39 találat (0,051 másodperc)

Találatok

1. 1960-08-12 / 33. szám
[...] a tanulni vágyók névsorát és kerese fel vele B Szabó Jánost [...] Baják Julianna Hunyadi Ferenc Orosz István Tarjányi Márta Kispál Erzsébet Patai [...] Weither DánieL Felelős kiadó Mezei István Szerkesztőség és kiadóhivatal Kiskunfélegyháza Szabadság [...]
2. 1957-12-08 / 48. szám
[...] sok szép játékot A szülők kérése hogy legalább azokat a kicsinyeket [...] beverte Kasza Andrásné ablakait Juhász István rendőr őrvezető felszólította hogy tartóz­kodjon [...] megállapították hogy enyhén ittas Juhász István rendőrőrvezető 8 napon belül gyógyuló [...] 3 án Alpáron ellopta Gyapjas Ist­ván kerekpárját A 700 F l [...]
3. 1969-06-27 / 26. szám
[...] Pál Felelős kiadó dr Mezei István Szerkesztőség és kiadóhivatal Kiskunfélegyháza Szabadság [...] újszülött neve helyesen Vértesi Nagy István Gulyás Erzsébet horgászok és pontosan [...] gyara­pítva jövedelmét Baloldali kép Héjjá Ist­ván főállattenyésztő Dóczi Lajos juhász Kovács [...] he­lyezzék át valamivel könnyebb munkára kérése süket fülek­re talált Kénytelen volt [...]
4. 1958-02-02 / 4. szám
[...] Irén Erzsébet Sárkány Irén Csuka István Mihalv Szatmári Agnes Ne tneth [...] Gál Já­nos Ladányi Katalin Ficsór István Kállai Borik Anna Megholtak Fekete [...] ebben is csők az a kérése hogy n áramszünetet az illetékesek [...] Tanács lapja Felelős kiadó Kiszely István Szerkeszti a szerkesztő bizottság Szerkesztőség [...]
5. 1967-11-24 / 47. szám
[...] Tóth Pál Feleié kiadó Mezei István Szerkesztőség és kladöhlvatal Kiskunfélegyháza Szabadság [...] felé Tóth Miklós A fiatalság kérése A fél ország a leszerelőké [...] Puskás Rozália Vass Rozália Farkas István József Ancsa Molnár Irén Mária [...] Boros Etelka házasságot kötöttek Gás­pár István Ancsa Molnár Rozá­lia Jusztina Béres [...]
6. 1957-03-03 / 9. szám
[...] vezetést letes dolgozónak az a kérése hogy Októberben arra lettünk figyel [...] Járásbíróság ítéletek A járásbíróság Pintér István kis­kunfélegyházi lakost könnyű testi sértés [...] Telefon 42 Felelős Tóth Miklós István Házosságot kötöttek Dr Boros Sándor [...] Kalocsai József 4 napos Tóth István 2 na os Ki s [...]
7. 1971-06-25 / 25. szám
[...] Rameisl Ferencné Baranya megyei Szabó Ist­ván Hajdú Bihar megyei dr Káldy [...] József Zala megyei és Tóth István budapesti képrtsélő szólalt fel Ez­után [...] lakásigénylő írás­ban értesítést kap bogy kérése teljesíthető e és megközelítőleg mennyi [...]
8. 1961-01-06 / 1. szám
[...] Bense Éva Bense Ilona Kovács István Gu­lyás Erzsébet Görőcs Imre Né­meth [...] György és Szabó Julianna Szepesi István és Koncz Veronika MEGHALTAK Tóth István 51 Pap Rozália 81 Gácsi [...] Weither Dániel Felelős kiadó Mezei István Szerkesztőség és kiadóhivatal Kiskunfélegyháza Szabadság [...] fóOOOOOóOOOOOOOOOOO A íiomháayi utca lakóinak kérése Napról napra olvashatjuk hogy városunk [...]
9. 1984-06-08 / 23. szám
[...] Kiskunfélegyháza Görög Mihály Bugac BÖncsők Istvánná Nagy Veronika Kiskunfélegyháza Szabó László Bugac Zsűigó István­ná Szakolczai Mária Kiskunfélegy­háza Kisdobosok és [...] alezredest a hon­védség képviselőjét Kovács Ist­vánt aki az országos pedagógus napi [...] A lakosság­hoz pedig az a kérése hogy adjon segítséget a jó [...]
10. 1964-01-17 / 3. szám
[...] helyez­te Hokkedlivel verte sógornőjét Faragó István Tiszaújfalu Al sódabasi dűlő 17 [...] sérülést szenvedett A verekedő Faragó István ellen az eljárás megindult Nem [...] Az első A kórház lakóinak ké­rése kapnák már meg a múlt [...] a Vasas birkózó gárdája Rádi Ist­ván országos bajnokságot nyert és tagja [...]
