Gerhard Péter - Koltai Gábor: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei I. 1957. június 8. - 1962. október 22. - Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció 13. Levéltári segédletek 6. (Budapest, 2010)

Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottság ülései

XXXV. La.4. Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottság ülései Szabó Mihályné (Gróf Júlia), Deáki Imre, Tóth Károlyné (Winger Eszter), Vitéz Hedvig, dr. Farkas György, Kelemen Győző, Szűcs Sándor. e. Javaslat a párttagok, illetve funkcionáriusok ellenforradalom alatti magatartását tisztázó bizottság létrehozására. Ea.: Szabó Piroska. (Szerkesztett jkv. 27., előterjesztés 128.) f. Az APÓ javaslata lapok indítására a következő üzemekben: Landler Jenő Járműjavító Üzem, Közért, Orion Rádió és Villamossági Vállalat, Lőrinci Fonó, Április 4. Gépgyár. Ea.: Venéczi János. (Szerkesztett jkv. 27., előterjesztés 129.) 5. Tájékoztató a Nők IV. Világkongresszusával kapcsolatban. Ea.: Bodonyi Pálné. (Szerkesztett jkv. 28.) 1958. február 10. 18. őe. 100 o. Napirend előtt: Javaslat az MSZMP KB illetékes osztályvezetőjének meghívására a fontosabb napirendek tárgyalásakor. Ea.: Aczél György. (Szerkesztett jkv. 3.) 1. A PTO jelentése a határozatok végrehajtásának megszervezéséről és ellenőrzéséről a budapesti és kerületi PB-knél. Ea.: Méhes Lajos. (Szerkesztett jkv. 3-6., előterjesztés 14-23.) 2. A PIT) jelentése a vasutas pártszervezetek helyzetéről, különös tekintettel a kerületi PB-k és a Vasúti Csomóponti PB irányító munkájára. (Szerkesztett jkv. 7-9., előterjesztés 24-50., határozat 51-55.) 3. Különfélék. a. A KISZ BB javaslata a fiatal házasok lakáshoz juttatásával kapcsolatban. Ea.: ifj. Borbély Sándor. (Szerkesztett jkv. 10., előterjesztés 56-57.) b. Fegyelmi ügyek. Ea.: Szabó Piroska. (Szerkesztett jkv. 11., előterjesztés 58-74.) Szaller Ernő, Szabó Gáspár, Várkonyi György, Barna István, Garamvölgyi Magda, Bágyi György, Lévai Tibor, Mózner János, Kálmán János, Monostori István, dr. Salusinszky István, Ilámos Istvánná, Fényes Sándor, Gádor György, Kovács Antal, dr. Pongrácz Kálmán, Szili Géza. c. Személyi javaslatok. Ea.: Méhes Lajos. (Szerkesztett jkv. 12-13., előterjesztés 75-100.) Gábor Márton, Katona László, Kozák Tiborné (Velkei Erzsébet), Vigh lllésné (Prudics Erzsébet), Péli István, Felcsuti László, Vankó Gyula, Fröschl Gusztáv, Mátyás Lajos, dr. Lengyel Sándor, Keszely Pálné, dr. Németh József, dr. Balló Jakab, dr. Mravik Pál, dr. Aradi István, dr. Dicker Jenő, dr. Avar Jenő, dr. Merza Tibor, Frank Ernőné, Turcsák János, Pavelán István, dr. Lukács Sándorné, Erdélyi István, dr. Vámos Györgyné, Papp Sándor, Tánczi István. 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom