27 találat (0,240 másodperc)

Találatok

1. III. Családtörténeti tanulmányok • Lakatos Sarolta: A Nagykállói Kállayak a 16. század második felében és a 17. században (306. oldal)
[...] életében elindította a pere­ket a Vitéz leányág a Vitéz birtokok megszerzéséért így pl az [...] Klára 1589 13 vagy Bánffy Sándorné szül Kiskállai Anna Vitéz János leánya és az ő [...] de Nagy Mihály 1590 ben Vitéz György ellen 14 a Vitéz vagyonból őket illető leánynegyedért amelyet [...]
2. Függelék (214. oldal)
[...] Nikodémusz Janka dr Somos Andrásné Vitéz Kosa Károly GYÉMÁNTDIPLOMÁSOK 1943 BAN [...] VÉGEZTEK Adler Gabriella dr Török Sándorné Almási Andor B Papp Teréz [...] Csanda Elek Csernai Anna Fenyvesi Sándorné Donkó Margit Kovács Imréné Dörömbözi [...] Jánosné Égető Emese Szilágyi Kálmánná Farkas Irén Bene Károlyné Farsang Ilona [...]
3. Név- és tárgymutató (283. oldal)
[...] erdőőri illetményföld 124 Faragó Sándor vitéz 151 erdőtiszti illetményföld Nagycsere 195 [...] 56 Érmellék utca 130 248 Farkas Elemér 125 Érmihályfalvára vezető vasút 140 Farkas József 174 erőmű 67 Farkas Józsefbe Grósz Róza 212 erősluki [...] T 50 Fazekas Eszter Tolvaj Sándorné 187 faipartelep 46 54 Fazekas [...]
4. HELYTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK • Dr. Bárdos István: A kulturális rendezvények szerepe Esztergom idegenforgalmában (1925-1945) (138. oldal)
[...] Lajos alelnök Csákvári Mihály titkár Farkas Dezső Kereskedelmi szakosztály elnök Schrank [...] Háziipari szakosztály elnök dr Katona Sándorné alelnök vitéz Matus Gyuláné titkár Katona Andor [...] bizottság elnök Homor Kálmán alelnök vitéz Dudás László Szállás és közlekedési [...] a bélyeggyűjtő csoportot dr Katona Sándorné az ex libris csoportot Holló [...]
5. SZEMÉLYZETI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY Z 53 (91. oldal)
[...] Dér József Doupona Dobos József vitéz ifj 70 doboz Dobossy Imre [...] Ferenc Faragó Tibor 80 doboz Farkas Andor Farkas Ferenc 81 doboz Farkas János Farkas László 82 doboz Farkas Márton Faubel Gusztáv 83 doboz [...] 86 doboz Fekete Miklós Fenyő Sándorné 87 doboz Fenyő Tibor Ferter [...]
6. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (549. oldal)
[...] Dezső u 42 Özv Tihanyi Sándorné Anna utca 18 Tihanyvári Ferenc [...] u 50 Till István fodrászmester Vitéz utca 2 Till Istvánné fodrászmester [...] 16 2 Tokaji Sándor kereskedő Farkas István u 13 Tokos János [...] u 3 Toldy Béla molnár Vitéz u 18 Toldy Géza keresk [...]
7. (114. oldal)
[...] dohányjövedéki tiszt Nylkos János altiszt Farkas Ilona Jakab Sándor Fazekas János [...] Róbert szakaszmérnök Juhász László ellenőr Farkas Ágoston Írnok Kodolányl István Írnok [...] Kiss János Hangya üzlet­vezető Turóci Sándorné tejcsarnok kezelő Szerencsi Bálint futura [...] Molnár Sándor Rédai János mezőőrök vitéz Nagy Pál Kovács Sándor utőrök [...]
8. BIBLIOGRÁFIA • Heves megye történeti irodalma • 1973. (Válogatott bibliográfia.) (Összeállította: Iványi Sándor.) • 109 (123. oldal)
[...] 205 Bárányi Imre 230 Bárdos Sándorné 262 Barkóczy Ferenc 70 86 [...] 103 Csóka János 287 Csokonai Vitéz Mihály 176 Dávid Gyula 195 [...] Tibor 51 Faludi Sándor 10 Farkas András 197 295 Farkas Andrásné 121 Farkas Márton 57 Fehér Géza if [...]
9. Betegségi biztosító intézetek (255. oldal)
