10 találat (0,185 másodperc)

Találatok

1. 1911-07-30 / 31. szám
[...] józan és szakértő vezetők egyre kerese tebbek lesznek Részletes tájékoztatót küld [...] 287 jul 19 Rusznák Mártonnak István 288 jul 22 Cseterás Demeternek [...]
2. 1904-06-05 / 23. szám
[...] szükséges felvilágosítások megadásáért a kamara kérése folytán a debreczeni ipartest nagyérd [...] havában házas­ságot kötöttek 1 Trost István János Ágoston szinér váraljai és [...] gyengeség 143 máj 31 Veisz István róm kath egyéves bányász gyermeke [...]
3. 1909-10-17 / 42. szám
[...] nagybányai kiállításra Köztünk volt Csók István is aki már a tél [...] jan 15 részt vett Csók István Faragó József Ferenczy Károly Glatz [...] Holtóssy Simon Horthy Béla Réti István és Thorma János Tehát tizenegy [...] évben külön megfolyamodott Hollósy külön kérése nélkül Láttuk hogy 1899 óta
4. 1903-01-18 / 3. szám
[...] nőknek lehetőleg egyszerűbb megjelenésre való kérése a papák hango­lása mamák szivének [...] főgyu násium physikai hallgatótermében Szabó István főgyimnásiumi tanár tart főlolvasást e [...] 5 K Kazamér János Nánássy István Zelinger Lajos Vigh László 4 K Galisz István Komzsik Alajos Steinfeld Béla 3 [...]
5. 1905-01-29 / 5. szám
[...] eddigi képviselő megválasztották gróf Károlyi István füg­getlenségit Mátészalkán volt képviselő Jékey [...] Kornizs Ernő Bálint Imre Bónizs István Sma regla János Petky Gyula [...] magát illetékesnek a város kö­zönségének kérése Felséges Urunkhoz lesz megfe­lelő alakban [...]
6. 1902-08-17 / 33. szám
[...] A Mátyás szobor gyűjtő bizottság kérése A Má­tyás szobor alapra gyűjtő [...] 257 aug 7 Nyári Mihálynak István 258 aug 6 Lábas Ferencznek [...] Ferdinand 261 aug 10 Szakács Istvánnak Mária 262 aug 10 Goldsían [...]
7. 1901-02-17 / 7. szám
[...] város tek tanácsá­hoz a subventió kérése végett küldendő kérvényt mit a [...] Ervin Sürger Mihály ifj Nagy István 2 K Beregszászi Samu 1 [...] voltak Pennás Muki jegyző Kocsis István Hájas Muki ispán Kovács Lajos [...]
8. 1916-08-13 / 33. szám
[...] érdekeltekkel hogy a hadifogoly munkások kérése alkalmával óvadékképen letett egyenkénti 30 [...] N Ajtai Nagy János Nánásy István özv Orosz Lajosné Prohászka i [...]
9. 1910-03-06 / 10. szám
[...] fogja fogadni s képviselőnk Bónis István alalnök vendége lesz Beszámoló s [...] éppen jól esnék és beleegyezésed kérése nélkül is jogom volna újra [...]
10. 1903-11-15 / 46. szám
[...] földbirtokos és bérlő közönségét Hármas kérése van hozzájuk legyen minden földbirtokos [...] Kihirdetés alatt állanak Szmetana Antal István és Mireucz Róza nagybányai lakosok [...]