Bilkei Irén - Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1555-1711 I. 1555-1609 - Zalai Gyűjtemény 29. (Zalaegerszeg, 1989)

Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztai

233. Jelen van a főispán, akit arra kérnek, hogy Őfelségénél (Rudolf) járjon közben a megye érdekében. 80. 234. A megyét nemcsak a kereszténység ellenségeinek támadásai és fosztoga­tásai sújtják, hanem ehhez járul még a végvári katonák féktelensége, akik úgyszintén sanyargatják a szegény népet. 80. 235. A jobbágyok szűkölködése miatt a véghelyeken limitálni kellett az élel­miszereket, de Őfelsége katonái naponta élelmiszert rabolnak a szegény néptől, mert nem kapták meg a megígért zsoldjukat és így jobbágyaink emiatt bűnhődnek. 80. 236. Az egytelkes nemesek panaszkodnak, többek között Apáti lakói, hogy a vajdák és a kanizsai vár elöljárói, mindenek előtt Kürtössy János és utód­ja SZÍVÓS János paraszti sorba akarják őket vetni, fát hordatnak velük Kanizsára. 80. 237. őfelsége a török veszélyre való tekintettel elrendelte, hogy ha Kanizsa, vagy más erősség romos állapotba kerülne, a nemesség és a nép a limitált ingyenmunkán túl is segítsen azok helyreállításában. 81. 238. Ferdinánd, a veszprémi vár kapitánya, a Lesenczetúlsófél nevű járást az országos törvények által elszakította a megyétől, s ez a Kanizsához ren­delt ingyenmunkát ezért nem tudja teljesíteni. 81. 239. A török veszély miatt a megye ügyeiben és jogi ügyekben eljáró tisztvi­selők védelmére kanizsai katonákat rendelnek. 81. 240. Könyörögnek Őfelségének (Rudolf), hogy tekintse ennek a megyének a gyászos helyzetét és a kamara hasznának fizetése alól mentesítse őket, valamint a véghelyek kapitányainak és katonáinak zsarnokoskodásaitól szabadítsa meg őket, és Egerszeg várának őrizetére, ahol a sedriákat is szokták tartani, 25 gyalogost rendeljen. 81—82. 1592. március 16. Z. m. s. ? 241. Az alispánok képviseletében Csonka előterjeszti, hogy az elmúlt napok­ban Kövesdi Lőrinc deákot a törvény erejével Bithó István szolgabíró közreműködésével a sedria ülnökévé választották, de ő nem tudni milyen okból nem jött el. Bithó István elmondja, hogy ő márc. 10-én a deákot arácsi birtokán megkereste. Az alispánok kérése alapján 33 frt-ra büntet­ték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom