8. oldal, 145 találat (0,046 másodperc)

Találatok

141. 1913-12-24 / 52. szám
[...] Alajos ferenczrendi házfőnök s a szaniszlói plébánia interimalis administra torává Láng [...] Tahy Ábris ungi főespe­res Fibiger Sándor dr p kamarás tanár és [...] előadására úgy az énekkar vezetője Sándor Veneze mint maguk az előadók [...] Varjas Endre a másikát pedig Sándor Veneze tanárok mondották Varjas Endre [...]
142. 1914-03-18 / 11. szám
[...] Gróf Károlyi Jó­zsef kegyur a szaniszlói plébániára Török Lajos csapi plébánost [...] alapja Csapot ideiglenesen Láng Pál szaniszlói káplán fogja adminisz­trálni Gyászmise Szombaton [...] t hallottuk majd magyar népdalokat Sándor Vencze énektanár kitűnő vezetésében a [...]
143. 1914-05-13 / 19. szám
[...] hó 2 án szülei házánál Szaniszlón sorvadásban elhunyt Temetése melyen Ettinger [...] törvényszékhez Írnokká nevezte ki Fanta Sándor máramarosszigeti kir törvényszéki irodatisztet és [...] színésze eljegyezte Pap Elzát Pap Sándor jbirósági irodatiszt leányát Erdődön Pap [...] nagy érdeklődésre való tekintettel Gaibl Sándor p prelátus apátkanonok Pozsony Káptalan [...]
144. 1914-07-01 / 26. szám
[...] sárospataki Balogh Szilárd tokaji Rajkovich Sándor hajókereszturi Szabó Iguácz nagylétai Papp [...] a Hagarák és Bálint Braunstein Sándorok üzelmeiről csa­lásairól amellyekkel családokat tettek [...] Hagara Endrét mint ifj Bálint Sándort a büntető novella 50 ába [...] Sterk János Szemerédi Béla Szembrátovits Szaniszló Szurdukán Traján Tima Lipót Négy [...]
145. 1914-07-08 / 27. szám
[...] adományozásu plé­bániai javadalmat pedig Knauer Sándor má ramosszigeti segédlelkésszel töltötte be [...] Felsőbányára Csont Ignácz Tiszauj akról Szaniszlóra Gyulai Mihály Kál mándról Tiszaujlakra [...]