10 találat (0,041 másodperc)

Találatok

1.
[...] Insp Baka Jenő Tűzrend felügy Feuer sicherungsinsp László István Ónk Tüzolt pnok freiw Feuerwehrkomdt [...] vezető Leiter Alsóvisiti Czáró Fogarassy István főmérnök vonalfőnök Streckenleiter Téglássy Lajos [...] Tanítónökópzö Lehrerinnenbildungsanstalt ig Dir Nádler István Áll Fiúnevelöotthon Knabenerziehungsheim ig Dir [...] i elemi ig Dir Vitái István Bottyánvi János u i elemi [...]
2. 2017-01-13 / 1. szám
[...] Is Cooper a Rammstein by Feuer Frei at Ac Dc by [...] Damjanich u 53 ban Juhász István minden hónap első péntekén 17 [...]
3. 1901-02-17 / 14.szám
[...] 1899 decemb 31 én Quintz István balesete 41 1900 február 5 [...] két tokkal Tenschert Rajmund és Feuer j nyilatkozatét mégis bányatisztek­Adolf bányatisztek [...]
4. 1913 / 50. szám
[...] adatja az ak­korra odaérkező ezredes Feuer einstellen 1 hangzik erre minden­felől [...] éppen olyan véráztatta földje Szent István koronájának mint a napjáróra terjedő [...]
5. 1899-12-14 / 100.szám
[...] a kör jó szelle­mére Kobek István orszgy képviselőre míg Nemesik Dániel [...] patron a munka­vezető elkiáltotta a Feuer t mire a mun­kások hátramaradván [...]
6. 1897-03-28 / 13. szám
[...] Költemény Szelestey László­tól Szavalja Dobos István e r t 7 Az [...] orsz képviselő s dr Föld­váry István titkár éljenzése mellett oszlott föl [...] Gócza Jó­zsef kőfejtő bár társai Feuer kiáltásait még a süket is [...]
7. 1896-07-09 / 55.szám
[...] O A trachoma vármegyénkben Dr Feuer Náthán királyi közegészségügyi felügyelő a fővárosi István kórház trachoma osztályának főnöke holnap [...] Schönbeck Mi­hályné Schmidt Brunóné Szlávy Ist­vánná Spányi Jenőné Vojnovits ezre­desné Walther [...]
8. 1896-07-16 / 57.szám
[...] a tárgyaláson való részvéttel Rosszival István kanonokot bízta meg O Stipendium [...] O A trachoma vármegyénkben Dr Feuer Náthán királyi közegészségügyi felügyelő abban [...] 40 kr Csízek János Várady István Péter József Von Mór Schetz [...] Pisuth Kálmán Jaczko Géza Péter István Somback Pál Mattyasóvsky Kálmán Simko [...]
9. 1896-07-12 / 56.szám
[...] elnökérc báró Hornig püspökre Szokoly István Ember Károlyra Ember Károly Komlóssy [...] O A trachoma vármegyénkben Dr Feuer Náthán kir közegészségügyi felü­gyelő aki [...]
10. 1893-03-02 / 18.szám
[...] most S elkiáltotta nyersen parancsolva Feuer Azzal elfordult és félrenézett Gligor [...] való szíves közbenjárásra Dr Földváry István tiszti ügyész a polgármester személye [...] venni Dr Kiss János szt István társula i igazgatóhoz fordulhatnak Budapestre [...]