22. oldal, 431 találat (0,049 másodperc)

Találatok

421. 1988-11-18 / 275. szám
[...] HÉT VÉGÉRE AJÁNLJUK 5 Lukács Sándor Elrejtett hangszerek A színész Lu­kács Sándornak a második ver­seskötetét ajánl­juk most [...] játszott szerepében alteregojában Ho málynoki Szaniszlóban annyi mindent megmutatott a lélek [...] megingathatatlanságában hatott és hat Lukács Sándorra a költő­re A színészt is [...]
422. 1961-11-16 / 270. szám
[...] végez vagonkirakó Okleveles kiváló dolgozó SZANISZLÖ JÓZSEF a Petofi altáróban dolgozik [...] Szászi András bri­gádvezető Novák Ferenc Sán­dor Elemér de a brigád min­den [...] várják a keres­kedelmi szervektől Pethő Sándor
423. 1966-11-13 / 268. szám
[...] késlel­tetnék 1866 november 13 vasárnap SZANISZLÖ napja A Nap kel 6 [...] tanulóképzés feladatait beszélik meg WEÖRES SÁNDOR ver­sei alapján összeállított mű­sorral készül [...] megy Nyomda Vállalat 1 Brödy Sándor útra 4 Igazgató Marosán JOzaaá [...]
424. 1964-10-31 / 256. szám
[...] János a városi tanács Kamuti Sándor a KISZ Köz vb titkára [...] elő­adást Nagytályán a művelő­dési házban Szaniszlő Károly rendőrőmagy EGYRE TÖBB szocialista [...]
425. 1964-11-01 / 257. szám
[...] János a városi tanács Kamuti Sándor a KISZ Köz vb titkára [...] elő­adást Nagytályán a művelő­dési házban Szaniszlő Károly rendőrőmagy EGYRE TÖBB szocialista [...]
426. 1973-02-20 / 42. szám
[...] Nagy Árpád Okos Ernő Tóth Sán­dor Csongrádi Jenő akik­től ebben az [...] Jenőnek Kerék­gyártó Lajosnak és Barácsi Sándornak ítéli a díjat Ke­rékgyártó Lajos [...] ökölvívója de­cemberben az MNK verse­nyén Szaniszlóval mérkő­zött Ellenfele egy ütés nyo­mán [...]
427. 1989-11-13 / 269. szám
[...] ki e nap éléről a Szaniszlót Jelentése a latin síiva szó [...] élő adás vendége dr Puskás Sándor országgyűlési képviselő lesz KIÁLLÍTÁS A [...]
428. 1980-08-09 / 186. szám
[...] th Pál Felső tarkány Kállai Sán­dor Komló Madarász Já­nos Átány Nász [...] él­vonalhoz tartozik Az ifjúsá­giakkal Nagy Sándor a ser­dülőkkel pedig Holecz Árpád [...] ifjúsági csapattal to­vábbra is Vigh Sándor fog­lalkozik a serdülők mun­káját pedig [...] eladók Egei Kisfaludy u II Szaniszlóék Nagy teljesítményű betonkeverő gép 380 [...]
429. 1985-02-02 / 27. szám
[...] áll Hollétéről értesítést jutalom ellenében Szaniszlóék Eger Kisfaludy 11 címre kérünk [...] Eladó Füzesabony ban a Sziklai Sán­dor u l sz alatti 2 [...] u 9 V 4 Ludasi Sán­dor G yöngyösön egye­dülálló nő 2 [...] édesapám gyermekem test­vérünk apósom NAGY SÁNDOR temetésén részt vettek és részvétükkel [...]
430. 1992-11-13 / 268. szám
[...] ki e nap éléről a Szaniszlót Jelentése a latin szil­va szó [...] jei nyitással Érd Dr Kállai Sándor ügyvéd 06 36 321 714 [...] KAPOSI LEVENTE Fe­lelős szerkesztő Budavári Sándor dr Szalay Zoltán Felelős kiadó [...]
431. 1991-11-13 / 266. szám
[...] ki e nap éléről a Szaniszlót Jelentése a latin szil­va szó [...] KAPOSI LEVENTE Felelős szerkesztő Budavári Sándor dr Szalay Zoltán Felelős kiadó [...]