9 találat (0,275 másodperc)

Találatok

1. 1905-09-08 / 37. szám
[...] a jövőt illeti az a kérése hogy az aggkorral járó esetleges [...] legfeledhetetlenebb lelkésze Schneller Lajos Schneller István kolozsvári egyet tanár nagyatyja szintén [...]
2. 1905-10-13 / 42. szám
[...] több egyházközség nem alakulhat Xoszkó István rákoskeresztúri lelkész pártolja Rákos­liget kérelmét [...] A közgyűlés szavazás útján Rákosliget kérése mellett döntött ellene csupán a [...]
3. 1911-09-23 / 38. szám
[...] Uj szám­vevőül pedig Dr Pőze István lett tnegvála ztva Mind a [...] alkalmas módon domborítsák ki tandij­megváltás kérése esetén Hosszabb vitát provokált a [...]
4. 1912-07-20 / 29. szám
[...] közgyűlés összehívására elegendő 30 tag kérése Az esperességi egyesületi gyűlések alkalmából [...] dr Kobilicz Elek és Kardos István Az egyes bizottságok jelentéseinek meghallgatása [...]
5. 1912-11-09 / 45. szám
[...] szabad kezet kért S imé kérésé meghallgatva nem lett s a [...] vá­lasztotta meg egyhangúlag Dr Győry István pedig tiszteletbeli egyetemes főjegyző lett [...]
6. 1913-07-26 / 30. szám
[...] hogy Händl Vilmos 30 Ivánka István 27 Farbaky István 21 Krupec István 17 lettek zsi­nati képviselők A [...] egyezség revideálandó Az állami adóalap kérése dolgában egy óráig tat tó [...] I A szerkesztésén felelős NOSZKŰ ISTVÁN laptulajdonos Pályázatok és hirdetések Pályázat [...]
7. 1913-08-30 / 35. szám
[...] képviseletében Ziermann Lajos és Pőttschacher István lelkészek választattak be A népiskolai [...] tánitóra ruháztassék elutasítja a Noszkó István által tervezett Luther nyomda ra [...] ügyében elfogadtatott A tanitók azon kérése hogy az egyházkormány­zat minden fokozatán [...] József a néptanítók sorából Sass István küldettek ki Bélák István veszprémi esp felügyelő a felsőbb [...]
8. 1916-07-08 / 28. szám
[...] 24 én meghalt hogy Bálint István beezkói lelkész és alesperes a [...] ható­ságok erkölcsi és anyagi támogatásának kérése és reménylése mellett julius 1 [...]
9. 1917-12-08 / 49. szám
[...] ára 2 K tartalma Smid István Hangok a múlt­ból a jelennek [...] Egyesület és a Kereszlyén Diákegyesület ké­rése lelkészeink és gyülekezeteinkhtz A két [...]