„Közhírré tétetik”. Dobolási könyv 1944-45 - Levéltári Füzetek 7. (Szolnok, 1985)

- 114 ­Az Ab ádáza lók on megalakult igazoló bizottság értesiti a 1 okossá­got, hogy június 4-én, hétfőn reggel 9 órakor az alanti köztiszt­viselők és közalkalmazottak Igazolási eljárása lesz megtartva a tlszaroffi községháza tanácstermében: Nóvák Gyula dohányjövedéki tiszt, Nylkos János altiszt, Farkas Ilona, Jakab Sándor, Fazekas János Irodai alkalmazottak, F.Nagy Gyula irodaszolga, id.Szálai Sámuel, Papp Gyula, Varró Sándor, Fazekas Miklós, Székely Kálmán, ifj. Szálai Sámuel, Papp Zsigmond, UJ Mihály, Rigó Miklós raktár­őrök, Rókasi Gyula igazgató főmérnök, Dömötör Antal főmérnök, Ivota Róbert szakaszmérnök, Juhász László ellenőr, Farkas Ágoston Írnok, Kodolányl István Írnok, Radványi Gyula irnok, Körmendi Sán­dor mllszaki tiszt, Kerecsendi György vizmester jelölt, Csepreghy Mária díjnok, Karkovány Margit dijnok,Földi János gépész, Papp Miklós hivatalszolga, id. Kolozsi Sándor, Péter János, Kovács András gátőrök, Jobbágy, Kázmér dijnok, Wizer József vizmester, Maródi Gyula vizmester, Győri Gergely községi pénztárnok, Szabó Sándor közgyám, Szakács András főjegyző, Vajda Gyula megbízott vezetőjegyző, Pazsa Gyula irnok, Szabó Imre dijnok, Bozóki Mária dijnok, Petrányi Tibor dijnok, Szőke Sándor kézbesítő, Smányi György kézbesítő, Kis István kisbiró, Varga József kisbíró, Nylkos Zsigmond utkaparó, dr. Lengyel Béla községi orvos, Szekretár La­josné bába, Szelei Balázsné bába, Bátori Mária tanítónő, Barabás Béláné tanítónő, Kovács Gyula tanitó, Kopasz Margit tanítónő, Heine Borbála óvónő, Dr.Lengyel Béláné védőnő, Németh Ida postamester, Nyikos Róza .helyettes postamester, Finta Ilona postakiadó, Nyikos Erzsébet postakiadó, Visnyei Mihály levélkézbesitő, Munka József posta fuvaros, Szilágyi Ferenc pénzügyőr, Kiss János Hangya üzlet­vezető, Turóci Sándorné tejcsarnok kezelő, Szerencsi Bálint futura bizományos, ifj. Papp Bálint Nosztra raktárnok, Nánási Pál villany­szerelő, Tóth József utőr, Molnár Márton utőr, Smányi János, Kenifel István, Marjai József, Varga Ferenc, Varga István, Juhász Miklós, Molnár Sándor, Rédai János mezőőrök, vitéz Nagy Pál, Kovács Sándor utőrök, Rédai József Hangya igazgatósági tag, Győri Miklós dijnok. 1945. V.26.

Next

/
Oldalképek
Tartalom