Archívum - A Heves Megyei Levéltár közleményei 3. (Eger, 1974)

BIBLIOGRÁFIA - Heves megye történeti irodalma • 1973. (Válogatott bibliográfia.) (Összeállította: Iványi Sándor.) • 109

Egerről. = Nú máj. 22. — Voit Pál: Ismét az Eger város műemlékei cí­mű kiadványról. = Nú máj. 30. — Hevesy Sándor: Az „Üj könyvek Egerről" egy kimaradt szerzője ÍVoit Pál]. ?= Nú jún. 9. 303. VARGA László: Heves megye sporttörténete. 1. köt. Eger, 1972. Ism. == Nú ápr. 12. 304. VERESS Dániel: A rodostói csillagnéző. Kalauz Mikes [Kelemen] Leveleskönyvéhez. Kolozsvár, 1972, Dacia. Ism. Pásztor Emil: Kalauz Mikes Adorján deák 80 Antall József 235 Bajza József 285 Bakó Ferenc 17, 31, 293 Bakos József 32, 174—177, 251, 253. 255, 256, 270, 272, 278. 279. 294 Balassi Bálint 179. Balázs Péter 126 Balogh Béláné 119 Balogh Béni 205 Bárányi Imre 230 Bárdos. Sándorné 262 Barkóczy Ferenc 70, 86, 87 Bauer 46 Becsei Bernát 66 Bedé Piroska, Havasné 283 Benda Kálmán 58 Bene Anna 180 Benedek Miklós 209 Berend T. Iván 52 Bernecker Mátyás 85 Bertoli, Bruno 90 Berze Nagy János 14 Berze Nagy János, if j. 14 Birkbeck. Miss A. M. 61 Bitskey István 70, 86, 125, 179, 204 Blaskó János 147 Bocsi László 234 Bógyi Kálmán 124 Bolyki István 249 Boros Zoltán 223 Bottlik Mihály 36 Bródy Sándor 187, 188 Bugát Pál 225 Bures, J. 305 Oasagrande, Marco 145 Chikán Zoltánné 112 Kelemen törökországi Levelesköny­véhez. = HSz 4. sz. 24—26. — Im­reh István: Mikes Kelemenhez ve­zérlő kalauz. = Utunk [Kolozsvár] 10. sz. 4. — Nagy Pál =s Igaz Szó [Marosvásárhely] 5. sz, 743—745. — Szávai Géza: A mű élni akar! = A Hét [Bukarest] 11. sz. 4. — Tamás Gáspár Miklós = Utunk [Kolozs­vár] 9. sz. 4. 305. VOIT Pál: Der Barock in Un­garn. Bp. 1971, Corvina — Magyar Helikon. Ism. Bures. J. = Acta Históriáé Ar­tium fasc. 3—4. 337—342. ül. T A T Ó Csehov, Anton Pavlovics 213 Csicsay József 121 Csiky Sándor Csillag László 103 Csóka János 287 Csokonai Vitéz Mihály 176 Dávid Gyula 195 Deák Rózsi 261, 262 De Lardi, Taddeo 178 Dénes Zsófia 188 Dési József 2 Dobó Anna 78 Dobó István 74—77, 80 Dobos Imre 237 Dürer, Albrecht 131 Ebergényi Tibor 83 Ebergényi Tiborné 134 Egergenyi Tibor (lásd: Ebergényi Tibor) Egres Jenő 235 Endrész Sándor 89, 268 Erényi Tibor 51 Faludi Sándor 10 Farkas András 197, 295 Farkas Andrásné 121 Farkas Márton 57 Fehér Géza, if j. 143 Fehértói Katalin 23 Fekete Péter 174, 294 Fél Edit 246, 296, 297 Fleischmann Rudolf 271 Fodor László 158 Fogarassy Miklós 299 Fried István 183 Frisnyák Sándor 108, 109 Fülöp Lajos 228 Fülöp László 206 N É V M U A számok a megfelelő tételekre utalnak. 123

Next

/
Oldalképek
Tartalom