Evangélikus Országos Levéltár

Az Evangélikus Országos Levéltár (EOL) a Magyarországi Evangélikus Egyház központi levéltára, elsősorban az egyházigazgatás magasabb szintjeinek iratait őrzi: országos, egyházkerületi és egyházmegyei iratokat. A Hungaricana-n publikált anyag az EOL legfontosabb és leginkább keresett anyagaiból egy válogatás (részben kéziratos, részben nyomtatott).
Az AGE (Archivum Generalis Ecclesiae)-gyűjtemény a levéltár régi iratgyűjteménye, amely az 1812-1915 között bekerült iratokat tartalmazza, a reformáció korától kezdve, a történelmi Magyarország egész területéről (Erdélyből kevesebb az adat). Az AGE-gyűjteményhez készült jegyzék első része nyomtatásban is megjelent (ld. "Levéltári jegyzékek").
Az egyháztörténet legfontosabb forrásai között tartják számon a püspöki egyházlátogatások jegyzőkönyveit, amelyek a gyülekezetek történetére vonatkozóan elsőrendű források. Mind a négy történeti egyházkerületből maradt több-kevesebb jegyzőkönyv, a 17-18. századból kevesebb, a legtöbb a 18. század végétől a 20.szd. közepéig.
Az ordinációs könyvek az evangélikus lelkészek életrajzi adatait tartalmazzák: születésüktől lelkésszé avatásukig (azaz ordinálásukig), családi viszonyaikra, iskolázásukra, pályájuk első részére jelentenek fontos forrásokat. A mindenkori egyházkerületek ordinációs könyveibe vezették ezeket az életrajzokat, melyek eredetiben vagy másolatban (kézírásos, gépelt regeszták) maradtak fenn. Kutatni a lelkészek ABC-rendes katalógusa szerint lehet.
1950-ben a gyülekezeti lelkészekkel megíratták az előző 50 év (1900-1950) gyülekezeti történetét (gyakran az előzményekre is kitértek). Három egyházkerületből: dunántúli, dunáninneni (az 1938-1945 között Magyarországhoz került területekkel), bányakerületi maradtak meg ezek a gyülekezettörténetek.