11. 1963-12-27 / 52. szám
[...] Weither DáiliCL Felelős kiadó Mezei István Szerkesztőség és kiadóhivatal Kiskunfélegyháza Szabadság [...] a különböző sportágakban Amint Mészáros István a sport­iskola szervezője elmondotta még [...] a különböző sportágakban mond­ja Mészáros István a sportisko­lára annál gyorsabban tudjuk [...] kor­mányzatunk Válaszolunk olvasóinknak Több olvasónk kérése hogy az éjjeli inspekciós orvosi [...]
12. 1972-05-05 / 18. szám
[...] művelődési központ igazgatója és Gulyás Ist­ván a műszaki osztály ve­zetője és [...] ott em­lékeztek meg névadójukról Egy kérése is van a bri­gádnak amit [...]
13. 1959-06-12 / 24. szám
[...] m WVWVWVWWWNWVWW VVWV A dohányárusok kérése Félegyházi specialitás a hir detöoszlopokból [...] demokráciának ennek a megvalósításáért Nagy István Eszik Imre Rőth Józsefné György [...] én Neveletlen kis­kacsa SZÜLETTEK Bicskei István K dár Katalin Balogh Eszter [...] János Korom Mihály Kővágó Rácz István Csajbók Petronella Hajnal Imre Csáki [...]
14. 1971-08-19 / 33. szám
[...] toronyóra láncostól Nos a félegyháziak ké­rése ennél jóval kevesebb Toronyórát szeretnének [...] Besze József Dobos János Tóth István de még sorolhat­nánk tovább azokat [...] Szabó Kriszti­na Siikár Gizella Nagy István József Kelemen Erzsébet Ta­kács Ivetta [...] Szabó Erzsébet Mária Szó lya István Lörincz Erzsébet Mária Farkas Tibor [...]
15. 1961-12-22 / 51. szám
[...] is hogy a város jogos kérése a felsőbb szerveknél is meghallgatásra [...] büntetést fize­tett Baromfioltás elmulasztá­sáért Nagy István III kér 144 szám alatti [...] Jeszenszki Zoltán Juhász Terézia Nagy István Hé gete Piroska Fazekas Mária [...] Weither DániaL Felelős kiadó Mezei István Szerkesztőség és kiadóhivatal uskunféiegyháza Szabadság [...]
16. 1960-11-11 / 46. szám
[...] Farkas Ilona Simon Éva Berta István Besze Mihály Berecz János Farkas [...] Béla és Bazsa Ilona Balázs Ist­ván és Rádi Ilona Dobos Ferenc és Kovács Mária Kovács István és Szabó Rozália Peregi József [...] a munkák befejezéshez kö­zelednek Régi kérése volt ez az erre­felé lakóknak [...]
17. 1984-06-01 / 22. szám
[...] A két körzeti orvos egybe­hangzó kérése a lakossághoz be­tegeik jelentkezzenek a [...] név­adó ünnepségre A csapat Szé­chenyi István nevét vette fel s ez [...] az új csa­patzászló melyet bankó István A 608 sz Ipari Szakmunkás [...] Hatvani Kiss Gyön­gyi és Pataki István A műsort Halkovics János a [...]
18. 1958-10-31 / 43. szám
[...] házi idadasa Felelős kiadó Kiszely István Szerkeszti a szerkesztő bizottság Szerkesztőség [...] 2 Telefon 1 43 Tajti Istvánul Illésházl u 10 Nemrégiben a [...] küzdő értelmiségieket Holló Lajost Móra Istvánt Móra Ferencet Ök a félegyházi [...] Kovács Ferenc Tóth Ilonával Csányl Ist­ván Varga Franciskával Romsics Árpád Kocsis [...]
19. 1963-03-29 / 13. szám
[...] Teljesült a petőfiszállási lakosság régi kérése Március második felében önálló körzeti [...] Weither Dánle lelős kiadó Mezei István szerkesztőség és kiadőhivatf Kiskunfélegyháza Szabadsás [...]
20. 1971-10-01 / 39. szám
[...] A termelőszövetkezet ve­zetőinek az a kérése hogy a traktorosok hasonló lel­kesedéssel [...] elleni gyengébb zereplés után Vereb István úgy döntött hogy átszervezi csapatát [...] Zsolt Csizmadia Éva Anna Fodor István Bar­na Etelka Veronika Seres An­namária [...] Hor­váth Pál 70 éves Szalai István­ná Nagy Julianna 55 éves Kis [...]

 

  • 1
  • 2