15 találat (0,338 másodperc)

Találatok

1. II. RÉSZ • A VAROSKÖRNYÉKEK ÉS A TANÁCSOK TISZTSÉGVISELŐI • D) ZALAEGERSZEG VÁROSKÖRNYÉK (56. oldal)
[...] elnök V B titkár Gyuk István 1950 52 Pajor István 1950 53 Horváth Reinold 1952 [...] Baksa János 1954 57 Zámbó István 1954 57 Miszori István 1957 65 Bangó Gyula 1980 [...] Takács Sándor 1952 53 Zámbó István 1951 52 Simon István 1953 54 Miszori István 1952 53 Szolcsányi Ferenc 1955 [...]
2. II. RÉSZ • A VAROSKÖRNYÉKEK ÉS A TANÁCSOK TISZTSÉGVISELŐI • D) ZALAEGERSZEG VÁROSKÖRNYÉK (53. oldal)
[...] tanácselnök V B titkár Szanati István 1950 52 Sziklai Béla 1950 [...] Tuboly Gyula 1956 Cl Tuboly István 1957 63 Pais Tiborné 1981 [...] titkár Farkas Gyuláné 1950 52 Kerese László 1950 53 Kovács László [...] Körösi Béla 1954 55 Győrfi István 1954 56 Kecskés Dezső 1955 [...]
3. II. RÉSZ • A VAROSKÖRNYÉKEK ÉS A TANÁCSOK TISZTSÉGVISELŐI • D) ZALAEGERSZEG VÁROSKÖRNYÉK (59. oldal)
[...] Páli Béla 1964 68 Bertók István 1959 63 Ör Erika 1988 [...] Ágoston Ferenc 1980 85 Fazekas István 1985 b Kiskutas társközség 1950 [...] Boncz József 1950 52 Bankó István 1957 64 Kerese László 1952 59 Vertetics Rafael [...] Csiszár Antal 1966 70 Simon István 1963 65 Gerencsér József 1965 [...]
4. V. RÉSZ • A tanácsi tisztségviselők névmutatója (124. oldal)
Jáger István II C l 4 Jakab [...] József Il C 5 Jári István II D 21 Jávor Antal II D l 2 Jenovai István II B 6 Jerzsabek Györgyné [...] József II B 3 Keresztes István II C 4 Kerényi István II E 3 Kerese László II D 6 9 [...]
5. Névmutató (458. oldal)
[...] 64 Kálócfa 159 161 Kamarás István téglagyár 114 Kamarás Rezső 250 [...] 69 Kardos Kissziget 63 Kardos István Petrivente 197 Karmacs 66 Kárpáti [...] Kerecseny Lásd még Ungjakabfa 155 Kerese Józsefné 227 Keresztesi Béla 402 [...]
7. Tárgymutató (177. oldal)
[...] 1050 1051 1472 alól felmentés kérése 932 behajtása 882 952 1638 Erdély megsegítésére 917 Esterházy István lakodalmára 1814 hátralék 887 1059 [...] lásd katonák foga­dására adó könnyítés kérése 1017 országgyűlési követek költségeire 1791 [...]
8. Regeszták (127. oldal)
[...] akikhez csatlakoztak még pölöskei Eördögh István Pölöske berekszói Hagy másy István Szentgrót harmadikként pedig Török István Zalavár végvárak kapitányai Kerpasics István és Gombai János egerszegi tisztek [...] és a tihanyi kapitány vártafa kérése ügyében olyan határozat született hogy [...]
9. Névmutató (309. oldal)
[...] Zalaegerszeg 1935 március 27 Árvay István ügyvéd nyilaskeresztes főkerületvezető lakhely elhagyási [...] Bosnyák Andor képviselőjelölt levele Árvay István nyilaskeresztes helyi vezetőnek amelyben bejelenti [...] április 6 Huszovszky Lajos képviselőjelölt kérése útjavítás ügyében választási sikere érdekében [...] a Pálffy Fidél és Balogh István vezette pártok egyesüléséről 133 45 [...]
10. Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztai (49. oldal)
[...] deákot a törvény erejével Bithó István szolgabíró közreműködésével a sedria ülnökévé [...] okból nem jött el Bithó István elmondja hogy ő márc 10 [...] arácsi birtokán megkereste Az alispánok kérése alapján 33 frt ra büntet­ték [...]
11. Dokumentumok Zala megye történetéből (197. oldal)
[...] községben Talán György és Kardos István tanácstagok ittas állapotban ellenséges hangulatot [...] községben az elnöknek jelölt Tamás István helyett Bognár Béla asztalost választották [...] elnöknek jelölt tanácstagot a tagok kérése után felcserélték egy köztiszteletben álló [...]
12. DEÁK GÁBORNÉ: Adatok Deák Antal politikai pályafutásához (188. oldal)
[...] a megye a követek előzetes kérése alapján a magyar nyelv ügyében [...] nyelven vezetni tartozza­ 37 Széchenyi István Napló Bp Gondolat 1978 405 [...] 101 p vö Gr Széchenyi István naplói SZIN köt Bp 1926 [...]
13. Dokumentumok Zala megye politikatörténetéből 1918. november 2. - 1931. december 22. (407. oldal)
[...] nem zárkózhattam el az igaz­gatóság kérése elől és így legnagyobb sajnálatomra [...] iratai 44 1930 Dr Krátky István Polgármester Úrnak Nagykanizsa 407
14. III. Hermann Róbert: Csány László, mint a feldunai hadtest kormánybiztosa (1848. szeptember 29.—1849. januar 18.) (203. oldal)
[...] a Hadügyminisztérium rendelkezése alá helyezéséről István nádor elkobzott ezüstneműinek letétbe helyezéséről [...] g iktatószámú iratának másolata Kossuth kérése KLÖM XIV 18 19 o [...]
15. A végrehajtás kezdete Zala megyében (47. oldal)
[...] tagnak sem név szerint Orbán Istvánnak akinek hat kiskorú gyermeke és [...] két hold mindössze Az egyház kérése változatlan maradt A paraszti igénylők [...]