57 találat (0,297 másodperc)

Találatok

1. Név- és tárgymutató (840. oldal)
[...] 463 495 498 585 Tolnay Sándor 141 skv 162 skv 171 [...] 772 Torday Ferenc 776 Töltényi Szaniszló bécsi professor 474 475 t [...]
2. II. Pathologia (26. oldal)
[...] Buda­pest 1884 Tóth felső szopori Sándor Disser­tatio inaug med de cyanosi Budae 1833 Töltényi Szaniszló De principiis pathologiae generalis libri [...]
3. Index auctorum (249. oldal)
[...] 104 Tollius Jakab 48 Tolnay Sándor 75 187 193 194 Tomanek [...] Pápai Mihály 209 felső szopori Sándor 26 Tóthfalusi Károly 104 Tóthfalusy Gyula 176 Miklós 209 Töltényi Szaniszló 26 104 115 209 Töpler [...]
4. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (233. oldal)
[...] Károly Aszaló Borsod m Dimits Sándor Újvidék Bács m Rovensky Pál [...] József Bártfa Sáros m Töltényi Szaniszló Veszprém u a m Téja [...] Új Becse Bács m Csurgovics Sándor Új Kemencze Ung m Toperczer [...] Pál Nándor Nógrád m Cseresnyés Sándor Enczenstein Szabolcs m Jankovich Antal [...]
5. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (242. oldal)
[...] Mór Hundszdorf Szepes m Lumniczer Sándor Kapuvár Sopron m Markusovszky Lajos Csorba Liptó m Korbuly Sándor Deés Erdély Köpf János Kis [...] u a m Miller József Szaniszló Szatmár m Dusák Jakab Trisch [...]
6. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (253. oldal)
[...] Gábor Veszprém u a m Szaniszló Albert Diószeg Bihar m Neupauer [...] Szigety Zsigmond Röd Erdély Eisenmayer Sándor Kassa Abaúj m Ujfalusy József [...] Lázár Apaj Nyitra m Kamenitzky Sándor Igló Szepes m Pauer Albert [...] Kubin Árva m Szik szay Sándor Balatonfö Kajár Veszprém m Stadler [...]
7. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (280. oldal)
[...] Sátoralja Ujhely Zemplén m Kakucsy Sándor Szamos Ujvár Szolnok Doboka m [...] Petri Szabolcs m Láng György Szaniszló Szatmár m Gerich Gyula Székely [...] Károly Rimaszombat Gömör m Faragó Sándor Vadkert Pest m Rozs István [...] Oláh Homrog Bihar m Pflug Sándor Hódmezö Vásárhely Csongrád m Összesen [...]
9. Magyar orvostörténeti adattár (1000-1700) (322. oldal)
[...] több helyéből többek közt Kendi Sándor és Kovacsóczi Farkas erdélyi kancel­lárnak [...] orvos doktor írja gr Thurzó Szaniszlónak hogy most Apponyi úrnál tartózkodik [...]
10. Magyar orvostörténeti adattár (1000-1700) (437. oldal)
[...] naplóját Szabó Károly és Szilágyi Sándor adta ki a Történeti emlékek [...] Érkeztem és barátságot vetet­tem N Szaniszló urammal Lugdunumban 6 Maji kezdé [...]
11. III. Rész • II. Fejezet. Előkészítő bizottság működése (8. oldal)
[...] Mór Gelléri Szabó János Szcerbovszky Szaniszló dr Brüll Ignácz dr Borbély [...] dr Löw Sámuel dr Fränkel Sándor budahegyi Pauer Leó dr Kresz [...]
12. III. Rész • III. Fejezet. Alakulás (13. oldal)
[...] Dr Fodor József Dr Fránkel Sándor Fuchs Gusztáv Fuchs Lajos Gerlóczy [...] Károly Dr Korányi Frigyes Korányi Sándor Dr Kovács József Dr Kresz [...] István Gróf Széchényi Béla Szcerbovszky Szaniszló Dr Szénásy Sándor 45 Dr Sztroiny Sándor Dr Tatay Adolf Gróf Tisza [...]
13. Mellékletek (302. oldal)
[...] főkapitány Schweiger Márton 40 Sélley Sándor min tan Stiller Mór dr Strihó Gyula Szcerbovszky Szaniszló Széchenyi Béla gr v b [...] t Szontagh Abrahám dr Sztroiny Sándor dr Vavrik Antal Weisz Berthold [...]
14. Mellékletek (334. oldal)
[...] S Arthur Ringer Jakab Ribáry Sándor Rotl Józaef Robitsek Henrik Robitsek [...] H Rózsavölgyi és Társa Róheim Sándor Rötzer Ferencz Rónay Elek Rothauser [...] és Mór Sárkány Dezső Scerbovszky Szaniszló Sauczek Jakab Seenger Béla Senger [...] Schmidt Titus Schmidt Albin Schmidt Sándor Schmidt Hermina Schmidl Ignácz Schmetzer [...]
15. Névmutató (644. oldal)
[...] Károly 571 603 631 Westphal Sándor 572 603 Weszprémi 29 37 [...] 446 449 Wollaston 623 Wosinski Szaniszló 405 Wöhler 496 627 Wren [...] 99 Young 623 624 Zaleski Szaniszló 553 Zamoyski János 328 Zander [...]
16. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1862-63 (Buda, 1863) (3_22. oldal)
[...] 60 Szöllösy Gyula 4 59 Szaniszló Vilmos 7 62 Szönyey Kálmán [...] 62 Táby Elek 62 Szendrői Sándor jog 59 Takáts Lipót 77 [...]
17. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1864-65 (Buda, 1864) (4_26. oldal)
[...] jog­ 61 i ii Szabó Sándor j g­ 7 i ii [...] János 7 60 i ii Szaniszló Albert orv 64 i ii SzmoligovitsGyula eperjesi 61 i ii Szaniszló Vilmos jog­ 62 i ii [...] 7 62 i ii Szóhl Sándor pécsi pap 63 i ii [...]
18. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1865-66 (Buda, 1866) (5_27. oldal)
[...] orv 63 1 11 Spitzer Sándor 7 7 I Szabó Sándor jog­ 7 L 11 Sréter [...] jog­ 62 I 11 Szabó Sándor 7 65 L 11 Stadler [...] János 7 64 i ii Szaniszló Albert orv 7 1 11 [...] Lipót 7 63 i ii Szaniszló Vilmos jog 62 1 11 [...]
19. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1866-67 (Buda, 1867) (6_29. oldal)
[...] Szabó Mihály Szabó Sámuel Szabó Sándor Szabóky Károly Szadeczky László Szájbely [...] József Szalay Pál Szalay Péter Szaniszló Albert Szánthó Gyula Szanthó Károly [...] Károly Székely Lajos j Székely Sándor Szekrényesy Béla Szele János Széles [...] Bertalan Szigeti Gyula János Szikszay Sándor Szilady Mór Szilágyi Ferencz Szilágyi [...]
20. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1868-69 (Buda, 1869) (7_31. oldal)
[...] Pál Szalbek Antal Szamec Ignácz Szaniszló Albert Szánthó Károly Szaplonczay Gyula [...] Szigethy György Szigethy Gyula Szigethy Sándor Szigethy Zsigmond Szigeti Gyula Sziklay Ede Szikszay Sándor Szilágyi Lajos Szilágyi Ferencz Szilágyi Kálmán Szilassy Aladár Szinger Sándor Szivák Imre Szixty Rezső Szlávik [...]