10 találat

Találatok

1. Komjáti Zoltán: Adalékok Gróf Koháry István (1649-1731) Heves vármegyei birtokviszonyaihoz (127. oldal)
[...] város szolgálatába állított hóhért Koháry István fundusára utalta be szállásra tudniillik [...] kegyelmed Méltóságos Generális Gróf Koháry István uram őnagy­sága Gyöngyösön levő fundusára [...] főúr szinte parancsnak is beillő kérése március 18 án került a megyegyűlés színe elé 66 Koháry Istvánnak egy alkalommal a birtokait megpróbálták [...]
2. Szecskó Károly: Az első egri zsidó polgár: Schwarcz István (511. oldal)
[...] földesurainak bizonyságleveleit is Minekutánna Schwanz István Sályi születésű izraelita e helyen [...] szorgalmatos hasznos és jóviselésű kereskedőt kérése és kívánsága szerént önnön tapasztalásomból [...] hogy ezen bizonyságlevelemet mu­tató Schwanz István becsületes izraelita sályi rész jószágomban [...] el 6 Székely Endre Schwartz Istvánra vonatkozó iratmásolatai Fia Székely Gábor [...]
3. Szécsényi Orsolya - Földi Viktória: KuL-Túra Élmény Egerben (454. oldal)
[...] kommunikációs eszköz megteremtése a Dobó István Vármúzeum terveiben szerepel A távolról [...] A gyermekek véleményének ki nem kérése az alábbi okra vezethető vissza [...]
4. Sugár István: Az egri bulyavászon (223. oldal)
[...] A város vezetői az asszonyok kérése mellett döntött ami felpaprikázta a [...] Hungaricum Posonii et Cibinii SUGÁR ISTVÁN 1980 A mohamedán vallásról katolikusra [...]
5. Szecskó Károly: A mezőgazdaság szocialista átszervezése az egri járásban III. rész (123. oldal)
[...] a mintaalapszabály elfogadása a földrendezés kérése vezető­ségválasztás ellenőrző és értékelő bizottság [...] az 1959 évi munkáról Dobos István felszólalása Orosz Lajos vissza­emlékezése Eger [...]
6. Bakó Ferenc: Népi építkezés Eger környékén a XVIII. század derekán (270. oldal)
[...] közül kiválasztható négy új gazda kérése amelyek alkalmasak arra hogy belőlük [...] A négy új gazda Anga István 49 sz Nóvák János 55 [...]
7. Bakó Ferenc: Andornak. Adatok az Egri-völgy betelepülésének történetéhez (464. oldal)
[...] Andor felkereste püspököt aki megjutalmazta kérése szerint egy malmot adott neki [...] Nándor 1890 II 1 SUGÁR István 1984 220 18 NAGY Iván [...]
8. Dancza János: Visszaemlékezés az egri városi múzeumra (227. oldal)
[...] anyag egy részét akiknek a kérése elől nem lehetett kitérni Ilyen [...] 1975 október 12 számában Pécsi István Diákok a Bolyki bástyán с [...]
9. Bakó Ferenc: Népi építkezés Eger környékén a XVIII. század derekán (261. oldal)
[...] a harmadik új telepes Olá István építette A horgasok számából az [...] épületek Bozó Jakab új lakos kérése kivétel csak mert az igényelt [...]
10. B. Gál Edit: Adatok a gyöngyösi Orczy-kastély építés- és birtoklástörténetéhez (135. oldal)
[...] neves személyek emléktárgyait tartalmazta Guba kérése sajnos nem talált meghallgatásra így [...] Molnár József kéziratára valamint Bakó Istvánra és Rigó András közlésére hivatkozik [...]