3. oldal, 108 találat (0,165 másodperc)

Találatok

41. 1906-11-11 / 90. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ec cd M [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger Ulniann Sándor gyogytárában­te
42. 1905-03-15 / 13. szám
[...] elő egy Szimfóniát mely a Sándor Venczel vezetése és betanítása mel­lett [...] énekkara 2 Nem­zeti dal Petőfi Sándor költeménye Szavalta Horváth Sándor 3 Kurucz nóták Előadta Nagy [...] a világszabadság nagy harcosainak Petőfi Sándornak és Táncsics Mihálynak emlékére a [...] Bossin József gyógyszerész Szilágyi Gyurka szaniszlói földbirtokos f hó 12 én [...]
43. 1904-06-14 / 24. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fabiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulraann Sándor gyógytárában 3 3 n n [...]
44. 1905-07-30 / 52. szám
[...] ke­rületbe Róth Samu segédjegyzőt a szaniszlóiba pedig Molnár József segédjegyzöt anyakönyvvezető [...] országban adó mányokat gyűjteni Brebán Sándor h lelkézs két hó 1 [...] 1 drb okmány­nyal 2 Rostás Sándor 2 kötet könyvvel 2 drb [...] drb leveléző lappal 16 Becsek Sándor j 30 kötet könyvvel 17 [...]
45. 1903-10-20 / 42.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Eábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában a 6 co CD [...]
46. 1904-08-16 / 32. szám
[...] augusztus hó 2 napján Farkas Sándor kir bir végrehajtó 957511904 tksz [...] tszék mint telekkönyvi hatóság Jeney Sándor kir tszéki albiró Értesités Tisztelettel [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában­ Szatmár város legújabban berendezett [...]
47. 1909-12-25 / 103. szám
[...] Kolb Dezső dr Weisz Samu Szaniszló Julin József Róth Lajos Roóz [...] feleségül Három havi börtön Jobbágy Sándor volt nagy­károlyi városi hagyatékügvi jegyzőt [...] Mária Fekete Jolán Mester Győző Sándor Kosztán Erzsébet Rosenberg Ignác Rosenberg [...] Pilseni sört csapol mindennap Márkus Sán­dor a gróf Károlyi szálloda éttermeiben [...]
48. 1905-04-26 / 25. szám
[...] Somlyó Ér Mihály falva Piskoli Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában m á ÍVÍ Ü [...]
49. 1904-11-15 / 44. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoli Szaniszló Fabiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger ülmann Sándor gyógytárában MTi f fj
50. 1908-11-11 / 91. szám
[...] bő Zoltán Sprenger Ferenc Jakó Sándor Kacsö Karoly dr Fejes István [...] a sürgetést tudomásul vette Dnnay Sándor kér iskolai igazgató pedig arról [...] tagjai Markó Kálmán Unger Ullmann Sándor Blatniczky István Dinkgreve Károly Kanizsay [...] püspök Szatmárra segédlelkészül Szűcs János szaniszlói segéd i lelkészt helyezte át [...]
51. 1904-05-03 / 18. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógyíárában CLAYTON 8 t SHUTTIEWQRTH [...]
52. 1906-07-15 / 56. szám
[...] Sz Somlyó ür Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulraann Sándor gyógytárában vég Hirdetések jutányos árban [...]
53. 1903-12-15 / 50.szám
[...] Sertésvész csak Gebén 1 udva­ron Szaniszlón 1 tanyán Csengerujfaluban 1 tanyán [...] Pályázat a városi színházra Krémer Sándor jelenlegi igazgató a napokban adta [...] Tettének oka ismeretlen Aranylopás Mihálka Sándor veresvizi kincs­tári bányászt Budadapesten elfogták [...]
54. 1901-09-24 / 39. szám
[...] szept hó 11 Tisztelettel Rostás Sándor bádogos a csizmadiaszin alatt 915 [...] Somlyó Ér Mihályfalva I iskolt Szaniszló E ábiánháza N Ecsed M [...]
55. 1902-10-21 / 43. szám
[...] lenni Szatmári raktár Unger Ullmann Sándor gyógyszertára Szatmár üeusiein Fülöp Gyógyszertára [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
56. 1907-09-22 / 76. szám
[...] állások be­töltésére György Mózes Németi Sándor és Hoffman József tanítókat választotta [...] rendben találta Értesítés Dr Jordán Sándor főrabbi a status quo izr [...] Serényi Jenő jegyzői gyakornokot a szaniszlói kerületbe korlátolt hatáskörrel anyakönyvvezető he­lyettessé kinevezte Gyászhir B Nagy Sándor iparos polgártár­sunk a függetlenségi és [...]
57. 1908-05-10 / 38. szám
[...] István nagybányai és Székely Gyula szaniszlói segédlelkészek Kivándorlás A kapitányi hivatal [...] igazgatói teendők végzésére ifj Jákó Sándor ügyészt kérte fel Kataszteri mérnökök [...] sz fel­ügyelőséghez Molnár István Papp Sándor kát mérnök­segédeket Munkácsra a 16 [...] Litteczky Endre tagok Unger Ullmann Sándor a város részéről Már­kus Márton [...]
58. 1903-03-17 / 11.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulinann Sándor gyógytárában 14209 1903 számhoz Ár [...] Herczegh Zsigmond és Baum garten Sándor építészeknél Budapest VIII kér Köztemető [...]
59. 1910-10-30 / 81. szám
[...] ratlanBága folytán ivott Krémer Károly szaniszlói la­kos 2 éves Károly nevű [...] veszi fel Fürediek kamarazenehangversenyei Füredi Sándor zenetanár a következő sorok közlésére [...] ötöstársaság Tagjai I hegedű Füredi Sándor II hegedű dr Damokos Andor [...] 1910 október hó 27 Füredi Sándor a Szatmári Zenede igazgatója Tánctanitás [...]
60. 1909-10-17 / 83. szám
[...] családos cipészsegéd j Szakácsi Biba Sándor családos gazdasági cseléd Vetés Braun [...] gépész Mikola Efefánt Jakab szatócs Szaniszló Éva László nap­számos Apa Endrédy [...] Márton vágó­hídi felügyelő Halmi Kovács Sándor napszámos Dob rácsapáti Özv Losonezi [...] Albert Rohay Gyula főjegyző Fazakas Sándor és Medzihradszky Péter tanárok At [...]