29 találat (0,143 másodperc)

Találatok

1. 1915-10-03 / 40. szám
[...] nemtetszésük kife jezéseképen Erdey Jánosné Szaniszló Lőcse Gergelyné Vezend Kujbus László [...] Miklós Bujkus László Kozma János Szaniszló Tegzes György Dengeleg Jakab György [...] Tiva­dar László Csomaköz Magyar György Szaniszló Kosztin Demeter Portelek Tegzes Sándor Ér dengeleg Kosztin György Portelek [...] Csomaköz Barota Demeter Portelek Szilágyi Sándor Szaniszló Jakab Mihály Csomaköz Erdey János [...]
2. 1915-11-21 / 47. szám
[...] Kardos Mihály Kardos Aurél Kertész Sándor Kandel Ignátz Lukáts Lajos Melinda [...] Reiter Adolf Rosenzweig Mór Sternberg Sán­dor ifj Sternberg Sándor id Sternberg Sán­dor Sternberg Géza dr Stenberg Zoltán [...] Fiánkéi Simon Grosz József Bhöm Szaniszló Lebovits Szaniszló Kovács Samu Börvely Róth Sándor dr Erdőd Schwartz Reszege Újabb [...]
3. 1915-04-04 / 14. szám • 1915-04-11 / 15. szám
[...] Nutz Etelka gör kath tanítónő szaniszlói gyűj­tése 5 5 tojás minden [...] tea és sütemény Szilágyi Jánosné Szaniszló 1 tyuk Balika Sándorné 1 [...] 1 tál pogácsa Garzó Imréné Sza­niszló 1 borjú címer 1 sima [...] megállapítása és folyósítása 15 Tóth Sándor városi Írnok kérelme részére ik­tató [...]
4. 1915-11-07 / 45. szám
[...] munkaszünet és a me­zőgazdasági munka Sándor János belügy­miniszter most rendeletet bocsátott [...] X Y Feigi Terézia Tájerling Sándor Ámán György Horn János Weibü [...] Vidákovich Dániel 50 K mely Szaniszló a Vörös Keresztért Szaniszló község lelkes közönsége ismét tanujelét [...] Antal 2 véka krumpli Kovács Sándor 3 zsák krumpli Czumbel János [...]
5. 1915-07-04 / 27. szám
[...] 1 ŐÓliij S Kitüntetés Dániel Sándor helybeli v e zetőjárásbiró fiát [...] ju­nius 19 Legyen áldott emléke Szaniszlói románság a Vörös Keresz­tért Papp Elekné úrnő a szaniszlói gör kath lelkész neje mint a szaniszlói román Oltáregy­let elnöknöje nagy mennyiségű [...] gör kath román Oltáregylet elnöknöje Szaniszló Központi gyüjtőraktárunk vezetősége beküldőbe a [...]
6. 1914-01-11 / 2. szám
[...] Lauritz József Középhotnoród Dr Nagy Sándor és Klintók Ágoston Felsőboldád Cseke [...] Kismajtény Bodoky István Srek Márton Szaniszló Becsky György dr Láng György [...] Bay Miklós Mátészalka Dr Csapó Sándor Alin er Béla Nagyecsed Glatter [...] János Szilágyi Lajos Csenger Bélteky Sándor Mol­nár László Tyúkod Dr Uray [...]
7. 1916-01-16 / 3. szám
[...] Faragó Jenő Hajdú Miklós Hajó Sándor He­vesi József Hervay Frigyes Ignotus [...] Márkus Miksa Molnár Ferenc Nádas Sándor Pékár Gyula Porzsolt Kálmán Révész [...] Érdengeleg Iriny Mezőfény Mezőpetri t Szaniszló Sár közujlak Aranyosmeggyes Barlafalu Szinér [...]
8. 1913-11-23 / 26. szám
[...] Szintai József Kallós Béla Garami Sándor Hevesi Nándor A zenét a [...] Lépfene Kővárkölcse Szatmár zsadán Veszettség Szaniszló Nagysi kárló Aranyosmedgyes Rühkór Tyúkod [...] el s lett használhatlanná A szaniszlói aljegyzői állásra a vá­lasztást e [...]
9. 1915-06-13 / 24. szám
[...] 75500 K Mezőterem 43850 K Szaniszló 52000 K Vállaj 40000 K [...] Spitkó Gedeon jb írnok Hornyák Sándor pü szám­tiszt Illés Zoltán főhadnagy [...] hivatalnok Szikszay Antal esztergályos Veress Sándor törzsőrmester Hatvani Albert csizmadia ifj [...] férje bulyi és jékei Jékey Sándor gyermekeik Ferenc és Sándor mint gyermekei özv berencei es [...]
