11 találat (0,444 másodperc)

Találatok

1. Tanulmányok • Tímár Lajos: A debreceni értelmiség a két világháború között (77. oldal)
elején Dr Vásáry István polgármester báró Vay László főispán [...] Ha a megyei urak körében kerese ma cívis fogalmának mását nem [...] város polgármesterei közül dr Vásáry István volt a legkarakteresebb várospolitikus Vásárynak [...]
2. Bibliográfia • Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1998 (360. oldal)
[...] megye helytörténeti irodalma 1998 Bóna István Az Árpádok korai várai 2 [...] Ravazdy András Méhtolmácsa 1791 Szabó István emlékkönyv Db 1998 Kossuth Egyetemi [...] Ford sajtó alá rend Balogh István Szerk Rácz István Db 1998 105 p A [...] p 1840 Molnár Lajos ácsmester kérése 112 113 p 1840 Bondrai [...]
3. Forrásközlés (357. oldal)
[...] Januar 23 dikán 1850 Ambrus István mp ideiglenes kir kincstári ügyvéd [...] levelet fogalmazta Méltóságos Nagys Kovács István kér álladalmi főügyvéd Urnák 1850 [...] az észrevételeket mellyek a folyamodó kérése viszonyában Méltóságod részéről fennforoghatnak vélem [...] kiadatása részemről nem nehezteltetik Kovács István 6 4129 850 ikt sz [...]
4. Tanulmányok • Szendiné Orvos Erzsébet: Debrecen és Erdély a XVII. sz. végén 1686-1693 (39. oldal)
[...] hídvám és vendégfogadó jogon Szabó István szerint a város kérvényében a [...] a dézsmát A követek Dobozy István Komáromy Csipkés II György két [...] júliusában érkeztek követként Bécsbe Dobozy István és Komáromy Csipkés György nagyhírű [...] hogy a városnak csaknem minden kérése teljesült nagyrészt a három küldöttnek [...]
5. Tanulmányok • Varga Gábor: A debreceni református kollégium szikszói szőlőbirtokának története (1776-1842) (106. oldal)
[...] egykori diákja Mindezen javak Rácz István számításai szerint évente mintegy 20 [...] tanítására voltak elegendőek Az ado­mányozó kérése szerint A testamentumot Halász Takách Sámuel laki testvéreinek örökösei Bara­nyai István anyja Halász T Judit és [...]
6. Forrásközlések • Radics Kálmán: Zoltai Lajos: Vidékiek beköltözése Debrecenbe 1564-1640 között (292. oldal)
[...] a négy tagú küldöttségben amelynek kérése következtében Izabella királyné úgy a [...] díj fizetése alól felmenti Szűcs István Debreczen sz kir vár tört [...] a feljegyzésekből kitű­nik 12 Szűcs István Debreczen első behódolását Bartha Boldizsárra [...]
7. Tanulmányok • Mónus Imre: A hajdúböszörményi cigányság története (29. oldal)
[...] A cigányok a vaj­dával Tóth István sem voltak elégedettek azzal vádolták [...] minden évben kivetik Az esedezők kérése nem teljesíthető inkább ők is [...]
8. Tanulmányok • Bényei Miklós: Széchenyi István, a bihari katona. I. rész. (1820-1821) (49. oldal)
[...] ibar part I 1820 1821 István Széchenyi Hussar captain continued his [...] 1994 210 p A gróf kérése Ferenczi 1906 87 p 86 [...]
9. Kronológia • Gazdag István: Debrecen történeti kronológia 1940 (446. oldal)
[...] felvetődött a debreceni gyü­mölcstároló építésének kérése december 22 Koch Ferenc berlini [...] területek gazdasági életébe 446 Gazdag István Debrecen történeti kronológiája
10. Közlemények • Béres András: Irodalmi emlékek a Hajdú-Bihar megyei Levéltárban (II. rész) (209. oldal)
[...] eredeti kézzel írott beadványa kívül kérése Szabó Pál Biharugra író és [...] Levéltár Év­könyve VI Szerk Gazdag István Db 1979 139 148 old [...]
11. Tanulmányok • Radics Kálmán: Művelődési viszonyok Hajdúnánáson (1945-1956) (106. oldal)
[...] szabadművelődési ügyvezető 34 35 36 kérése a Nem­zeti Bizottsághoz 1947 márciusában [...] In Hajdúnánás története Szerk Rácz István Hajdúnánás 1973 440 old 106 [...]