9 találat (0,280 másodperc)

Találatok

1. 1899-10-29 / 44. szám
[...] Nagy kolcs községekben 3 Hökhurut Szaniszló Fény Penészlek és Cso maköz [...] Lendvay szoborbizottság tevékeny elnöke Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszterhez az iránt fordult [...]
2. 1899-12-17 / 51. szám
[...] Bartók Lajos Bede Jób Bródy Sándor Buday László Dr Diósy Béla Dr Fáik Zsigmond Feleki Sándor Fekete József Gr Festetich Andor Gerő Károly He­vesi Sándor Kabos Ede Kemechy Jenő Kern [...] Sipulusz Dr Sziklay János Tímár Szaniszló Thury Zoltán Dr Váradi Ántal [...]
3. 1903-11-29 / 48. szám
[...] csillingelő hangját a mint Major Sándor érczes szavaira felelt A Vénus [...] ki hogy költözzünk el ketten Sándorral valahová jó messzire távol a [...] t i hogy a borpataki szaniszlói zúzda rég összeomlott összes fáit [...] borpataki völgy­ben levő u n Szaniszlói zúzdának külső épülete ma is [...]
4. 1906-11-04 / 44. szám
[...] Lapunk zártakor értesülünk hogy Incze Sándor a Kai Szt József bánya [...] Szatmár Nikkel Kálmán urad intéző Szaniszló Dr Várady János ügyvéd Nagykároly [...] ke­délyes apa operette buffó Kovács Sándor natur bursch Tóth István Bágyoni [...]
5. 1907-06-02 / 22. szám
[...] ki van küldve dr Tóth Sándor eperjesi kir kath fögimn igazgató [...] hivatalhoz hogy Kaplony Vállaj Fény Szaniszló Mezőterem és Nagymajthény köz­ségben különböző [...]
6. 1909-07-18 / 29. szám
[...] meglepetés érte tegnap reggel a szaniszlói postamestert amint a hi­vatal ajtaját [...] Mária 285 Jul 5 Sztán Sándornak József 286 Jul 1 Tyfra [...]
7. 1909-08-08 / 32. szám
[...] az ember fülét talán Endrődy Sándor követte el aki bizonyára nem [...] Brán Dénes Szabó László Farkas Sándor mint sógorai családjaikkal Béka poraira Uj vasbánya Zoltowszky Szaniszló és Zsig mond lengyel grófok [...]
8. 1911-05-14 / 20. szám
[...] Ágoston Luby Géza dr Aáron Sándor haláláról aztán dr Adler indítványára kimondták hogy Ujfalussy Sándornak és gróf Károlyi Istvánnak arcképét [...] Szuhányi Fe­rencet 132 szóval Szalkay Sándor ellen 100 szó megválasztották Sokan [...] Milota Turricse Krasznabéltek Piskárkos Szamosdob Szaniszló Magyarberkesz Krasznaterebes Udvari Avasfelsőfalu Királydarócz [...]
9. 1912-09-29 / 39. szám
[...] Elhaltak 252 szept 23 Horváth Sándor r kath 68 éves bányamunkás [...] kosok Kihirdetés alatt állanak Buttyán Sándor nagybányai és Funecán Mária kővár [...] Imre nagybányai és Weinberger Ida szaniszlói Szűcs István és Petrilia Amália [...]