Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára harmadik kötet (Budapest, 1885)

Ingóságok : 50. 123. 136. 168. 175. 178. 196. 213. 214. 215. 218. 248. 254. 289. 320. íren b. 29. Irinyi András, Szatmár megye jegy­zője : 1596. 317., — Ferencz : 1563— 1567. 202. 218., — György szatmári alispán: 1596. 317., — István, és fia László : 1501. 29. Ispán Benedek (Tóthteleki) : 1517. 64., — Bereczk : 1522. 81., — Demeter (Földesi) : 1517. 64. Istenmezey János egri vitéz: 1563. 200. István ispán : 1591. 288., neje Prépost­váry Anna : 1593. 304. István moldvai vajda, és fia Bogdán vajda : 1502. 32. Istvánfy Miklós (Kisasszonyfalvi): 1578— 15S9. 240. 272. Iváncsi Mátyás: 1566.213. Ivanko moldvai bojár: 1502. 32. Ivaskofalva (máskép Újdomb) b. Szat­már m. 292. Izabella királyné: 1542—1557. 142. 160. 174. 178. 179. 180. 181. 183. Izsák (Isaak) b. 200. Izsáka (Isaaka) b. Bihar m. 117. Izsákav Osváld, Simon fia : 1523—1536. 83- "7­Jakabfy Márton : 1561. 194. Jakcsy Boldizsár : 1580. 248. Jákó b. Szabolcs m. 272. Jákó Benedek és János (Hodosiak) : 1500—1501. 27. 29., — Ferencz (Ho­dosi) : 1512—1517. 49. 63. 64., — János leányai: Orsolya és Katalin: 1512. 49. Jakochy György : 1566. 213. Jákó-Varsány b. Bihar m. 128. János király (Zápolyai) : 1527—1540. 91. 93. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. in. 113. 116. 117. 118. 119. 121. 124. 127. 128. 129. 133., fia János Zsigmond (II. János király) : 1557—1570. 178. 183. 191. 193. 195. 211. 227. János deák : 1566. 213. János ispán : 1552. 165. János leleszi prépost : 1541—1542. 137. 141., — veszprémi püspök : 1497. 16. Jánosi b. Szatmár m. 187. 200. 225. 292. Jánospál Pál kir. ember : 1563. 200. Jánosy Anna, Csányi Mártonné : 1590. 282., — Eufrosina, Velez Gáspárné : 1590. 282. Jármi b. Szatmár m. 151. Jászapáti Horváth János: 1583. 255. Jászberény város: 261. J aszói convent : 321. Jászok ispánja : Hobordanczky Kristóf 1564. 205. Jászok sanyargatása: 1541. 137. Jobbágyok adózása : 292. Joó (máskép Feyertag) György : 1578. 244., — János: 1582. 252.,— Zsigmond szatmári szolgabíró : 1596. 317. Juhász Gáspár ilmeri jobbágy : 1528.100. Juhos István : 1561. 196. Kaba b. Szabolcs m. 289. Kachyk b. Abaúj m. 86. Kajár b. 113. Kajmat b. Tolna m. 43. 204. 206. Kak b. Zemplén m. 289. Kakath b. Heves és Pest m. 81. 96. 243. Kaki Babuthy András procurator : 1536. 118., — András: 1540. 130. Kákonyi Péter (Karászi) procurator : 1548. 146. Kállay Anna, Nagymihályi Bánfy Sán­dorné: 1549. 153., — Bonaventura : I 549- I 53> — Lőkös János : 1523. 82. Kalló vár : 297. 302. 315. Kálmáncsehi László váradi prépost : I5I3- 54­Kálmánd b. Szatmár m. 23. 62. 131. Kalmár János fényi bíró : 1501. 29. Kálnik (Kalnyg) b. Ung m. 184. Kalocsai érsek : Frangepán Gergely 1511. 45., — érsekség üres 1563. 203. Kamara-ispánok : Zalkái László 1510. 44., Perenyi Gábor 1513. 54. Kamara-ispán szőllő : 292. Kamonyás István (Zsarolyáni): 1550.155. Kamuthy Balázs egri vitéz: 1563. 200. Kanczellárok : Verbőczy István 1527— 1540. 93. 124. 133., Oláh Miklós 1552—1563. 164. 203., Verancsics An­tal 1573. 235., — Erdélyben : Kova­csóczy Farkas 1579—1589. 246. 264. 274. Kanizsa vár Zala m. 85. Kanizsay András : 1566. 215., — László Vas m. főisp. és fia Ferencz : 1524. 85., — László budai háza: 85. Kántor-J ánosi b. Szatmár m. 272. Kántor Lőrincz : 1501. 29., — Mihály majtényi tiszttartó : 1517. 62., — Pé­ter bátori polgár : 1495. 9. Kany b. Abaúj m. 86. Kany Balázs károlyi polgár : 1498. 19. Kányaháza b. Szatmár m. 292. Kaplyon (Kaplyan, Kopyan, Kapplan) b. Szatmár m. 5. 23. 29. 31. 46. 54. 73. 74. 80. 122. 131. 132. 168. 186. 277. 308., —i jobbágyok: 156. Kapnikbánya b. 174. Kapócs-Apáti b. Szabolcs m. 285. Kapoczka b. Ung m. 184. Kápolna b. Tolna m. 43. 204. 206. Kápolnay Mihály (Gellénfalvi) : 1548. 146. Kapra Ferencz komáromi kapitány : 216. Kapu vár Sopron m. 85. Kapy András : 1578. 240. Karácson Gáspár (Inárcsi), Pest me­gyei szolgabíró : 1522. 81. Karád b. Zemplén m. 195. Karancsi Gáborné : 1557. 178. ! Kárász b. Szabolcs m. 195.

Next

/
Oldalképek
Tartalom