[...] Bácsbokod Bezerédy József dr Csávoj vitéz Turay Már­ton dr Csátalja Laczkó [...] Somogyi Zoltán dr osztályvezető dr Farkas Sándorné szül Ivoródy Mária dr alorvos [...] Imre Gábor dr osztályvezető Gyermekgyógyászai vitéz Szily Tibor dr osztályvezető Vegyi [...] Pocsaj Holdházy Nándor dr Gáborján vitéz Lázár János dr Kismarja Fajzi [...]
10. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (492. oldal)
[...] Kos­suth L u 11 Miklóssy Sándorné Katalin u 26 Miklósits István [...] u 65 Milkovics György hentes Farkas István u 1 Miller Mária [...] vincellér Arany hegy u 6 vitéz Miltényi Ferenc ezredes Marosvásárhely u [...] Csillag­utca 5 Misángyi Ignác kőműves Farkas István u 3 Misángyi István [...]
11. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (175. oldal)
[...] gr Benyovszky M u 35 Vitéz Gálosi Béla Pécsváradi ou 65 [...] 25 96 25 97 Deckmann Sándorné Kossuth Lajos utca 24 Dörr [...] Ébert János Szigeti ou 99 Farkas János Petrezselyem­utca 38 Farkas Vince Mihály Mohácsi ou 33 [...]
12. Név- és tárgymutató (314. oldal)
Szabó Julianna özv Balázs Sándorné 126 Szántó Magda Lindner Leóné [...] Szarvas utca 248 Szabó Mária Farkas Lászlóné 47 szarvasmarha teleltető hely [...] János 137 Szabó Mária Nagy Sándorné 57 58 210 Szásztelek cifra [...] Szikszai Gáborné 128 Szabó Zsuzsanna vitéz Nemes Lászlóné 49 szatmári országút [...]
13. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (525. oldal)
[...] János ellenőr Kisdaindol 16 szám vitéz Simon József tiszthelyettes Szent Vince [...] út 14 Simon Lajos ellenőr Farkas Ist ván u 10 Simon [...] őrmester Ferencz József út 10 vitéz Simon Oszkár müsz tisztv Ujhegyi [...] Petrezse lyem u 44 Simon Sándorné nyugd Zsolnay Vilmos u 30 [...]
15. (632. oldal)
[...] Somogy m 43 204 206 Vitéz János Kiskállai leánya Anna Nagymihályi Bánfy Sándorné 1549 153 János egri vitéz 1563 200 Vitkai Paizsos Máté [...] biztos 1552 166 Weselényi Wysilien Farkas 1563 200 Wradiensis campus 143 [...]
16. (618. oldal)
[...] 1517 64 Istenmezey János egri vitéz 1563 200 István ispán 1591 [...] 146 Kállay Anna Nagymihályi Bánfy Sán­dorné 1549 153 Bonaventura I 549 [...] 1550 155 Kamuthy Balázs egri vitéz 1563 200 Kanczellárok Verbőczy István [...] An­tal 1573 235 Erdélyben Kova­csóczy Farkas 1579 1589 246 264 274 [...]
17. (151. oldal)
[...] Kaszárnya u 18 Imre kocsimester Vitéz u 7 Imre máv váltókezelő [...] Mihály u 12 Mátyásné zsibárus Farkas István u 10 Pál kereskedő [...] Sándor szűcs Garai u 24 Sándorné kereskedő Irgalmasok u 28 Vilmos [...] u 6 János Szalai nyugdijas Vitéz u 20 Józsefné özv pénzkezelő [...]
18. Személynévmutató (412. oldal)
[...] Botkai Imre 74 76 Bölöni Farkas Sándor 189 Brassai Sámuel 316 [...] Erzsébet 193 Csapó Mária Vachott Sándorné Csapodi Csaba 20 380 Császár [...] 352 Csizmadia György 237 Csokonai Vitéz Mihály 34 162 173 207 [...]
19. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (566. oldal)
[...] Jenő százados Buzássy Ábel u vitéz Zitás Bertalan alezredes tanár Hadapród [...] Hal tér 1 özv Zoltánné Farkas Lenke tanár Dischka Gy u [...] főpincér Felsőhavi utca 10 Zöld Sándorné varrónő Attila utca 12 Züsbach [...]
20. (140. oldal)
[...] orsz 155 János máv alk Farkas István u 13 József vili [...] 3 46 Pehr Nándor tisztviselő Vitéz u 6 Peics Sándorné szülésznő Siklósi u 4 Peitler [...] u 8 Csányi Gyula vendéglős Vitéz u 38 János máv fékező [...]

 

  • 1
  • 2