10. 1915-06-20 / 25. szám
[...] Lajos jun 20 án primicziázik Szaniszlón dr Szentgyörgyi Jordán Károly apát [...] és junius hónapokra 200 K Szaniszló község gyűjtése a főszolgabírói hivatal [...] gazd isk igazgató és Sarkadi Sándor púig isk tanár hálnak kint [...]
11. 1916-07-02 / 27. szám
[...] volt a meg­bérmáltak száma Utoljára Szaniszló maradt ahonnan junius 20 án [...] vezesse Igazságügyi kinevezés Őfelsége Kulin Sándor főügyészhelyettest a budapesti kir ügyészség [...] patria Mint részvéttel érlesülünk Patay Sándor nagykárolyi joghallgató és Nagy Lajos [...] veszteségünk mint az oroszoknak Biró Sándorról már Írtam egészségesen fogták el [...]
12. 1913-11-09 / 24. szám
[...] Kaisz Gyula misztótfalui és Kovács Sándor kétegyházai valamint Román János nagysikárlói [...] szatmárnémetii 12 sz honvédgyalogezrednél Schön Sán­dor alezredes ezredparancsnok ezredesssé Berényi István [...] járás Aranyosmegyes Veszettség nagykárolyi járás Szaniszló mátészalkai járás Nyirparasz nyu szinérváraljai [...]
13. 1914-04-26 / 17. szám
[...] Vezend Mezőterem 28 án Genes Szaniszló 29 én Vállaj Érdengeleg 30 [...] Jőkey László Mándy Géza Szalkay Sán­dor Szuh ány ijFerenc és b [...]
14. 1915-10-17 / 42. szám
[...] jólelkii nő id Szilágyi György Szaniszló Kabelik Gyuláné Somossy Mikíósné Apostol [...] belügyminiszter az élelmiszer uzsora ellen Sándor János belügyminiszter rendeletet intézett a [...] vallásaiapoí ellenőrző bizottság elnöke Giesswein Sándor a Szent István Tár­sulat alelnöke [...] Ruffy Pál Bangha Béla Giesswein Sándor Károlyi Gyu­láné gr íme hozzászólása [...]
15. 1915-07-18 / 29. szám
[...] anyagi támoga­tásomat Járásbíróságunk köréből Dániel Sán­dor kir vezetcjárásbiró hétfőn kezdette meg [...] és kieszközlése iránt 12 Varjasi Sándor és családja illetőségi ügye 13 [...] tanuló ment ki Feketeardóba szőlőkapálásra Szaniszló község Gruber Márton községi jegyző [...]
16. 1916-05-28 / 22. szám
[...] 4 K t Gruber Mártonná Szaniszló 4 K t Jeszenszky Bélán [...] István Má got Györgyike Sarkady Sándor Süveg Fe rencné Kísmajtény Szabó [...]
17. 1915-10-24 / 43. szám
[...] özv Horváth Sándorné Bpest Horváth Sándor Bpest özv Hegedűs Józsefné Bpest [...] K as adományok Sepsy Márton Szaniszló Kovács Kálmán özv Müller Mártonná [...] Kosztka Mihály Keresztszeghy Hor nyák Sándor Würth Gábor Dapsy Károiyné Kovács [...]
18. 1915-03-14 / 11. szám
[...] Nagy Gedeon Vetés 4 Varga Sándor Szatmár 5 Takács Lajos apja T Ferenc ref lelkész Szaniszló 6 Varga Elemér anyja Radványi Jánosné Erdőd 7 Dull Sándor Felsőbánya 8 Fehér Gábor Szatmárhegy [...]
19. 1915-11-28 / 48. szám
[...] Ferencné sz Fok Terézia Molnár Sándor Jó­zsef és Mihály ifj Nonn [...] Kerekes Ödön Tasnády An­tal Balika Sándor Dr Schnipflug László vm aljegyző [...] K Krasznaszentniikló 94 0 K Szaniszló 72 000 K Genes 12 [...]
20. 1916-04-16 / 16. szám
[...] porte­leki gk reszegei áll iskolát szaniszlói áll rk gk és ref [...] kir kormánvsegéd adománya 20 Lebovits Sándor szaniszlói lakos 50 Gajdos Mihály kismajíényi [...] földi tetemére Va­sárnap délelőtt kiment Szaniszlóra rokonaihoz s visszatérve már magával [...]

 

  • 1
  • 2