Evangélikus Levéltári Források

A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsa kezdeményezésére és összefogásával 2014-ben országos digitalizálási projekt indult, amely az egyházközségi iratokra, valamint az egyház vidéki levéltárainak (Békéscsaba, Győr, Nyíregyháza, Orosháza, Sopron, Szarvas-Ótemplom) iratanyagára terjed ki. E projekt az egyház saját erőforrásaira támaszkodva, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma segítségével indulhatott el.

Az Evangélikus Országos Levéltár már korábban (2010) megkezdte saját anyagának digitalizálását és közzétételét, amelyet az NKA, valamint a Reformációi Emlékbizottság és az Eperjesi Egyetem is támogatott.

E különböző erők összefogásával megvalósult digitális képállományt közös szerkezetben tesszük közzé, amely tartalmazza az EOL, a hat kiemelt gyülekezeti levéltár, valamint az egyházközségek eddig elkészült anyagait is, s reményeink szerint idővel majd az összes jelentős magyarországi evangélikus levéltári anyagot. A közzététel őrzőhelyek (levéltárak és egyházközségek), azon belül irattípusok szerint történik. Az egyházközségeket betűrendben közöljük. A képek jelzetében szereplő D, É, Ny jelzések a jelenlegi egyházkerületi beosztásra (Déli, Északi, Nyugati) utalnak.

A munka a különböző típusú jegyzőkönyvekkel indult, egyetemes (országos) egyházi, egyházkerületi, egyházmegyei, egyházközségi közgyűlési, valamint presbiteri jegyzőkönyvek felvételei készültek el. A későbbiekben más típusú iratokkal is folyamatosan bővítjük az online hozzáférhető evangélikus iratok körét.