8. oldal)
[...] Umweltschutzes und die christliche Erwachsenenbildung István Gábor Cselényi Umweltschutz Menschenschutz Éva Bozóky Das Charisma des fortgeschrittenen Alters [...]
40. 1983 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Kerényi Lajos: Élményszerű istentalálkozások (M1_16. oldal)
[...] csa ád Széli Margit beszélgetése Bozóky Éva íróval 1979 1 A [...] határai Széli Margit beszélget Vas István íróval 1979 3 Az ágak [...]
41. 1981 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Nagy József: A papi lelkiség néhány vonása a "Redemptor Hominis" enciklika alapján (_22. oldal)
[...] L Église Eglise missionaire ÉVA BOZÓKY Un modele une soeur qui [...] des ministéres iCor 12 5 István Pákozdy Quelques traits de caractére [...]
42. 1981 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Tomka Ferenc: Izgalmas lehet-e a krisztusi élet (_8. oldal)
[...] l annonce de la Parole István Gábor Cselényi FORUM Ascese joie [...] de la vie religieux Éva Bozóky Positions de théologiens á la [...]
43. 1978 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Kerekes Károly: Egy szentírási szakasz értelmezése katekézisünkben (_12. oldal)
[...] á l esprit de service István Gábor Cselényi FORUM Les tendences [...] ENTRETIEN DE TEOLÓGIA AVEC ÉVA BOZÓKY Foyer familial foyer de I [...]
44. 1979 / 3. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Paleta Éva: Kismamák, nagymamák (_12. oldal)
[...] ä travers l histoire Éva Bozóky Tu as mis le salut [...] aujourd hui portant les aromates István Gábor Cselényi QUESTIONS THEOLOG ICO [...]
45. 1983 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Kerényi Lajos: Élményszerű istentalálkozások (M1_8. oldal)
[...] szeretet tűzhelye a csa­lád Beszélgetés Bozóky Évával 1978 2 Az elvált [...] A humanizmus határai Beszélgetés Vas Istvánnal Karol Wojtyla Az emberi személy [...] mai teológiánk 1982 2 THIRY ISTVÁN Isten békéje és szabadsága 1976 [...]